Year 2020, Volume , Issue 95, Pages 27 - 49 2020-10-30

Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü

Ahmet Nafiz Ünalmış [1]

1 13

Bu makalede yumuşak gücü meydana getiren unsurlardan kamu diplomasisi ve onun bir uygulama alanı olarak kültürel diplomasi, kavramsal açıdan incelenmiştir. Yumuşak güç kaynakları arasında yer
alan kültürel diplomasinin ve Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerinin Türkiye açısından öneminin vurgulanması, bu makalenin amacını teşkil etmektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle yumuşak güç ve kültür arasındaki ilişki, yumuşak gücü tesis etmede kültürün önemi üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan yakın tarihte kamu diplomasisi uygulama usullerinin değişmesiyle kültürel diplomasinin bu alanda ortaya çıkan önemi anlatılarak Türkiye’nin başta kamu diplomasisi olmak üzere kültürel diplomaside kamusal düzeyde gösterdiği gelişim, Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. Makalede, Yunus Emre Enstitüsü’nün kuruluş süreci anlatılmış, kültürel diplomasiye yönelik faaliyetleri sayısal verilerden yararlanılarak incelenmiş ve 2023 vizyonu doğrultusunda kültürel diplomasiyle ilgili hedeflerine yer verilmiştir.
Kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, yumuşak güç, Soğuk Savaş, dış politika
 • “2017-2018 Stratejik Plan Yunus Emre Enstitüsü”. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/2017-2018_staratejik_plan_21.12.2017.pdf (Erişim Tarihi: 23.11.2018).
 • “2023 Vizyonu Dünya Türkiye’yi Daha Yakından Tanıyor”. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/2023_vizyonu.pdf (Erişim Tarihi: 21.11.2018)
 • Akçadağ, Emine (30/05/2014). Dünya’da ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi. http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/emineakcadag.pdf (Erişim Tarihi: 26.11.2018).
 • Cull, Nicholas (2009). Public Diplomacy Lesson From the Past. Figueroa Press.
 • Davutoğlu, Ahmet (2016). Stratejik Derinlik. İstanbul: Küre Yay.
 • Demir, Vedat (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. İstanbul: Beta Yay.
 • Ekşi, Muharrem (2015). “Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü”. Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi. Ed. Mehmet Şahin ve Sanem Çevik. Ankara: Nobel Yay. 345-363.
 • Ekşi, Muharrem (2017). “Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi Yeni Araç ve Mekanizmaları”. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 17/1 Yaz: 9-19.
 • Ekşi, Muharrem (2018). Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası. Siyasal Yay.
 • Kalın, İbrahim (2011). “Soft and Public Diplomacy in Turkey Perceptions”. Center For Strategic Research, Perceptions Journal of International Affairs XVI (3): 5-23.
 • Karadağ, Haluk (2016). Uluslararası İlişkilerde Kamu Diplomasisi. Ankara: Nobel Yay.
 • Kavoğlu, Samet (2018). Türk Kamu Diplomasisi Halkla İlişkiler Eksenli Model Arayışları. Eğitim Yay.
 • Nye, Joseph S. (2004.) Soft Power, The Means to Success in World Politics, Public Affairs. New York.
 • Önal, Buket (2018). “Türkiye’nin Orta Asya’da Uyguladığı Kamu ve Kültür Diplomasisi Politikaları”. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler Türkiye ve Dünyadan Örnekler. Ed. Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu. Ankara: Nobel Yay. 41-96.
 • Özkan, Abdullah. “21. Yüzyılın Trajik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İmkânları”. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Stratejik Raporu No:70. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/STR70_21._Yuzyilin_Stratejik_Vizyonu.pdf_66fb77c9-cd79-481e-a185-9a9c26ffe7b7.pdf (Erişim Tarihi: 24.11.2018).
 • Öztop, Fatma Anıl (2018). ‘‘Türkiye’nin Suriye Politikasında Yumuşak Güç Kullanımı (2002-2011)’’. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler Türkiye ve Dünyadan Örnekler. Ed. Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu. Ankara: Nobel Yay. 135-170.
 • Purtaş, Fırat (2013). ‘‘Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi’’. Gazi Akademik Bakış 17 (3): 1-14.
 • Resmi Gazete (2007). “Yunus Emre Vakfı Kanunu”. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070518-3.htm (Erişim Tarihi: 22.11.2018)
 • Resmi Gazete (2010). “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Genelgesi”. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/01/20100130-19.htm (Erişim Tarihi: 24.11.2018).
 • Sancak, Kadir (2016). Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı ve Yumuşak Güç. Ankara: Nobel Yay.
 • Sancar, Gaye Aslı (2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yay.
 • Telci, İsmail Numan (2015). “Yumuşak Güç ve Düşünce Kuruluşları: Türkiye Örneği”. Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi. Ed. Mehmet Şahin ve Sanem Çevik. Ankara: Nobel Yay. 519-551.
 • “The Soft Power 30 A Global Ranking of Soft Power” (2017). https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
 • “The Soft Power 30 A Global Ranking of Soft Power” (2018). https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
 • Trost, Katrina and Matthew Wallin (2013). Academic Exchange: A Pillar of American Public Diplomacy. Agust, https://www.americansecurityproject. org/ASP%20Reports/Ref%200135%20-%20Academic%20Exchange%20-%20A%20Pillar%20of%20American%20Public%20Diplomacy.pdf (Erişim Tarihi: 20.11.2018). Yılmaz, Ayhan Nuri (2018). “Kültür ve Sanatın Ulusal Tanınırlığının
 • Pozitifleştirilmesinde Bir Araç Olarak Kullanılması: Türkiye’nin Kültürel Yumuşak Güç Potansiyeli”. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler Türkiye ve Dünyadan Örnekler. Ed. Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu. Ankara: Nobel Yay. 11-37.
 • Yılmaz, Ayhan Nuri ve Gökmen Kılıçoğlu (2017). “Balkanlar’da YTB ve TİKA’nın Türk Kamu Diplomasisi Kurumları Olarak Faaliyetleri ve Türkiye’nin Bölgedeki Yumuşak Gücüne Etkileri”. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2): 115-131.
 • Yunus Emre Enstitüsü 2016 Faaliyet Raporu. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/2016_faaliyet_raporu_05.02.2018-db.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2018).
 • Yunus Emre Enstitüsü Bülteni (Eylül-Ekim 2017). https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/bulten_39_turkce_0.pdf (Erişim Tarihi: 24.11.2018).
 • Yunus Emre Enstitüsü Bülteni (Mart-Nisan 2018). https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/yunus_emre_turkce.pdf (Erişim Tarihi: 23.11.2018).
 • Yunus Emre Enstitüsü 2023 Vizyonu. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/2023_vizyonu.pdf (Erişim Tarihi 21.11.2018).
 • Zamorano, Mariano Martín (2016). “Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory”. Culture Unbound 8: 166-186. Published by Linköping University Electronic Press: http://www.cultureunbound.ep.liu.se (Erişim Tarihi: 27.11.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5043-6396
Author: Ahmet Nafiz Ünalmış

