Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute
Cover Image
ISSN 2548-088X | e-ISSN 2548-088X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbed

22.787

100.625


CALL FOR PAPERS

Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute has started to accept your articles and book reviews/presentations submissions for the December 2018 issue. You can send your articles and book reviews/presantations on the study of social sciences via http://dergipark.gov.tr/bseusbed until November 31, 2018. Academic studies on the study of social sciences prepared in three languages (Turkish, English and Russian), will be accepted.


Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute

ISSN 2548-088X | e-ISSN 2548-088X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbed
Cover Image

22.787

100.625


CALL FOR PAPERS

Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute has started to accept your articles and book reviews/presentations submissions for the December 2018 issue. You can send your articles and book reviews/presantations on the study of social sciences via http://dergipark.gov.tr/bseusbed until November 31, 2018. Academic studies on the study of social sciences prepared in three languages (Turkish, English and Russian), will be accepted.


Volume 3 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Asimetrik Volatilitenin Tahmini: Kripto Para Bitcoin Uygulaması
  Pages 240 - 247
  Eyyüp Ensari Şahin, Oktay ÖZKAN
 2. Bist Ticaret Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Springate Finansal Başarısızlık Modeli İle İncelenmesi
  Pages 248 - 267
  Eda Dizgil
 3. II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal İktidarın Toplumsal Muhalefete Bakış Açısı: Hasan Fehmi Bey Suikastı ve Muhalefetin Tasfiyesi
  Pages 268 - 286
  İsmail Safi
 4. Muhasebe ve Denetim Bölümü Öğrencilerinin Profili ve Muhasebe Mesleğine Bakışları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği
  Pages 287 - 295
  Berna Demir, Melike Öztürk, Ayşenur Atalay
 5. Suriye ve Ukrayna Krizleri Çerçevesinde ABD Rusya İlişkileri
  Pages 296 - 312
  Ahmet Güler
 6. Zeigarnik Etkisi Ve Tanpınar’ın Hikâyeleri
  Pages 313 - 325
  Kadriye Keskin
 7. Muhasebe ve Denetim Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya ve Kişisel Gelişim İle İlgili Görüşleri: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği
  Pages 326 - 335
  Berna Demir, Ayşenur Atalay, Melike Öztürk
 8. Çevresel Maliyet Yönetiminin Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Açısından İncelenmesi
  Pages 336 - 353
  Mustafa ARI
 9. Turistik Bir Ürün Olan Maraş Dondurmasının Dondurma Üreticileri Tarafından Değerlendirilmesi
  Pages 354 - 364
  AHMET ÇAVUŞ, Zafer Türkmendağ, Kaan Güldoğan
 10. Vergi Uyumunun Sağlanmasında Muhasebe Meslek Mensupları Faktörü
  Pages 365 - 373
  Aytül Bişgin, Sema Ünlüer, Mustafa Erkan Üyümez
 11. Kütahyalı Firâkî Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Yeni Şiirleri Üzerine Düşünceler
  Pages 374 - 396
  MEHMET ALTINOVA
 12. Vergilemede Yasallık İlkesinin Danıştay 3. Daire Kararı Işığında Hukuksal ve Nitel Analizi
  Pages 397 - 403
  Şebnem EKERYILMAZ, Filiz EKİNCİ
 13. Fayda ve Zararlar: Çıkmakla Kalmak Arasında Türkiye-NATO İlişkileri
  Pages 404 - 421
  Mustafa ÖZALP
 14. Sosyal Hakların Gerçekleştirilmesinin Amerikan Devletleri Örgütü Sisteminde Denetimi
  Pages 422 - 433
  Ayşen Seymen Çakar
 15. SEVGİLİLER ÇAĞI Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili, Walter G. Andrews & Mehmet Kalpaklı, Yapı Kredi Yayınları, Mayıs 2018.
  Pages 434 - 437
  Büşra TOPUZ
Hakem Rehberi

    Hakem Değerlendirme Süreci; Örnek Anlatım


Follow the Journal
Creative Commons (CC)

İlgili resim