Year 2016, Volume 5, Issue 1, Pages 0 - 0 2016-06-14

SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ

Baran ARSLAN [1]

1015 1297

Anlık satın alma rasyonel bir alışverişten olmayıp duygular tarafından yönlendirilmektedir. Fiziksel mağaza atmosferi tüketicilerin beş duyusuna hitap ederken sanal mağaza atmosferinde ise, fiziksel mağaza unsurlarına daha farklı unsurlar söz konusudur. Buradan hareketle araştırmanın amacı, sanal mağaza atmosferi unsurlarının anlık satın almaya olan etkisinin ortaya konulmasıdır. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, hazır giyim sektöründe satın alım yapan 327 kişiye uygulanmıştır. Frekans dağılımları, faktör analizi, güvenirlilik analizi ve regresyon analizi yapıldı. Yapılan analizler sonucunda mağaza atmosferi unsurlarının anlık satın almalarına etkisi incelenmiş ve mağaza atmosferi unsurlarının anlık satın almayı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

 • Arslan, Müge (2004). Mağazacılıkta Atmosfer. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Beatty, S. E. ve Elizabeth M. Ferrell. “Impulse Buying: Modeling Its Precursors”. Journal of Retailing, 74, 2 , (1998):71
 • Berman B. ve J. R. Evans (2004). Retail Management. 9th ed.. Pearson Education.
 • Berman, B. ve J. R. Evans (2007). Retail Management a Strategic Approach. New Jersey: Pearson Education.
 • Childers, Terry L., Christopher L. Carr, Joann Peck ve Stephen Carson. “Hedonic and Utilitarian Motvations for Online Retail Shopping Behavior”. Journel of Retailing, 77, (2001):511-535
 • Kaltcheva, Velitchka D. ve Barton A. Weitz. “When Should a Retailer Create an Exciting Store Environment?”. Journal of Marketing, 70, (2006): 107-118.
 • Kotler, Philip. “Atmospherics As A Marketing Tool”. Journal of Retailing, 49, 4, (1973): 48-64.
 • Odabası, Yavuz ve Mine Oyman (2005). Pazarlama İletişimi Yönetimi. 5. Baskı, İstanbul: MediaCat.
 • Örcün, Onur. “B2C Uygulamalarında Web Sitesi Atmosferinin (Webmosfer) Tüketicilerin Ziyaret Sıklığı ve Kullanım Şekli Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2006.
 • Piron, Francis. “Defining impulse purchasing. Advances in Consumer Research”. 18, 1 , (1991): 509-514.
 • Rook, Dennis.W. “The Buying Impulse”. Journal of Consumer Research, 14, (1987):189-199.
 • Solomon, M. R. (2007). Consumer behavior buying having and being. New Jersey: Pearson Education.
 • Stern, H. “The Significance of Impulse Buying Today”. Journal of Marketing, 26, 2, (1962):59-62.
 • Tek, Ömer Baybars (1999). Pazarlama ilkeleri Global yönetimsel yaklaşım Türkiye Uygulamaları. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tek, Ömer Baybars ve Fatma Demirci Orel (2006). Perakende Pazarlama Yönetimi. İzmir:Birleşik Matbaacılık.
 • Vrechopoulos, Adam P. , Robert M. O’keefe, Georgios I. Doukidis ve George J. Siomkos. “Virtual Store Layout: An Experimental Comparison in the Context of Grocery Retail”. Journal of Retailing, 80, 1, (2004): 18-19.
 • Weinberg, P ve W. Gottwald. “Impulsive Consumer Buying As a Result of Emotions” Journal Of Business Research , 10, (1982) :43-57.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Baran ARSLAN

Bibtex @ { bitlissos258075, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Baran} }
APA ARSLAN, B . (2016). SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/24348/258075
MLA ARSLAN, B . "SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/24348/258075>
Chicago ARSLAN, B . "SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ AU - Baran ARSLAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ %A Baran ARSLAN %T SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ARSLAN, Baran . "SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (June 2016): 0-0.