Year 2017, Volume 7, Issue 2, Pages 65 - 88 2017-12-20

Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği

Murat SEZİK [1]

142 1697

Yerel siyasetin güçlenmeye başladığı bir dünyada Türkiye de de yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik birtakım yasal düzenlemeler söz konusudur. Bu nedenle yerel siyasetin odağı durumunda bulunan belediyeler, demokrasinin tabana yayılması ve kararlara katılım boyutları ile özellikle incelenmeye değer birer araştırma nesnesi durumundadır. Yerel siyasette etkili olan siyasal partiler, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni, ildeki STK’lar, kent konseyi, mahalle muhtarları ve merkezi idarenin ildeki en büyük mülki amiri sıfatıyla vali, belediye meclisinde alınan kararlar üzerinde farklı düzeylerde etki edebilen aktörlerdir. Bu aktörler içinde bazıları diğerlerine göre ön plana çıkabilmektedir. Örneğin bazı belediye meclislerinde, belediye başkanının siyasal liderlik özellikleri veya siyasal yaklaşımları nedeniyle meclis kararları üzerinde etkisini doğrudan göstererek kararları etkileyebilirken, bazı durumlarda ise ildeki siyasal parti başkanları belediye meclisindeki üyeleri üzerinde nüfuz alanlarını kullanarak etkili olabilmektedirler. Bu çalışmada yerel halkın siyasal temsilcisi olması münasebeti ile Adıyaman belediyesi meclis üyelerinin kararlarını alırken işletilen süreçler değerlendirilmiş ve meclis üyelerinin aldıkları kararlarda ne ölçüde bağımsız kalabildikleri veya hangi aktörlerin etkisinde kalarak kararlarını şekillendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yerel Siyaset, Belediye Meclisi, Karar Alma
 • Aksu H. ve H. Kurtuluş (2011) “Yerel Temsil Ve katılım Açısından Sivas Belediye Meclisi” Türk İdare Dergisi, Yıl:83, Sayı 470, S:113-133
 • Ateş, Davut (2015), Demokratik Siyaset, Bursa: Dora yayınları
 • Aydın, Mustafa (2002) Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap
 • Baykal, Deniz (1970), Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, Ankara: A.Ü, SBF Yayınları
 • Çam, Esat (1984) Siyaset Bilimi, İstanbul:Der Yayınları
 • Çarkçı, Akif (2007) Kent Yönetimine Farklı Bakışlar, İstanbul: Şehir yayınları
 • Çukurçayır, M. Akif (2006) Siyasal Katılma Ve Yerel Demokrasi, 3. Baskı Konya: Çizgi Kitabevi
 • Çukurçayır, Akif ve Abdullah A. Öztoprak (2012) “ Modern Katılımcı Uygulamalar ve Belediyeler” Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-7) Yerel- Bölgesel kalkınma ve Kamu Yönetimi 17-18 Mayıs- Manisa
 • Derdiman, R. Cengiz (2005) Yerel Yönetimler, İstanbul, Aktüel Yayınları
 • Görmez, Kemal (1997) Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara, Vadi yayınları
 • Görmez K., M. Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunlar. Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta Yayıncılık İstanbul.
 • Güler, Birgül Ayman (2010) Türkiye’nin Yönetimi, Ankara, İmge Yayınları
 • Ilgar, Yeliz ( 2002) “ Türkiye’de Siyasi Partilerdeki Merkeziyetçi Yapılanmaya Etki Eden Etmenler Ve Merkeziyetçi Yapılanmanın Siyasal Demokrasi Açısından Olumsuz Sonuçları” Süleyman Demirel Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Kahraman, Ahmet Burak (2011) Siyasal Katılımın Sosyolojik Analizi, Konya: Çizgi Kitabevi
 • Keleş, Ruşen (2006) Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. Basım, İstanbul: Cem Yayınevi
 • Öztoprak, A. (2012) “Yerel Yönetimlerde Yönetişim Uygulamaları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Parlak, Bekir ve Ökmen Mustafa, (2016), Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetimler, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları,
 • Schmidt, Manfred.G (2002) Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çeviren: M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları
 • Şakacı, B. K (2009) “ Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi” Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları (Ed.) Görmez K. Ökmen M., Bursa: Beta Yayınları
 • Tekeli, İ (1999) “Yerel Siyaset ve Demokrasi: Çoğulculuk- Sivil Toplum”, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri,
 • WALD, 1999, 195-232. Tuncel, G.(2011) Sivil Toplum Ve Devlet, Malatya: Bilsam Yayınları Uygun, O. (2003) Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İstanbul: İnkılap Yayınları
 • Tatar, T. (1997) Siyaset Sosyolojisi. İstanbul: Turan Yayıncılık Turan, İ. (1986) Siyasal Sistem Ve Siyasal Davranış, 3. Baskı, İstanbul: Der Yayınları
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat SEZİK

Dates

Publication Date: December 20, 2017

Bibtex @research article { birtop378748, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {65 - 88}, doi = {}, title = {Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği}, key = {cite}, author = {SEZİK, Murat} }
APA SEZİK, M . (2017). Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 65-88. Retrieved from http://dergipark.org.tr/birtop/issue/34266/378748
MLA SEZİK, M . "Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 65-88 <http://dergipark.org.tr/birtop/issue/34266/378748>
Chicago SEZİK, M . "Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 65-88
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği AU - Murat SEZİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 88 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Individual and Society Journal of Social Science Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği %A Murat SEZİK %T Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği %D 2017 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD SEZİK, Murat . "Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (December 2017): 65-88.
AMA SEZİK M . Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(2): 65-88.
Vancouver SEZİK M . Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(2): 88-65.