Bibtex @research article { bilig565705, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, address = {Akhmet Yassawi University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {27 - 49}, doi = {10.12995/bilig.9502}, title = {Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü}, key = {cite}, author = {Ünalmış, Ahmet Nafiz} }
APA Ünalmış, A . (2020). Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü. Bilig, (95), 27-49. DOI: 10.12995/bilig.9502
MLA Ünalmış, A . "Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü". Bilig (2020): 27-49 <http://dergipark.org.tr/bilig/issue/45178/565705>
Chicago Ünalmış, A . "Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü". Bilig (2020): 27-49
RIS TY - JOUR T1 - Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü AU - Ahmet Nafiz Ünalmış Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.12995/bilig.9502 DO - 10.12995/bilig.9502 T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 49 VL - IS - 95 SN - 1301-0549- M3 - doi: 10.12995/bilig.9502 UR - https://doi.org/10.12995/bilig.9502 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilig Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü %A Ahmet Nafiz Ünalmış %T Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü %D 2020 %J Bilig %P 1301-0549- %V %N 95 %R doi: 10.12995/bilig.9502 %U 10.12995/bilig.9502
ISNAD Ünalmış, Ahmet Nafiz . "Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü". Bilig / 95 (October 2020): 27-49. https://doi.org/10.12995/bilig.9502