Individual and Society Journal of Social Science
Cover Image
ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |

83.193

283.063

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergi’nin amacı tarih, edebiyat, felsefe, ilahiyat, kamu ve sosyal bilimlerin ilgili diğer alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir. Individual and Society Journal of Social Science

ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |
Cover Image

83.193

283.063

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergi’nin amacı tarih, edebiyat, felsefe, ilahiyat, kamu ve sosyal bilimlerin ilgili diğer alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.