Year 2019, Volume 4, Issue 2, Pages 107 - 118 2019-06-30

Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi

Atila Gürhan Çelik [1] , Abdulkerim Yörükoğlu [2] , Sedat Sürdem [3] , Argun Türker [4] , Yasin Erdoğan [5]

42 83

Türkiye pomza ve bor üretiminde dünya lideridir. Türkiyede bulunan bor tesislerinde Emet’te Kolemanit ve Kırka işletmelerinde Boraks minerali üretilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli yörelerinde zengin pomza yatakları bulunmaktadır. Beton, hafif beton gibi yapı malzemelerinin üretiminde bor mineralleri ve pomza kullanılarak çalışmalar yapılmış olup çoğunlukla olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada,  kolemanit, tinkal ve bor atığı kullanarak farklı reçetede üretilen pomza tuğlaların kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenerek optimize edilmiştir. Çalışma sonunda, üretilen numunelerin (5x10x20cm) içinden en iyi karışım oranı belirlenerek nihai ürün oluşturulmuştur. Sonuç olarak, Nevşehir asidik pomzası ile bor katkılı olarak üretilen tuğlaların, yapı sektöründe kullanılabilir olduğu görülmüştür. Elde edilen ürünlerin XRD, SEM, EDX, TGA-DTA analizleri yapılarak karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.

pomza
 • [1] Erdoğan, Y., Asidik ve Bazik Pomzadan Üretilen Yapı Malzemelerinin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, s;300.s;72-77 2007.
 • [2] Gündüz, L., Sarıışık, A., Davraz, M., Ugur., Çankıran, O., Pomza Teknolojisi Cilt I (a), SDÜ Yayını, Isparta 1998.
 • [3] Ayberk, M., Perlitin Yapı Gereci Olarak Kullanımı ve Yapı Maliyetine Etkisi, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, s; 203-206 1995.
 • [4] Çelik A.G., Bor Katkılı Perlit Karışımlardan Hafif Tuğla Üretimi ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 317 s., Adana 2010.
 • [5] Temiz, H., Hafif Ağırlıklı Bims Betonun Ateş Direnci ile Isı ve Ses Yalıtım Özelliklerinin Araştırılması, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi,12(2), s;8-17 2009.
 • [6] Uslu T, Arol A İ. Use of waste as an additive in red bricks. Waste Manage;24:217–20 (6) 2004.
 • [7] Yamık, A., Uçar, A., Demir, U., Şahbaz, U., Bor Atığının Tuğla Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2. Uluslar Arası Bor Sempozyumu, Eskişehir, s; 419-421 2004.
 • [8] Kavas, T., Use of Boron Waste as a Fluxing Agent in Production of Red Mud Brick, Building and Environment, Vol.41, pp.1779-1783 2006.
 • [9] Çobanlı, M.R., Isı Direnci Yüksek Hafif Yapı Malzemesi Üretimi Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh. s. 44 1993.
 • [10] Sönmez, E., Yorulmaz, S., Kırka Boraks İşletmesi Artık Killerinin Tuğla Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, s:163-168 1995.
 • [11] Ayberk, M., Perlitin Yapı Gereci Olarak Kullanımı ve Yapı Maliyetine Etkisi, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, s; 203-206 1995.
 • [12] Ogle, D., Making Lightweight Refractory Ceramic From Perlite and Clay, Aprovecho Research Center, p;2-7 2003.
 • [13] Çelik M. H., Kanıt R., Orhan M., Isparta Bölgesi Pomzasının Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Politeknik Dergisi Cilt: 6 Sayı: 3 s. 597-604, 2003.
 • [14] Topçu, B., Işıldağ, B., Effect of Expanded Perlite Aggregate on The Properties of Lightweight Concrete, Journal of Materials Processıng Tchnology 204, 34- 38 2008.
 • [15] Bideci, Ö., Bideci, A., Perlit Hammaddesinin Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliği, 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir-Kuşadası, s; 69-73. 2009.
 • [16] Sarıışık A., Sarıışık G., Yeni Üretim Prosesi İle Pomza Agregalı Hafif Beton ve Eps Köpüklü İzolasyon Blok Üretimi, Standartlara Uygunluğu Diğer Duvar Yapı Elemanları İle Karşılaştırılması, Madencilik, Cilt 49, Sayı 2, Sayfa 27-39, 2010.
 • [17] Çelik A.G., Çakal G.Ö., Kılıç A.M., Espey Kolemanitinin Termal ve Fiziksel Özelliklerine Sıcaklığın Etkisi, 8. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İstanbul, s;105-113. 2012.
 • [18] Celik A. G., Cakal G.Ö, Characterızatıon of Espey Colemanıte and Varıatıon of Its Physıcal Properties wıth Temperature," Physicochemical Problems of Mineral Processing, 52(1), 66−76 pp., 2016.
 • [19] Celik A.G, Depci T, Kılıç A. M, New Lightweight Colemanite-Added Perlite Brick and Comparison of Its Physicomechanical Properties with Other Commercial Lightweight Materials ", Construction and Building Materials, "62", 59-66 pp., 2014.
 • [20] Celik A. G, Investigation on Characteristic Properties of Potassium Borate and Sodium Borate Blended Perlite Bricks , Journal of Cleaner Product., "102", 88-95 pp., 2015.[21] TS 1114 EN13055-1Hafif agregalar-Bölüm 1: Beton, harç kullanım için, 2004.
 • [22] TS 825,. Binalarda ısı yalıtım kuralları, 81s,1998.
 • [23] TS 3529, Beton Agregalarında Özgül Agırlık ve Su Emme Oranı Tayini, 1980.
 • [24] TS 1477 EN ISO 266, Akustik- Tercih Edilen Frekanslar, TSE, 2000.
 • [25] TS EN 771-1, Kâgir birimler-Özellikler-Bölüm1:Kil kâgir birimler (tuğlalar), 2005.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Author: Atila Gürhan Çelik (Primary Author)
Institution: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Abdulkerim Yörükoğlu

