Accepted Submissions

 • m. Dereceden Cebir Üzerine Bir Not
  Atilla Akpinar, Fatma Ozen Erdogan Dec 4, 2018
 • 0-12 Age Garment Collection Preparation and Costing Processes Research
  Ayşegül Çetmeli, Oktay Pamuk Dec 19, 2018
 • Mısır (Zea mays L.) Fidelerinde Kadmiyum Toksisitesi ile Nitrik Oksit Arasındaki Biyokimyasal İlişkiler
  Songül ÇANAKCI GÜLENGÜL, Didem DEVECİ, Fadime KARABULUT Jan 4, 2019
 • The Importance of Wheat for Bioethanol Production
  Zafer Ömer Özdemir, Ziya Kayı Mar 12, 2019
 • Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District
  Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL, Mustafa Said YILDIZ Mar 12, 2019
 • Çoklu Hedeflerin Çoklu Robotlara Paylaştırılması İçin Bir Yük Dengeleme Sistemi
  Emrah Dönmez, Adnan Fatih Kocamaz Mar 12, 2019
 • Mısır fidelerinin büyüme ve gelişmesi üzerine progesteronun doğrudan etkisi
  Hülya Türk Mar 12, 2019
 • Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. Typhoides (Briq.) Harley var. Typhoides’in Hidroksil radikali ve Hipokloröz asiti Süpürme Aktivitesi
  Mahire Bayramoğlu, Ferda CANDAN Mar 12, 2019
 • Determination of The Water Quality With Some Parameters in Elazig Keban Dam Lake Pertek Region
  Murat Topal Mar 12, 2019
 • Moleküler Dinamik Benzetim Yöntemi ile Isıtma İşlemi Sırasında Platin Metalinin Yapısal Gelişimi ve Erime Noktası Üzerine Atomlar-arası Potansiyel Etkisinin Araştırılması
  Murat Çeltek, ÜNAL DÖMEKELİ, SEDAT ŞENGÜL Mar 12, 2019
 • Ag katkılı NaPO3 camları: Sentez ve karakterizasyon
  Tankut Ateş, Serhat Keser, Ömer Kaygılı Mar 12, 2019
 • Gravitasyonel Alan Denklemleri ve Özellikleri
  Şilan Baturay, Figen Binbay Mar 13, 2019
 • Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi
  CEYHUN AKSOYLU, Musa Hakan ARSLAN Mar 13, 2019
 • Atıktan Türetilmiş Yakıtın Demineralizasyonu
  Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKCI, Gizem Genç Çelikçi Mar 13, 2019
 • Zernek Barajı Çevresi (Gürpınar-Van)’nin Florası
  İbrahim DEMİR Mar 13, 2019
 • The investigation of antioxidant and anticancer effects of some importance medical plants
  Rabia TOP, Yavuz ERDEN, Suat TEKİN Mar 15, 2019
 • Adli Bilişim Alanında Ağ Analizi
  Erhan AKBAL, Şengül DOĞAN, Türker TUNCER, Nur Sena ATALAY Mar 18, 2019
 • Mikro Kirletici Naproksenin Atık Sulardan Spirulina platensis ile Modifiye Edilmiş Kitosan-Polivinilalkol Biyokompozitleri ile Adsorpsiyonu
  Didem Saloglu Dertli Mar 18, 2019
 • İki Farklı Yüksek Sıcaklık Yanma Sentezi ile Üretilen Fe3Al Malzemede Presleme Basıncının ve Isıtma Hızının Gözeneklilik ve Mikrosertlik Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Neşe Öztürk Körpe, Berk Can YÜCEL, Nurşen KOÇ Mar 18, 2019
 • "New Results on the Exponential Stability of Class Neural Networks with Time-Varying Lags
  Yener ALTUN Mar 29, 2019
 • PERLİT VE POMZADAN ÜRETİLEN FİLTRELERİN İS PARTİKÜLLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI
  ERKAN YÜKSEL Mar 29, 2019
 • Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği
  Mehmet Emin ÇAKIR, Ayşegül DEMİR YETİŞ, Mehmet İrfan YEŞİLNACAR, Mustafa ULUKAVAK Mar 29, 2019
 • Approximate Solutions of Singularly Perturbed Nonlinear Ill-posed and Sixth-order Boussinesq Equations with Hybrid Method
  Derya Arslan Mar 30, 2019
 • AV TÜFEKLERİNDE BULUNAN KİLİT PARÇASI İÇİN HASAR ANALİZİ
