Aim

BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ'nin amacı kendi kapsam alanına giren disiplinlerde üretilen orijinal makale, kitap değerlendirmesi vb. ilmi çalışmaların yayınlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

Scope

BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ öncelikle Temel İslamî İlimler, Din Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında orijinal ve kendi alanına katkı sağlayan araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca kitap değerlendirmesi, tercüme vb. bilimsel yazılar da dergimizde yayınlanmaktadır.