Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 51 - 72 2018-12-30

ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER

Ahmet Tunc [1] , Bilal Kızıl [2]

120 758

Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Ekim 1949 tarihinde Mao Zedong önderliğinde kurulmuştur. Nihai amacı komünist bir devlet kurmak olan Mao’nun önderliğindeki Çin Komünist Partisi, toplumsal, ekonomik ve politik yaşamı yeniden düzenleyen sosyalist yeni bir Çin devleti inşa etmiştir. Sosyalist bir Çin’in inşası sürecinde izlenen ekonomik ve politik uygulamalar, siyasi ve toplumsal düzenin işleyişini olumsuz etkilemiştir.  Mao’nun ölümünden sonra 1970’li yılların son dönemlerinden itibaren dışa açılma ve ekonomide reform sürecinin başlatılması, Çin’de sosyalist demokratik sistemin dönüşümünü sağlamıştır. Çin’in sosyalist bir ekonomi inşa hamlesinin güçlendirilmesi için devlet tarafından yeni idari reformların yapılması gerekli görülmüştür. Bu reformlar kapsamında merkezi hükümetin ekonomiye müdahalesinin ve bürokrasinin azaltılması yerel yönetim birimlerinin gücünü artırmıştır. Bulunduğu bölgeyi iyi bilen yerel yönetim birimleri yöneticileri, Çin’in ekonomik değişim ve gelişim sürecini hızlandırmışlardır. Merkezi Hükümet’in bazı görev ve yetkilerinin yerel birimlere aktarılması, Çin’in başta üniter devlet yapılanmasının bozulmasına ve bazı idari sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma boyunca da Çin ekonomisinde yaşanan dönüşümlere bağlı olarak yerel yönetim yapılanmasındaki değişiklikler açıklanmaya çalışılmıştır.


Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisi, Mao Zedong, Deng Xiaoping
  • Beijing Review, 1979. China’s Structure of State Power, 22 (20), People’s Republic of China, 32s.Coase, R. Ve Wang, N., 2015. Çin Nasıl Kapitalist Oldu?, BigBang Yayınları, Çev.: İ. Yılmaz, Ankara, 460s.Constitution of the Communist Party of China, 2017. http://www.xinhuanet.com/english/download/Constitution_of_the_Communist_Party_of_China.pdf (29.05.2018).ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, 2012. Çin Komünist Parti Tarihi, Çev.: T. Aliyev, Cilt 1, Canut Yayınları, İstanbul, 620s.Fairbank, J. K. Ve Goldman, M., 2006. China A New History, Second Enlarged Edition, TheBelknapPress of Harvard UniversityPress, Cambridge, Massachusetts, London, England, 560s.Heilmann, S. Ve Rudolf, M., 2017. “The Constitution of the Party State”, China’s Political System, Edt.: S. Heilmann, Rowman & Littlefield Publishing, United States of America, ss. 56-62.Hu, A., 2016. Çin Komünist Partisi Nasıl Yönetiliyor, Çev.: D. Kassymov, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 240s.Hurst, W., 2014. “Urban China: Change and Contention”, Politics in China, Edt.: W. A. Joseph, Second Edition, Oxford University Press, United States of America, ss. 320-341.Joseph, W. A.,2014a. “Studying Chinese Politics”, Politics in China, Edt.: W. A. Joseph, Second Edition, Oxford University Press, United States of America, ss. 3-38.________, 2014b. “Ideology and China’sPolitical Development”, Politics in China, Edt.: W. A. Joseph, Second Edition, Oxford University Press, United States of America, ss. 149-191.Kennedy, J. J., 2014. “Rural China: Reform and Resistance”, Politics in China, Edt.: W. A. Joseph, Second Edition, Oxford University Press, United States of America, ss. 293-319.Lawrence, S. V. Ve Martin, M. F., 2013. “Understanding China’s Political System”, Reports, Congressional Research Service (Federation of American Scientists), 41s.Lieberthal, K., 2004. Governing China, Second Edition, W. W. Norton & Company Press, New York-London, 498s.National Bureau of Statistics of China, 2016a. “Population”, Annual, http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 (30.01.2018).________, 2017b. “Total Population by Urban and Rural Residence and Birth Rate, Death Rate, Natural Growth Rate by Region (2016)”, Annual Data, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm (25.09.2018).________, 2016b. “全国行政区划(2016)年底)”-Divisions of Administrative Areas in China (End of 2016), http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm (16.10.2018).Naughton, B., 2007. The Chinese Economy, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 528s.Oktay, F., 2017. Çin: Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 694s.Saıch, T., 2001. Governance and Politics of China, Palgrave Press, New York, 349s.Sezen, S., 2016. Çin’in İkinci Uzun Yürüyüşü, 2. Basım, TODAİE Yayıncılık, Ankara, 476s.Shambaugh, D., 2000. “The Chinese State in the Post-Mao Era”, The Modern Chinese State, Edt.: D. Shambaugh, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, ss. 161-187.State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, 2018. “What We Do”, http://en.sasac.gov.cn/2018/07/17/c_7.htm (04.10.2018).The State Council The People’s Republic of China, 2014a. “Ethnic Groups in China”, Archive, http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873388.htm(20.09.2018).________, 2014b. “Administrative Division”, Archive, China ABC, http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873401.htm (25.09.2018).Tuoheti, G., 2014. “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yerel Yönetimler”, Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi, 3 (6), ss. 65-76.Xinhua News Agency, 2018a. “China Focus: Xi Jinping Unanimously Elected Chinese President, CMC Chairman”, Edt.: B. Xiang, http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137046238.htm (20.09.2018).________, 2018b. “Former Senior Officials Prosecuted for Bribery”, Edt.: Liangyu, http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/08/c_137376420.htm(04.10.2018). ________, 2018c. 中华人民共和国宪法修正案 (Çin Halk Cumhuriyeti Anayasa Değişikliği), Edt.: Q. Zhongbing, http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/11/c_1122521235.htm (05.10.2018).Wu, E. X., 2001. “Reconceptualizing “One Country, Two Systems” in the Quest for Autonomy and Human Rights in Hong Kong under Chinese Sovereignty”, Doctoral Thesis, University of Toronto, Graduate Department of Law, Canada.Wu, L. Ve Suı, F., 2010. China’s Economiy, The Sinopedia Series, Cengage Learning Asia (China Intercontinental Press), Singapore, 137s.中国政府法制信息网 (Çin Hükümeti Yasal Bilgi Ağı), 2018. “中华人民共和国宪法 (Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası)”, 法律法规规章 (Kanunlar ve Yönetmelikler), 法律 (Kanun), http://www.chinalaw.gov.cn/art/2018/3/22/art_11_207681.html(21.09.2018).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Tunc (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İİBF
Country: Turkey


Author: Bilal Kızıl
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇİ İMAM ÜNİVERSİTESİ İİBF
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { birtop472958, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {51 - 72}, doi = {10.20493/birtop.472958}, title = {ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER}, key = {cite}, author = {Tunc, Ahmet and Kızıl, Bilal} }
APA Tunc, A , Kızıl, B . (2018). ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 51-72. DOI: 10.20493/birtop.472958
MLA Tunc, A , Kızıl, B . "ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 51-72 <http://dergipark.org.tr/birtop/issue/41900/472958>
Chicago Tunc, A , Kızıl, B . "ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 51-72
RIS TY - JOUR T1 - ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER AU - Ahmet Tunc , Bilal Kızıl Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20493/birtop.472958 DO - 10.20493/birtop.472958 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 72 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.472958 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.472958 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Individual and Society Journal of Social Science ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER %A Ahmet Tunc , Bilal Kızıl %T ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER %D 2018 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 8 %N 2 %R doi: 10.20493/birtop.472958 %U 10.20493/birtop.472958
ISNAD Tunc, Ahmet , Kızıl, Bilal . "ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (December 2019): 51-72. https://doi.org/10.20493/birtop.472958
AMA Tunc A , Kızıl B . ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 51-72.
Vancouver Tunc A , Kızıl B . ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YÖNETİMLER. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 72-51.