Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 197 - 205 2019-03-12

Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi

Aslıhan KATİP [1]

45 112

Bu çalışmada pestisit kullanımını yönetmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılabilecek Bütüncül Pestisit Yönetimi çalışmalarına bilgi sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada Dünya’da, Ülkemiz’ de ve Bursa İlinde pestisit türlerinin kullanımı değerlendirilmiştir. Ayrıca Bursa’da kullanılan pestisit türlerinin yıllık miktarları ile tarımsal ürünler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak hesaplanmıştır. Bursa’daki pestisit kullanımının, Avrupa ve Türkiye’dekine benzer olduğu ve en çok tüketilen pestisit türünün fungusitler (%59-80) en az kullanılanların Nematosid ve Mollusidler olduğu belirlenmiştir. Tarımsal üretimin nüfus ve ihracat artışı ile orantılı olduğu ancak pestisit kullanımında azalmaların olduğu görülmüştür. Bursa’da akarisit kullanımı ile tarla bitkileri arasında, fungusit ve herbisit kullanımı ile meyve üretimi arasında, sebze üretimi ile nemotosit, mollusitler, insektisit ve kışlık-yazlık yağlar arasındaki ve diğer pestisit türleri ile meyve üretimi arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak önemli (p<0,05) bulunmuştur. Diğer ürünlere göre daha az üretilen meyvelerin daha fazla herbisit ve diğer pestisit türlerinin kullanımına neden olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar ürün cinsinin pestisit tüketimde etkili olabileceğini göstermiştir. 

Bütüncül Pestisit Yönetimi, Çevre Kirliliği
  • . Gill, H.K., Garg, H. 2014 Pesticides: Environmental Impacts and Management Strategies, INTECH, E-Publishing Inc., Budapest, Hungarian.2. İnan, H., Boyraz, N. 2002. Konya Çiftçisinin Tarım İlacı Kullanımının Genel Olarak Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30, 88-101.3. Başpınar H., Durmuşoğlu E., Yıldırım E.M.. 2010. Türkiye´de Tarım İlaçları Üretim ve Kullanımı, Ziraat Mühendisliği VII., Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, 1047-1054. Ankara, Türkiye.4. Tuna, R.Y. 2011. Kayseri Çiftçilerinin Pestisitleri Saklama Koşulları ve Güvenli Kullanımı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye.5. Altıkat A., Turan T., Torun F.E., Bingül Z. 2009. Türkiye’de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (2), 87-92. 6. Mahmood, I., Imadi, S. R., Shazadi, K., Gul, A., Hakeem, K.R. 2016. Effects of Pesticides on Environment. K.R. Hakeem et al. (eds.), Plant, Soil and Microbes, Springer, International Publishing Switzerland (s. 253-269).7. Garcia, F.P., Cortés Ascencıo, Y.S., Gaytan Oyarzun Y.J., Hernandez, A.C., Alavarado, P.V. 2012. Pesticides: classification, uses and toxicity. Measures of exposure and genotoxic risks, Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, 1(11), 279-293.8. Miller, G.T. 2000. Living in the Environment, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.9. Rosell G, Quero C, Coll J, Guerrero A. 2008. Biorational insecticides in pest management, Journal of Pesticide Science, 33:103-121.10. Sande, D., Mullen, J., Wetzsteın, M., Houston, J. 2011. Environmental Impacts from Pesticide Use: A Case Study of Soil Fumigation in Florida, Int. J. Environ. Res. Public Health, 8, 4649-4661.11. Carrıger JF, Rand GM, Gardınalı PR, Perry WB, Tompkıns MS, Fernandez AM. 2006. Pesticides of potential ecological concern in sediment from South Florida canals: an ecological risk prioritization for aquatic arthropods, Soil and Sediment Contamination, 15, 21-45.12. Mostafalou S, Abdollahi M. 2012. Concerns of environmental persistence of pesticides and human chronic diseases, Journal of Clinical and Experimental Pharmacology, DOI: 10.4172/2161-1459.S5-e002.13. WHO, 2015. Pesticide residues in food, Geneva, Switzerland, 15–24 September.14. Pretty J., Bharucha Z.P. 2015. Integrated Pest Management for Sustainable Intensification of Agriculture in Asia and Africa, Insects, 6 (1):152-182.15. USEPA, 2018. https://www.epa.gov/safepestcontrol/integrated-pest-management-ipm-principles (erişim tarihi: 06.08.2018).16. Sabur, S.A., Molla, A.R. 2001. Pesticide use, its impact on crop production and evaluation of IPM technologies in bangladesh, Bangladesh J. Agric. Econs. XXIV, 1 & 2, 21-38, Bangladesh.17. Rahman, S., Chima, C.D. 2018. Determinants of Pesticide Use in Food Crop Production in Southeastern Nigeria, Agriculture, 8 (35), 1-14.18. TÜİK, 2017. http://www.tuik.gov.tr (erişim tarihi: 17.04.2017)19. MİNİTAB, 2017. Minitab Statistical Program Version 17. 20. ANONİM, 2016. Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2008-2016 Faaliyet Raporları.21. FAO, 2017. http://www.fao.org/faostat/en/#home (erişim tarihi: 03.01.2017)22. EU, 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ (erişim tarihi: 28.03.2018)23. De, A., Bose, R., Kumar, A., Mozumdar, S. 2014. Targeted Delivery of Pesticides Using Biodegradable Polymeric Nanoparticles, Springer (eBook).24. Kaymak, S., Serim, A.T. 2015. Pestisit Sektöründe Araştırma ve Geliştirme, Meyve Bilimi, 2(1), 27-34. 25. Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O., Canhilal R. 2010. Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları, VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara.26. Burçak, A. 2014. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanlığı, İlaç, Alet ve Toksikoloji Araştırmaları Çalışma Grubu Sunumu. 27. Demirci, G. 2017. Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Pestisit Türlerinin Araştırılması, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi, 90s, Bursa.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-3210-6702
Author: Aslıhan KATİP (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { bitlisfen452738, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {197 - 205}, doi = {10.17798/bitlisfen.452738}, title = {Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KATİP, Aslıhan} }
APA KATİP, A . (2019). Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8 (1), 197-205. DOI: 10.17798/bitlisfen.452738
MLA KATİP, A . "Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019): 197-205 <http://dergipark.org.tr/bitlisfen/issue/43819/452738>
Chicago KATİP, A . "Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019): 197-205
RIS TY - JOUR T1 - Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi AU - Aslıhan KATİP Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.452738 DO - 10.17798/bitlisfen.452738 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 205 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.452738 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.452738 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi %A Aslıhan KATİP %T Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.452738 %U 10.17798/bitlisfen.452738
ISNAD KATİP, Aslıhan . "Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 1 (March 2019): 197-205. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.452738