Author: Sedat Sürdem

Author: Argun Türker

Author: Yasin Erdoğan

Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { boron415702, journal = {Journal of Boron}, issn = {2149-9020}, eissn = {2667-8438}, address = {National Boron Research Institute}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {107 - 118}, doi = {10.30728/boron.415702}, title = {Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, Atila Gürhan and Yörükoğlu, Abdulkerim and Sürdem, Sedat and Türker, Argun and Erdoğan, Yasin} }
APA Çelik, A , Yörükoğlu, A , Sürdem, S , Türker, A , Erdoğan, Y . (2019). Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Journal of Boron, 4 (2), 107-118. DOI: 10.30728/boron.415702
MLA Çelik, A , Yörükoğlu, A , Sürdem, S , Türker, A , Erdoğan, Y . "Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi". Journal of Boron 4 (2019): 107-118 <http://dergipark.org.tr/boron/issue/46624/415702>
Chicago Çelik, A , Yörükoğlu, A , Sürdem, S , Türker, A , Erdoğan, Y . "Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi". Journal of Boron 4 (2019): 107-118
RIS TY - JOUR T1 - Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi AU - Atila Gürhan Çelik , Abdulkerim Yörükoğlu , Sedat Sürdem , Argun Türker , Yasin Erdoğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30728/boron.415702 DO - 10.30728/boron.415702 T2 - Journal of Boron JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 118 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-9020-2667-8438 M3 - doi: 10.30728/boron.415702 UR - https://doi.org/10.30728/boron.415702 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Boron Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi %A Atila Gürhan Çelik , Abdulkerim Yörükoğlu , Sedat Sürdem , Argun Türker , Yasin Erdoğan %T Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi %D 2019 %J Journal of Boron %P 2149-9020-2667-8438 %V 4 %N 2 %R doi: 10.30728/boron.415702 %U 10.30728/boron.415702
ISNAD Çelik, Atila Gürhan , Yörükoğlu, Abdulkerim , Sürdem, Sedat , Türker, Argun , Erdoğan, Yasin . "Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi". Journal of Boron 4 / 2 (June 2019): 107-118. https://doi.org/10.30728/boron.415702
AMA Çelik A , Yörükoğlu A , Sürdem S , Türker A , Erdoğan Y . Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Boron. 2019; 4(2): 107-118.
Vancouver Çelik A , Yörükoğlu A , Sürdem S , Türker A , Erdoğan Y . Bor katkılı pomza tuğla üretimi, fizikomekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Journal of Boron. 2019; 4(2): 118-107.