Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 957 - 976 2018-12-21

Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi

Maşallah KIZILTAŞ [1]

72 655

Debdebeli bir hayat yaşamış olan Ahmed Paşa 15. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatının en önemli şairlerindendir. Bu yüzyılda, divan şiirinin gelişmesine çok önemli katkılar sunmuş ve devrin devlet ricalinin takdirini kazanmış mühim bir şahsiyettir.

Bu çalışmada Ahmed Paşa’nın “yazmışam” redifli gazeli klasik şerh usulleriyle şerh edildikten sonra, yapısalcı yaklaşımla tahlil edilmiştir. 

Ahmed Paşa, yapısalcılık
  • AYTAÇ Gürsel, (2009). Genel Edebiyat Bilimi, II. Baskı, Ankara: Say Yayınları.DEVELLİOĞLU Ferit, (2000). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi.HORATA, Osman, (2002). “Necâtî Bey’den Bâkî’ye Döne Döne”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.KIRAN, Zeynel, (1996). Dilbilim Akımları, Ankara: Onur Yayınları.MORAN, Berna, (2001). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları.PİAGET, Jean, (1999). Yapısalcılık, Çeviren: Ayşe Şirin Okyayuz Yener, Ankara: Doruk Yayınları.PROPP Vladimir, (2001). Masalın Biçimbilimi, Çeviren: Mehmet Rifat, Sema Rifat, İstanbul: Om Yayınları.RİFAT, Mehmet, (2000). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları “Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler”, İstanbul: Om Yayınevi.SAUSSURE, de Ferdinand, (1998). Genel Dilbilim Dersleri, Çeviren: Berke Vardar, İstanbul: Multilingual Yayınları.TARLAN, Ali Nihat, (1992). Ahmed Paşa Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.YÜCEL, Tahsin, (1999). Yapısalcılık, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.YÜKSEL, Ayşegül, (1995). Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Ankara: Gündoğan Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-0055-5367
Author: Maşallah KIZILTAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos486041, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {957 - 976}, doi = {}, title = {Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KIZILTAŞ, Maşallah} }
APA KIZILTAŞ, M . (2018). Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 957-976. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/486041
MLA KIZILTAŞ, M . "Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 957-976 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/486041>
Chicago KIZILTAŞ, M . "Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 957-976
RIS TY - JOUR T1 - Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi AU - Maşallah KIZILTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 957 EP - 976 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi %A Maşallah KIZILTAŞ %T Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KIZILTAŞ, Maşallah . "Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 957-976.
AMA KIZILTAŞ M . Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 957-976.
Vancouver KIZILTAŞ M . Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 976-957.