Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 493 - 517 2018-12-21

Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları

Zerrin TOPRAK KARAMAN [1]

58 426

Afet Yönetimi, toplumun sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasını zorlaştıran veya ortadan kaldıran bir sürecin tanısından başlayarak planlanması ve yönetimidir. Afetler, doğal, teknolojik veya insan kaynaklı tehlikeli olgulardır. Tehlike yaratan fiziksel, ekonomik ve toplumsal kayıplar güvenlik ile ilişkilendirilmektedir. Güvenlik açığının ortaya çıkmaması için afet yönetiminde “erken uyarı” çalışmaları önemli bir aşamadır. Erken uyarı bir bakıma risk yönetiminin en önemli bir boyutudur. Erken uyarı sisteminin temel elemanları; 1. risk tespiti;  2. uyarı ve izleme; 3. iletişim ve bilginin yaygınlaşması, 4. müdahale kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak erken uyarı, hava tahminleri için daha kolaydır; meteoroloji istasyonları ve haberleşme (radyo, kablolu yayınlar, internet ve cep telefonları) gibi konularda ilgili kamu idareleri, kamu yönetiminde temel aktörlerdir. Türkiye’de Kamu Yönetimlerinin erken uyarı konusunda ne kadar hazırlıklı olduğu, yerel halk/toplumun, bu çalışmaların ne kadar farkında olduğu ve idareden beklentilerinin neler olduğu ile toplumun kendisine düşen sorumlulukların farkında olup olmadığı konuları etrafındaki ana başlıklar, bu çalışmada öncelikli sorgulamalardır. Çalışmanın mantıksal çerçevesi, konunun teorik yönü yanında internet erişim imkânlarının kullanılarak “farkındalık” anketleri aracılığıyla, web üzerinden ilgi gruplarına yönelik durum tespitine dayandırılmıştır. Bu şekilde ayrıca “afetlerde erken uyarı” konusunda idarenin tutumu ve halkın bu konudaki bilgisi ve ilgisinin derecesinin ölçülmesi hedeflenmektedir. 
Afet Yönetimi, Erken Uyarı, Toplumsal Farkındalık, Dirençli Toplum
 • Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği (2013). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131218-13.htm, (25.03.2018).
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2009). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf, (25.03.2018).
 • Aslan, S. (2016). Türkiye’de Sosyal Sermaye Bileşenlerinden Güven Hakkında Bir Değerlendirme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (2): 181-204. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/282722, (25.02.2018).
 • Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Katma Protokolü (2009): https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/207, (24.03.2018). Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Katma Protokolü hakkında; http://kisi.deu.edu.tr/zerrin.toprak/, (24.03.2018).
 • BBC News (2017). ‘‘Why Was Houston Not Evacuated Before Hurricane Harvey?’’, http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41085438, (25.02.2018).
 • BM, Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçeve Belgesi (2015). http://www.wcdrr.org/uploads/EN7.pdf, (24.03.2018); 2015-2030 yıllarını kapsayan çerçeve program; https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf, (24.03.2018).
 • Can, A. (2015). Türkiye’de Toplumsal ve Kamusal Güvenin İnşası. International Journal of Social Science, Number: 34: 261-273. http://www.jasstudies.com/Makaleler/1838307215_18-Dr.%20Ali%20CAN.pdf, (25.02.2018).
 • Cottle, S.(2001). “Risk Society” and Media:A Catastrophic View?: http://penelopeironstone.com/CottleBeckandMedia.pdf, (25.03.2018).
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131003-3.htm, (25.02.2018).
 • Dünya Değerler Araştırması hakkında; WVS-7 Survey Round: Summarizing Achivements And Lookgoing For New Opportunities(2018). http://www.worldvaluessurvey.org/WVSEventsShow.jsp?ID=357, (25.03.2018).
 • Dünya Meteoroloji Örgütü (2011): https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/good-practices-multi-hazard-early-warning-systems-ews, (17.02.2017).
 • Garofalo, J. (1981). The Fear of Crime: Causes And Consequences. Journal of Criminal Law And Criminology, 72(2), Summer Article 20: 839-857.
 • Karaman, Z. T. (2015). Perceptions of Immigrants by The Local People And Administrative Perspectives Regarding The Immigrants of Turkish Origin Who Came to Turkey From Bulgaria: A Case Study of İzmir, Open Journal Of Social Sciences, Sayı 3: 5-22: https://file.scirp.org/pdf/JSS_2015120313233521.pdf, (25.03.2018).
 • Karaman, Z. T. (2017). Afet Tiplerinde Erken Uyarı ve Afet Tipleri: 221-247. http://afetyonetimi.deu.edu.tr/, (24.03.2018).
 • Karaman, Z. T. (2017). Afet Yönetimine Giriş ve Türkiye’de Örgütlenme: 1-35. http://afetyonetimi.deu.edu.tr/, (24.03.2018).
 • Örmeci, O. (2016). Dünya Değerler Araştırması 2010-2014 Türkiye Verileri Analizi. http://politikaakademisi.org/2016/12/27/dunya-degerler-arastirmasi-2010-2014-turkiye-verileri-analizi/, (25.02.2018).
 • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-3.htm, (25.02.2018).
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü (2014). https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf, (25.02.2018).
 • The Balance (2018). ‘‘Hurricane Harvey Facts, Damage And Costs’’, https://www.thebalance.com/hurricane-harvey-facts-damage-costs-4150087, (25.02.2018).
 • The Global Development Research Center (1992). https://www.gdrc.org/uem/la21/local-authorities.html, (24.03.2018).
 • Toprak, Z., Köktaş, E., ve Tenikler, G. (Ed.) (2004). 21. Yüzyıla Başlarken Türkiye’de Uzlaşmacı ve Çatışmacı Değerler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Yayını, İzmir.
 • Yalçınkaya, T. ve Özsoy, E. (2003). Risk Toplumu: Bilgi Toplumunun Evriminde Yeni Boyut. II. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi İİBF, Kocaeli.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-7153-2838
Author: Zerrin TOPRAK KARAMAN (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos476119, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {493 - 517}, doi = {}, title = {Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Zerrin TOPRAK} }
APA KARAMAN, Z . (2018). Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 493-517. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/476119
MLA KARAMAN, Z . "Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 493-517 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/476119>
Chicago KARAMAN, Z . "Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 493-517
RIS TY - JOUR T1 - Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları AU - Zerrin TOPRAK KARAMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 493 EP - 517 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları %A Zerrin TOPRAK KARAMAN %T Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KARAMAN, Zerrin TOPRAK . "Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 493-517.
AMA KARAMAN Z . Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 493-517.
Vancouver KARAMAN Z . Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 517-493.