Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 1036 - 1051 2018-12-21

Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği

Selçuk KORUCUK [1] , Salih MEMİŞ [2]

60 317

Son tüketiciye, doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyata tüm zincir elemanları açısından mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının yönetimi olan tedarik zinciri yönetimi, rekabetçi avantajdan faydalanmak isteyen işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Tedarikçiler ve diğer stratejik ortaklarla yakın ve uzun vadeli ilişki kurabilme yeteneği, işletmeler açısından önemli bir husustur. Bu ilişki sayesinde ortak bir fayda anlayışında buluşan işletmeler, maliyet, kalite, hız ve cevap verebilirlik gibi rekabet öncelikleri açısından büyük avantaj elde etmektedir. Rekabette fark oluşturan bu önceliklerle ilgili olarak tedarik zinciri akışında yaşanacak herhangi bir olumsuzluk işletmelerin tedarik zinciri yönetiminde bir takım risklerle karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. Yöneticilerin tedarik zinciri yönetiminde karşılaşabilecekleri riskleri azaltma yolunda etkili araçlara karar vermeden önce genel risk kategorilerini, içeriklerini, bunları etkileyen ve sürükleyen olguları anlaması zorunludur. Bu önemli risklere karşı derinlikli bilgiye sahip olan işletmeler, bir bakıma silahlanarak hazırladıkları stratejileri daha etkili olarak kullanmaya hazır duruma gelirler. Bu bağlamda çalışmada, tedarik zinciri yönetiminde yer alan risk faktörleri çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP tekniği kullanılarak önceliklendirilmeye çalışılacaktır. 

Tedarik Zinciri Yönetimi, Risk Faktörleri
 • Araz Takay, B., Aydın Güler, D. ve Özel, H. (2011). Social Transformation under the Concept of Techno-Economic Paradigm. The 15th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET), İstanbul, 19-21 Mayıs.
 • Başkaya, Z. ve Akar, C., (2005), “Üretim Alternatifi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci: Tekstil İşletmesi Örneği”,Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir.Boatright, J.R. (2011). The Ethics Risk Management: A Post Crisis Perspective. Ethics and Values for the 21st Century, 473-496.
 • Hoffmann, P., Schiele, H. ve Krabbendam, K. (2013). Uncertainty, Supply Risk Management and Their Impact on Performance. Journal of Purchasing and Supply Management, 19, 199-211.
 • Saaty, T.L.,Niemira, M.P., (2006), A frameworkformaking a betterdecision, Research Review, 13(1).Saaty, T.L., (2008), Decisionmakingwiththeanalytichierarchyprocess, International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.
 • Kara,E. M. ve Fırat, Ü. S. (2015), Tedarik Zinciri Risk Yönetiminin Gelişmesini Tetikleyen Risk Olayları Üzerine Bir İnceleme, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi IV. Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi 21-23 Mayıs 2015, Gümüşhane 326- 334.
 • Kraljic, P. (1983), Purchasing Must Become Supply Manegement, Harvard Business Review, 61, 109-117.
 • Krause, D., 1997. Supplier Development: Current Practices and Outcomes, International Journal of Purchasing and Materials Management, 33, 12-19.
 • Lin R. H., “An Integrated FANP–MOLP for Supplier Evaluation and Order Allocation”, Applied Mathematical Modelling, 33, 6, 2730-2736, 2009.
 • PwC&MIT Forum, (2013), “Making the right risk decisions to strengthen operations performance”, PwC and the MIT Forum for Supply Chain Innovation, http://www.pwc.com/en_GX/gx/operations-consultingservices/pdf/pwc-and-the-mit-forum-for-supply-chain-innovation_making-the-right-risk-decisions-tostrengthen- operations-performance_st-13-0060.pdf, 06.11.2013.
 • Şahin, S. A. (2004), Satınalma Ve Risk Yönetiminin Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şenyiğit, E. ve Ekinci H. (2016), Değiştirilmiş Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 8(2), 23-36.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-2471-1950
Author: Selçuk KORUCUK (Primary Author)
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1345-3618
Author: Salih MEMİŞ
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos475314, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1036 - 1051}, doi = {}, title = {Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği}, key = {cite}, author = {KORUCUK, Selçuk and MEMİŞ, Salih} }
APA KORUCUK, S , MEMİŞ, S . (2018). Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 1036-1051. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/475314
MLA KORUCUK, S , MEMİŞ, S . "Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 1036-1051 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/475314>
Chicago KORUCUK, S , MEMİŞ, S . "Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 1036-1051
RIS TY - JOUR T1 - Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği AU - Selçuk KORUCUK , Salih MEMİŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1036 EP - 1051 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği %A Selçuk KORUCUK , Salih MEMİŞ %T Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KORUCUK, Selçuk , MEMİŞ, Salih . "Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 1036-1051.
AMA KORUCUK S , MEMİŞ S . Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 1036-1051.
Vancouver KORUCUK S , MEMİŞ S . Tedarik Zinciri Yönetimindeki Risk Faktörlerinin AHP ile Ölçülmesi: Erzurum İli Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 1051-1036.