Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 24 - 30 2019-02-25

The Effect Of The Methods Applied In The Treatment Of Omphalocele On Survival
Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri

Veli Avci [1] , Kemal Ayengin [2] , Lokman Soysal [3] , Mehmet Göksu [4] , Salim Bilici [5] , Murat Başaranoğlu [6]

56 279

Aim: Omphalocele is the most common congenital abdominal wall defect in newborns. There are several approaches to treatment. In this study, we aimed to present our 10 years experience about treatment approaches of omphalocele patients with the literature.

Materials and Methods: The effect of gender, birth weight, concomitant congenital anomalies, defect size and length of hospital stay on the treatment modalities of patients who underwent surgery for omphalocele between 2009-2018 was assessed retrospectively.

Results: Twelve patients (6 males, 6 females) with omphalocele were included in the study. The mean birth weight of the patients was 2330 ± 890 grams. 58% of the patients had concomitant congenital anomalies. The mean diameter of the defect was found to be 6.3 ± 2.3 cm. It was observed that the mortality rates increased as the defect diameter and the number of accompanying congenital anomalies increased. The most common method of primer closure was preferred. All the patients treated with the silo method were lost. There were no complications after the treatment of three patients with large defects which we conservatively treated using silver sulphadiazine.

Discussion and Conclusion: Several methods have been reported in the literature in the treatment of omphalocele. The methods used in the treatment have effects on survival. Mortality rates are higher in patients with large defects especially treated by the silo method. 

Amaç: Omfalosel yenidoğanlarda en sık görülen konjenital karın duvarı defektlerindendir. Tedavisi için faklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmada omfalosel tanısı konulan hastaların tedavi yaklaşımları ile ilgili 10 yıllık deneyimlerimizi literatür eşliğinde sunmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntemler: 2009-2018 yılları arasında omfalosel nedeni ile ameliyat edilen hastaların cinsiyeti, doğum ağırlığı, eşlik eden ek konjenital anomaliler, defekt çapı ve hastanede yatış süresinin morbidite-mortalite açısından uygulanılan tedavi metodları üzerine etkisi retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Omfalosel tanılı 6’sı erkek, 6’sı kız toplam 12 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama doğum ağırlığı 2330±890 gram bulundu. Hastaların %58’inde eşlik eden ek konjenital anomaliler vardı. Defekt çapı ortalama 6,3±2,3 cm bulundu. Defekt çapı ve eşlik eden ek konjenital anomalilerin sayısı arttıkça mortalite oranlarının arttığı görüldü. Tedavide en sık primer kapama yöntemi tercih edildi. Silo yöntemi ile tedavi ettiğimiz tüm hastalar kaybedildi. Gümüş sülfadiazin kullanarak konservatif yaklaştığımız büyük defekte sahip üç hastanın tedavileri sonrası ise herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Literatürde omfalosel tedavisinde birçok yöntemin kullanıldığı bildirilmektedir. Tedavide kullanılan yöntemlerin sağkalım üzerine etkileri vardır. Özellikle silo yöntemi ile tedavi edilen büyük defekte sahip hastalarda mortalite oranları daha yüksektir. 