  Hatice VAROL ÖZKAVAK, Mustafa Reşit USAL Apr 11, 2019
 • Investigation on Diet of Long-Eared Owl (Asio Otus) Inhabiting Fatih Natural Park (Turkey)
  Tarkan YORULMAZ, Nurhan ARSLAN Apr 21, 2019
 • Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop) İnfüzyonunun İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Necati Özok, İsmail Çelik Apr 21, 2019
 • Streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda Arum rupicola'nın in vivo antioksidan potansiyeli
  Necati Özok, İnan Güneş Apr 21, 2019
 • Hedera helix L. Türünün Sürünücü ve Tırmanıcı Kısımlarında Bazı Pigment ve Antosiyanin İçeriklerinin Karşılaştırılması
  Emire Elmas, Sevda Türkiş Apr 21, 2019
 • Platin ve Bakır Temelli N-Heterosiklik Karben (NHC) Komplekslerinin Antikanser Özellikleri ve Etki Mekanizmaları
  Aydın Aktaş Apr 24, 2019
 • Ahlat Sazlıklarındaki, Phragmitestralis (cav.) Trin. Ex stend, Typha angustifolia L., Lythrum salicaria L. Bitkilerinin ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
  Şükrü Hayta, Nurfeşan Avcil Apr 26, 2019
 • Static Analysis of Orthotropic Euler-Bernoulli and Timoshenko Beams With Respect to Various Parameters
  Mustafa Saraçoğlu, Gökhan Güçlü, Fethullah Uslu Apr 29, 2019
 • Arabidopsis thaliana Bitkisi ile Pseudomonas putida Bakterisi Arasındaki Etkileşimin in vitro Koşullarda Belirlenmesi
  Özlem Akkaya Apr 29, 2019
 • Lorentziyan Düzlem Hareketinde İkinci Eğrilik Merkezi
  Kemal Eren May 2, 2019
 • Borik Asit ve Boraks Pentahidrat Kristalleri için Kekleşmenin İncelenmesi
  SİNAN KUTLUAY, M. SAİT İZGİ, ÖMER ŞAHİN, A. ABDULLAH CEYHAN May 6, 2019
 • Classification of Quarry Blasts and Tectonic Events with Time and Frequency Domain Methods in Gaziantep-Kahramanmaras Region, Turkey
  Evrim Yavuz, Fadime Sertçelik, Hamdullah Livaoğlu, T. Serkan Irmak May 7, 2019
 • Determination of Some Thermodynamic Properties of Monocarboxylic Acids using Multiple Linear Regression
  Özge Çolakoğlu Havare May 7, 2019
 • Granüle Yüksek Fırın Cürufu Ve Taban Külü İnce Agregaları İle Üretilmiş Betonun Gerilme Şekil Değiştirme Davranışının İncelenmesi
  Memduh KARALAR May 7, 2019
 • Toz Metalürjisi Yöntemi İle Üretilmiş Magnezyum Matrisli Kompozitlerin Korozyon Duyarlılıkları
  Fevzi KELEN, Tarık Aydoğmuş, Mehmet Gavgalı, Burak Dikici May 7, 2019
 • 3-Boyutlu Minkowski Uzayında İnvolüt-Evolüt Eğrilerinin T*B* ve N*B* -Smarandache Eğrileri
  Özgür Kalkan, Damla Zeybek May 7, 2019
 • Büyük Ölçekli Elektrik Kesintilerinin İncelenmesi
  Özge TUTTOKMAĞI, Asım KAYGUSUZ May 7, 2019
 • Doğu Anadolu Bölgesi’nde Thornthwaite tipi aylık su bilançosu analizi
  Emre Topçu May 9, 2019
 • Comparison Some Microbiological and Physicochemical Properties of Freeze Dryed and Spray Dryed Milk Powder
  SABİRE YERLİKAYA, HÜLYA ŞEN ARSLAN May 9, 2019
 • Early Bronze Age Plain Simple Wares of Tilbeshar (Turkey): Archaeometric Characterization
  Murat Bayazit, Didem Çağine, Elif Genç May 9, 2019
 • Farklı Ilık Karışım Asfaltların Nem Hasarına Karşı Dayanımlarının İncelenmesi
  Taner ALATAŞ, Akın İSTEK May 14, 2019
 • Böbrek-ilhamlı Algoritma Yoluyla Ayarlanan PID Kontrolör Kullanarak DC Motor Hız Kontrolü
  Baran HEKİMOĞLU May 17, 2019
 • Some Remarks on Positive Real Functions and Their Circuit Applications
  Bülent Nafi ÖRNEK, Timur DÜZENLİ May 20, 2019