Aim

Dergimiz yönetim, işletme, iktisat, siyaset, uluslararası ilişkiler alanında bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olan ve alana yenilik getiren çalışmalarla bilime katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Scope

Dergimizde, iktisadi ve idari bilimler alanına giren özgün araştırma-inceleme makaleleri, çeviri, deneme, kitap tanıtma-eleştirisi, kongre-sempozyum haberleri, yayımlanır. Yayım kararı çıksa dahi başka bir yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Doğu Dillerinde yazılmış makalelerde yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, dergi sistemimize yüklenmelidir.