Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 925 - 943 2018-12-21

İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri

Tecelli KARASU [1]

58 203

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), farklı düzeye ve öğrenme stillerine sahip öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla e- içeriklerin sunulduğu sosyal öğrenme ağıdır. Bu ağda diğer derslere ait olduğu gibi imam hatip okulları ile normal okullarda yer alan din eğitimine ilişkin zorunlu ve seçmeli derslere ait uygulamalar yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı,  İmam Hatip Meslek dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğretmenlerinin EBA’ya ilişkin düşüncelerini belirleyerek EBA’nın geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla olası farklılıklara dikkat edilerek 18 kişilik çalışma grubu oluşturulmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış soruların yer aldığı görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Çalışma grubunun, EBA’yı bildikleri, verimli ve kullanışlı gördükleri ancak fiziksel, alt yapı, internet yokluğu ve içerik hazırlama konusunda bilgi yetersizliği gibi nedenlerden az kullandıkları tespit edilmiştir. Engellilere yönelik uygulamalara, Arapça materyallere, güncel uygulamalara yer verilmesi ve ders içeriklerinin hazırlamasına yönelik hizmet içi eğitim verilmesi önerilebilir.

EBA, Din Eğitimi
 • Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırma Dergisi. 2(3), 27-44
 • Alabay, A. (2015) Ortaöğretim Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) http://www.eba.gov.tr. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2018.
 • Eryılmaz, S. ve Uluyol, Ç. (2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35(2): 209-229.
 • Güvendi, G. M. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlere Sunmuş Olduğu Çevrimiçi Eğitim ve Paylaşım Sitelerinin Öğretmenlerce Kullanım Sıklığının Belirlenmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan Ö. ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9(45). 625-637. www.sosyalarastirmalar.com. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2018
 • Öner, G. (2017). Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri İçin Alternatif Bir Kaynak: eba.gov.tr. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 9. ,http://uteb.gop.edu.tr. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2018
 • Taşkıran, C. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Perspektifinden Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 9 uteb.gop.edu.tr. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2018
 • Timur, B. , Yılmaz Ş. ve İşseven, A. (2017) Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sistemini Kullanmalarına Yönelik Görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sitesine Yönelik Olarak Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri ve Proje İle İlgili Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 5(1) ,243-254.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. .(2016). Opinions of Secondary School Students about EBA Course Website. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9/3. 277-296.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe Dersi Öğrenme Alanlarını Karşılama Yeterliliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-4218-2802
Author: Tecelli KARASU
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos442529, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {925 - 943}, doi = {}, title = {İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {KARASU, Tecelli} }
APA KARASU, T . (2018). İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 925-943. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/442529
MLA KARASU, T . "İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 925-943 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/442529>
Chicago KARASU, T . "İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 925-943
RIS TY - JOUR T1 - İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri AU - Tecelli KARASU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 925 EP - 943 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri %A Tecelli KARASU %T İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KARASU, Tecelli . "İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 925-943.
AMA KARASU T . İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 925-943.
Vancouver KARASU T . İmam Hatip Meslek ve Dikap Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İle İlgili Görüşleri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 943-925.