Editör

Dr.Mehmet Sağlam

Editör

Dr.Mehmet Sağlam

Prof.Dr. Mustafa ARSLAN

Turkey
mu_arslan@hotmail.com
Subjects: Social Science,Religion,Sociology,Applied Psychology
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Emin Çelebi (Dr.,İnönü Üniversitesi), Mustafa Arslan  (Dr.,İnönü Üniversitesi), Mustafa Çevik (Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi), Ebru Burcu Yılmaz  (Dr.,İnönü Üniversitesi), İlhan Erdem  (Dr.,İnönü Üniversitesi), Gökhan Tuncel  (Dr.,İnönü Üniversitesi), Oğuzhan Göktolga  (Dr.,İnönü Üniversitesi), Musa Öztürk (Dr.,Yıldırım Beyazit Üniversitesi), Yılmaz Demirhan (Dr. Dicle Üniversitersi),  Mehmet Emin Babacan (Dr. İbn-İ Haldun Üniversitesi), Mehmet Sağlam  (Dr,İnönü Üniversitesi), Mohsen Habibi (Dr.,Allame Tabatabai Üniversitesi), Jamal Al Shalabi (Dr.,Hashemite-University-Zarqa), Ayman Hayajneh (Dr., Yarmouk University), Masood Nawaz Kalyar (Dr., GC University Faisalabad), Saed Envari-Allame (Dr., Tabatabai Üniversitesi), Saim Kayadibi (Dr.,International Islamic University Malaysia) 

Danışma / Hakem Kurulu

Abdurrahman KURT (Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi), Ahmet KARADAĞ (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi), Alparslan AÇIKGENÇ (Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi ), Ali UTKU (Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi), Bedri GENCER (Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi ), Burhanettin TATAR (Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Cafer Sadık YARAN (Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Celal TÜRER (Prof. Dr. Ankara Üniversitesi), Coşkun ÇAKIR (Prof. Dr. Şehir Üniversitesi), Feridun MERTER (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi), Hasan KAVRUK (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi), Hikmet Y. CELKAN (Prof. Dr. Adıyaman Üniversitesi), Hüseyin AYDIN (Prof. Dr. Osmangazi Üniversitesi), İsmet EMRE (Prof. Dr. Bartın Üniversitesi), Kemal GÖRMEZ (Prof. Dr. Gazi Üniversitesi), Mahfuz SÖYLEMEZ (Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi), Mahmut AYDIN (Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Mehmet AZİMLİ (Prof. Dr. Hitit Üniversitesi), Mehmet KUBAT (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi), Mustafa ERGÜN (Prof. Dr. Afyonkarahisar Üniversitesi), Mustafa Doğan KARACOŞKUN (Kilis Üniversitesi), Mustafa KÖYLÜ (Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Mustafa ÖZEL (Yrd. Doç. Dr. Şehir Üniversitesi), Mustafa YILDIRIM (Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi), Saim KAYADİBİ (Ass. Prof. Dr. Int. Islamic University of Malaysia), Sebahattin ÇEVİKBAŞ (Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi) Zülfikar DURMUŞ (Prof. Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Yazı İşleri Müdürü

Sinan Akıncı