Year 2016, Volume 56, Issue 4, Pages 417 - 428 2016-12-31

Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi
Determination of Weed Species, Distribution and Density in Potato Fields (Solanum tuberosum L.) in Niğde Province

Özgür Kıvılcım Kılıç [1]

345 846

Bu çalışma, Niğde ili ve İlçeleri patates ekim alanlarında sorun olan yabancı ot türlerinin yoğunluklarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemek amacıyla 2016 yılında yürütülmüştür. Sürvey çalışmaları Niğde Merkez ve İlçelerinde (Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla) 180 tarlada Mayıs-Temmuz aylarında gerçekleştirilmiştir. Yapılan sürvey çalışması sonucunda, 21 farklı familyaya ait 60 farklı yabancı ot türü tespit edilmiştir. Survey yapılan tarlalardaki m2’deki yoğunluklara göre en fazla sorun olan tür 4,24 bitki/m2 yoğunluk ile Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) olmuştur. Bu türü 2,81 bitki/m2 ile Sirken (Chenopodium album L.), 2,67 bitki/m2 ile Melez horozibiği (A. hybridus L.), 1,46 bitki/m2 ile Siyah it üzümü (Solanum nigrum L.), 1,45 bitki/m2 ile Yabani hardal (Sinapis arvensis L.), 1,45 bitki/m2 ile Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) ve 1,32 bitki/m2 ile Darıcan [Echinochloa crus-galli (L.)] izlemiştir. Rastlanma sıklığına göre ise %68 Sirken (C. album), %65 Kırmızı köklü tilki kuyruğu (A. retroflexus), %42 Tarla sarmaşığı (C. arvensis), %25 Melez horozibiği (A. hybridus L.), %24 Yabani hardal (S. arvensis), %19 Yatık horoz ibiği (A. blitoides L.), %15 Siyah it üzümü (S. nigrum ), %13 Kekre (Acroptilon repens L.), %12 Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.) olarak belirlenmiştir.

This study was carried out to determine the distribution and density of weed species which are problem on potato fields at around Niğde Province in 2016 year. Survey studies were made in potato cultivation field in Niğde center and its district (Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla) between May and July on 180 potato fields. As a result of survey, 60 different weed species from 21 families were identified.  The weed species with higher infestation rate and density according to average number of weeds m2 were found in this study as follows:  Red pigweed (Amaranthus retroflexus L.,) with the density of 4.24 plants/m2. Followed by 2.81 plants/m2 with white goosefoot (Chenopodium album L), 2.67 plants/m2 with lying amaranth (Amaranthus hybridus L.), 1.46 plants/m2 with black nightshade (Solanum nigrum L.), 1.45 plants/m2 with white mustard (Sinapis arvensis L.), with field bindweed 1.45 plants/m2 with field bindweed (Convolvulus arvensis L.), 1.32 plants/m2 of barnyard grass (Echinochloa crus-galli). Weeds which are important in terms of frequency of occurrence is white goosefoot by 68%, red pigweed by 65%, field bindweed by 42%, lying amaranth by 25%, field mustard by 24%, mat amaranth by 19%, black nightshade by 15%, Russian knapweed by 13%, rough cocklebur by 12% were determined.

  • Akça A. ve Işık D. 2016. Kayseri İli Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespiti. Bitki Koruma Bülteni, 56 (1), 115-124.
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Özgür Kıvılcım Kılıç

Bibtex @research article { bitkorb286358, journal = {Bitki Koruma Bülteni}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {56}, pages = {417 - 428}, doi = {10.16955/bitkorb.286358}, title = {Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Özgür Kıvılcım} }
APA Kılıç, Ö . (2016). Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 56 (4), 417-428. DOI: 10.16955/bitkorb.286358
MLA Kılıç, Ö . "Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 56 (2016): 417-428 <http://dergipark.org.tr/bitkorb/issue/26938/286358>
Chicago Kılıç, Ö . "Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 56 (2016): 417-428
RIS TY - JOUR T1 - Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi AU - Özgür Kıvılcım Kılıç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16955/bitkorb.286358 DO - 10.16955/bitkorb.286358 T2 - Bitki Koruma Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 417 EP - 428 VL - 56 IS - 4 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - doi: 10.16955/bitkorb.286358 UR - https://doi.org/10.16955/bitkorb.286358 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Plant Protection Bulletin Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi %A Özgür Kıvılcım Kılıç %T Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi %D 2016 %J Bitki Koruma Bülteni %P 0406-3597-1308-8122 %V 56 %N 4 %R doi: 10.16955/bitkorb.286358 %U 10.16955/bitkorb.286358
ISNAD Kılıç, Özgür Kıvılcım . "Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 56 / 4 (December 2016): 417-428. https://doi.org/10.16955/bitkorb.286358