Year 2016, Volume 56, Issue 4, Pages 385 - 397 2016-12-31

Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu
Characterization of causal agents of bacterial canker on sweet cherry trees in Tekirdağ province

Mustafa Mirik [1] , Cansu Öksel [2] , Merve Özdemir [3]

271 493

Kiraz (Prunus avium L.) Tekirdağ’da yetiştirilen önemli bir meyve türüdür. Kirazda verim ve kaliteyi düşüren, ağaçları kurutan bakteriyel kanser hastalığı etmen(ler)i bu çalışma ile araştırılmıştır. Tekirdağ ili kiraz bahçelerinde 2012-2013 yıllarında gerçekleştirilen sürvey araştırmaları sonucu 150 hasta bitki örneği belirti gösteren ağaçlardan toplanmıştır. Tekirdağ ilinde surveye dahil edilen bahçelerin tümünde hastalığın görüldüğü hastalık oranının %20-57, hastalık şiddetinin ise %20-85 oranında olduğu tespit edilmiştir. Laboratuvarda yapılan izolasyon çalışmaları sonucu, bu örneklerden 60 adet Pseudomonas syringae izolatı elde edilmiştir. Yapılan LOPAT testleri sonucunda izolatlar oksidaz, pektolitik aktivite, arginin dehidrolaz negatif, tütünde aşırı duyarlılık ve levan pozitif olarak değerlendirilmiştir. Test edilen izolatların GATTa özellikleri, Pseudomonas syringae pv. syringae olarak tanılanan 32 izolat için (+ +- -) olarak kaydedilirken Pseudomonas syringae pv. morsprunorum olarak tanılanan 28 izolat için (- -+ +) olarak bulunmuştur. Tesadüfen seçilen izolatlar yağ asidi analizlerine göre %62-90 oranında benzerlik göstermiştir. Moleküler testlerde kullanılan spesifik primerler ile 28 adet izolat 650 bp tekrarlanabilir bant oluşturarak P. syringae pv. morsprunorum ve 32 adet izolat 752 bp tekrarlanabilir bant oluşturması nedeniyle P. syringae pv. syringae olarak tanılanmıştır.


Sweet cherry (Prunus avium L.) is one of the most important fruit trees grown in Tekirdağ. Causal disease agent(s) of bacterial canker which reduces yield and quality of sweet cherry fruit and cause death of trees were investigated. For this purpose a survey study was conducted in 2012-2013 and 150 infected plant samples were collected from symptomatic trees. As a result of survey studies, bacterial canker was determined in all orchards, while the prevalence rate of diseases was determined as 20-57% and its severity estimated as 20-85% in surveyed orchards. As a result of isolation studies, 60 bacterial isolates of Pseudomonas syringae were obtained. Results obtained from LOPAT, oxidase, pectolytic activity and arginine dihydrolase revealed that all isolates were recorded as negative for oxidase, pectolytic activity and arginine dihydrolase, but were positive on tobacco and levan production. Further GATTa characters of tested isolates were found as (+ + - -) for 28 isolates identified as Pseudomonas syringae pv. morsprunorum, while 32 isolates were recorded as (- - + +), identified as Pseudomonas syringae pv. syringae. Coincidentally 62-90% of selected isolates showed similarity according to fatty asit methyl ester analaysis. By using specific primers, 28 isolates formed 650 bp repeatable band so identified as Pseudomonas syringae pv. morsprunorum, 32 isolates formed 752 bp repeatable band so identified as Pseudomonas syringae pv. syringae.


  • Abbasi V., Rahimian H. and Tajick-Ghanbari M.A. 2013. Genetic variability of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae causing bacterial canker disease of stone fruits. European Journal of Plant Pathology, 135, 225-235.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mustafa Mirik

Author: Cansu Öksel

Author: Merve Özdemir

Dates

Publication Date: December 31, 2016

Bibtex @research article { bitkorb286352, journal = {Bitki Koruma Bülteni}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {56}, pages = {385 - 397}, doi = {}, title = {Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu}, key = {cite}, author = {Mirik, Mustafa and Öksel, Cansu and Özdemir, Merve} }
APA Mirik, M , Öksel, C , Özdemir, M . (2016). Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu. Bitki Koruma Bülteni, 56 (4), 385-397. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitkorb/issue/26938/286352
MLA Mirik, M , Öksel, C , Özdemir, M . "Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu". Bitki Koruma Bülteni 56 (2016): 385-397 <http://dergipark.org.tr/bitkorb/issue/26938/286352>
Chicago Mirik, M , Öksel, C , Özdemir, M . "Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu". Bitki Koruma Bülteni 56 (2016): 385-397
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu AU - Mustafa Mirik , Cansu Öksel , Merve Özdemir Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitki Koruma Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 397 VL - 56 IS - 4 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Plant Protection Bulletin Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu %A Mustafa Mirik , Cansu Öksel , Merve Özdemir %T Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu %D 2016 %J Bitki Koruma Bülteni %P 0406-3597-1308-8122 %V 56 %N 4 %R %U
ISNAD Mirik, Mustafa , Öksel, Cansu , Özdemir, Merve . "Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu". Bitki Koruma Bülteni 56 / 4 (December 2016): 385-397.
AMA Mirik M , Öksel C , Özdemir M . Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu. Bitki Koruma Bülteni. 2016; 56(4): 385-397.
Vancouver Mirik M , Öksel C , Özdemir M . Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu. Bitki Koruma Bülteni. 2016; 56(4): 397-385.