Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 1052 - 1064 2018-12-21

Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak

Murat KARA [1]

54 298

Ziya Gökalp, kavramlar ile düşünen ve yazan bir şahsiyettir. Onun bu özelliği sadece makalelerinde değil, şiirlerinde de etkisini göstermiştir. Bu açıdan onun manzume ve makaleleri kavramlara dikkat edilerek okunmalıdır. Gökalp, makalelerinde ileri sürdüğü birçok fikri Yeni Hayat adlı kitabında bulunan manzumelerinde âdeta formülleştirerek yeniden dile getirmiştir. Bu çalışmada Gökalp’in, fikirlerini çekirdek hâlinde sunduğu Yeni Hayat adlı kitabının “mukaddimesi”, “şiir” ve “şuur” kavramları etrafında yeniden okunmaktadır. Gökalp, Yeni Hayat adlı kitabının mukaddimesinde içinde yaşadığı devrin şuur devri olduğunu ve bu devirde şiirin sustuğunu iddia etmektedir. Çalışmada onun için “şiir” ve “şuur” kelimelerinin ne anlama geldiği sorusu üzerinden bu iddianın doğruluğu araştırılmakta ve böylece kitapta bulunan manzumelerin anlamlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Yeni Hayat, Şiir, Şuur, Mukaddime, Sanat, Müteşâir
 • Akay, H. (1998). Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, Kitabevi, İstanbul.
 • Aktaş, Ş. (1996). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) 1., Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Devellioğlu, F. (2000). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 17. b., Ankara.
 • Emil, B. (1997). “Ziya Gökap’de ‘Muasırlaşmak’ Fikri ve Öncesi”, Türk Kültür ve Edebiyatından-2/ Şahsiyetler, Ankara.
 • Gökalp, Z. (1982). “Dehaya Doğru”, Makaleler VII, Ankara.
 • Gökalp, Z. (2004). Türkçülüğün Esasları, Haz. M.Kaplan, MEB Yay., 5.b., İstanbul.
 • Gökalp, Z. (1976). Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, Haz. İ.Kutluk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Gökalp, Z. (1976). Yeni Hayat/Doğru Yol, haz. Müjgan Cunbur, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Kaplan, M. (2004). “Ziya Gökalp’ın Hayatı ve Eserler Hakkında Birkaç Söz”, Türkçülüğün Esasları, MEB Yay., 5.b., İstanbul.
 • Kaplan, M. (1978). “Ziya Gökalp ve Mefkûrecilik”, Ziya Gökalp İçin Yazılanlar-Söylenenler, Haz. Şevket Beysanoğlu, C.III., Ankara.
 • Sami, Ş. (1998). Kâmûs-i Türkî, Çağrı Yay., İstanbul 1998.
 • Tanpınar, A. H. (1969). Edebiyat Üzerine Makaleler, haz. Z.Kerman, Devlet Kitapları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0017-1394-0796
Author: Murat KARA (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { bitlissos488751, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1052 - 1064}, doi = {}, title = {Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak}, key = {cite}, author = {KARA, Murat} }
APA KARA, M . (2018). Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 1052-1064. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/488751
MLA KARA, M . "Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 1052-1064 <http://dergipark.org.tr/bitlissos/issue/41200/488751>
Chicago KARA, M . "Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018): 1052-1064
RIS TY - JOUR T1 - Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak AU - Murat KARA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1052 EP - 1064 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak %A Murat KARA %T Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KARA, Murat . "Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (December 2018): 1052-1064.
AMA KARA M . Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 1052-1064.
Vancouver KARA M . Ziya Gökalp’in Yeni Hayat “Mukaddimesi”ni “Şiir” ve “Şuur” Kavramları Etrafında Yeniden Okumak. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 1064-1052.