 • 1. Günal YD. Karın ön duvarı defektlerinde antenatal tanı ve izlem. KÜ Tıp Fak Derg. 2012;14,15-9.
 • 2. Çiğdem MK, Önen A, Duran H, Otçu S. Omfalosel olgularında ölüm nedenleri. Çocuk Cer Derg. 2007;21(2):78-81.
 • 3. Tarca E, Aprodu S. Past and present in omphalocele treatment in Romania. Chirurgia (Bucur). 2014;109, 507-13.
 • 4. Yazıcı M. Karın duvarı defektleri: Omfalosel ve gastroşizis. Çocuk Cer Derg. 2017;31,8:77-91.
 • 5. Boneval C. Omfalosel. Turkiye Klinikleri J of Ped Surg Special Topics. 2016;6(3), 26-33.
 • 6. Eliçevik M. Karın ön duvarı anomalileri. Turk Ped Arch. 2010;45.
 • 7. Salman AB, Yıldırgan Mİ, Başoğlu M, Rahmi ÖRS. Gastroşizis ve umblikal kord hernisi. Atatürk Üniv Tıp Derg. 1997;29(1), 386-8.
 • 8. Bosnalı O, Gülçin N, Celayir AC, Moralıoğlu S, Kurt G. Karın ön duvarı defektierinde sağkalım oranlarını etkileyen faktörler. Zeynep Kamil Tıp Bült. 2013; 44:I
 • 9. Kethman WC, Sinclair TJ, Abrajano CT, Chao S, Wall JK. Case Report: Rapid staged abdominal closure using Gore-Tex® mesh as a bridge to primary omphalocele sac closure. J of Ped Surg Case Rep. 2016;9,37-9.
 • 10. Sohn HJ, Park KW, Lee NM, Kim MK, Lee SE. Meckel diverticulum in exomphalos minor. Annals of Surg Treat and Res. 2016;91(2), 90-2.
 • 11. Benjamin B, Wilson GN. Anomalies associated with gastroschisis and omphalocele: Analysis of 2825 cases from the Texas Birth Defects Registry. J Ped Surg. 2014;49:514-9.
 • 12. Groves R, Sunderajan L, Khan AR, Parikh D, Brain J, Samuel M. Congenital anomalies are commonly associated with exomphalos minor. J Ped Surg. 2006;41:358.
 • 13. Çiğdem MK, Önen A, Duran H, Otçu S. Omphalosel olgularında ölüm nedenleri. Çocuk Cer Derg. 2007;21(2):78-81.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0003-2856-3449
Author: Veli Avci (Primary Author)
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van.
Country: Turkey


Author: Kemal Ayengin
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
Country: Turkey


Author: Lokman Soysal
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
Country: Turkey


Author: Mehmet Göksu
Institution: Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Adıyaman
Country: Turkey


Author: Salim Bilici
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
Country: Turkey


Author: Murat Başaranoğlu
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Dates

Publication Date: February 25, 2019

Bibtex @research article { bmedj492140, journal = {Balıkesir Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2564-6664}, address = {Balıkesir University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {24 - 30}, doi = {10.33716/bmedj.492140}, title = {Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Avci, Veli and Ayengin, Kemal and Soysal, Lokman and Göksu, Mehmet and Bilici, Salim and Başaranoğlu, Murat} }
APA Avci, V , Ayengin, K , Soysal, L , Göksu, M , Bilici, S , Başaranoğlu, M . (2019). Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri. Balıkesir Medical Journal, 3 (1), 24-30. DOI: 10.33716/bmedj.492140
MLA Avci, V , Ayengin, K , Soysal, L , Göksu, M , Bilici, S , Başaranoğlu, M . "Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri". Balıkesir Medical Journal 3 (2019): 24-30 <http://dergipark.org.tr/bmedj/issue/43533/492140>
Chicago Avci, V , Ayengin, K , Soysal, L , Göksu, M , Bilici, S , Başaranoğlu, M . "Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri". Balıkesir Medical Journal 3 (2019): 24-30
RIS TY - JOUR T1 - Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri AU - Veli Avci , Kemal Ayengin , Lokman Soysal , Mehmet Göksu , Salim Bilici , Murat Başaranoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33716/bmedj.492140 DO - 10.33716/bmedj.492140 T2 - Balıkesir Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 30 VL - 3 IS - 1 SN - -2564-6664 M3 - doi: 10.33716/bmedj.492140 UR - https://doi.org/10.33716/bmedj.492140 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Balıkesir Medical Journal Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri %A Veli Avci , Kemal Ayengin , Lokman Soysal , Mehmet Göksu , Salim Bilici , Murat Başaranoğlu %T Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri %D 2019 %J Balıkesir Medical Journal %P -2564-6664 %V 3 %N 1 %R doi: 10.33716/bmedj.492140 %U 10.33716/bmedj.492140
ISNAD Avci, Veli , Ayengin, Kemal , Soysal, Lokman , Göksu, Mehmet , Bilici, Salim , Başaranoğlu, Murat . "Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri". Balıkesir Medical Journal 3 / 1 (February 2019): 24-30. https://doi.org/10.33716/bmedj.492140
AMA Avci V , Ayengin K , Soysal L , Göksu M , Bilici S , Başaranoğlu M . Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri. Balıkesir Medical Journal. 2019; 3(1): 24-30.
Vancouver Avci V , Ayengin K , Soysal L , Göksu M , Bilici S , Başaranoğlu M . Omfalosel Tedavisinde Uygulanılan Yöntemlerin Sağkalım Üzerine Etkileri. Balıkesir Medical Journal. 2019; 3(1): 30-24.