Author Guidelines

  1. Makale Formatını linkten indirebilirsiniz...


http://dergipark.gov.tr/journal/1690/file-manager/13168/download

Telif Hakkı Devri Formu:

79b7/ca95/606d/58c2639e68b64.pdf


Makale Değerlendirme Formunu linkten indirebilirsiniz...

8a18/abde/e781/595a302cc91e8.docx


NOT:


Yazarlar dergimize çalışmalarını göndermeden önce "Makale Formatı" nı dosyalarını incelemelidir.

Tüm çalışmalar gönderilmeden önce formata uygun olmalıdır.

Telif hakkı formunu makale gönderirken, makale ile beraber sisteme yükleyiniz.