Year 2017, Volume 1, Issue , Pages 7 - 16 2017-11-15

İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası
Immune System and Intestinal Mıcrobiota

Şefik Şanal Alkan [1]

244 3320

Çevremizdeki tüm kalıtsal nesnenin belirlenmesi demek olan metagenomik (çevresel tümkalıt) alanındaki yeni bulgular bizim dünya görüşümüzü değiştirmekle kalmadı. Artık kendi vücudumuzu minicanlıları da içeren karışık hücresel bilesimi olarak görüyoruz. Ayrıca, bagisiklik sistemimizi hem sağlıkta hem de hastalık durumlarındaki rolünü yeniden düşünmek zorundayız. Simdi iyice anladık ki, yaşamımız, vücudumuzun çeşitli bölgelerine konuşlanmış ve adina mikrobiyota denilen mikrop topluluklarıyla olan karşılıklı işbirliğine, ortak yasama (simbiyoz) bağlı. Biz, konak (ev sahibi) olarak, doğumdan önce ve sonra vücudumuz katılan ortakçı minicanlıları tanır, onlara yerlerini gösterir, sınırlarını belirtiriz. Vücudumuzdaki bakteri, fungus ve diğer tek hücreli mikrobiyotanın içerdiği tüm genetik madde demek olan mikrobiom, bizim işlevlerimizi etkiler. Tüm hayvanlarda ve bitkilerde mikrobiomun içeriği ve işlevi çok önemli. Bu yüzden bir canlının kendi hücreliyle birlikte taşıdığı mikrobiom, o çevre için benzersiz/biricik bir öge sayılır ki biz buna holobiont diyoruz. Holobiont (konak ve konakçıları), kendi içinde iletişimi ve herkese yarar sağlayan işbirliğini sürdürebilmek için, miyomlarca yıllık birlikte evrilmenin şekillendirdiği /orya çıkardığı araçları kullanır. Normal koşullarda, mikrobiyota, hastalık yapıcı (patojen) minicanlıların vücuda yerleşmeni engeller. Ancak, her ilişkide olabileceği gibi, yanlışlıklar olabilir, isler ters gidebilir. Ya konağın bagisiklik sistemindeki bir aksaklık, ya da minicanlının, kalıtımındaki sik görülen değişiklikler, konak-konakçılar (ortakçılar) arasındaki devingen/haraketli dengeyi bozabilir. Boyle bir dengesizlik (dysbiosis) durumunda mikrobiyotadaki bircok minicanlı hastalık yapıcı etkide bulunabilir ki bunun sonucunda, yangısal (infl ammatory) hastalıklar, aşırı şişmanlık, ya da seker hastaligi oryaya çıkabilir. Bir konağın bağırsak dışındaki mikrobiyotası da önemlidir ama biz bu kısa derlemede, göreceli öneminden ötürü, sağlıktahastalıkta, bağırsak mikrobiyotası ile bagisiklik dizgesi arasındaki ilişkiye odaklanacağız.

Recent developments in the fi eld of metagenomics (study of the total DNA that can be extracted from an environment) have not only changed our understanding of entire living world but also our view on our bodie’s cellular composition and the role of the immune system in health and disease. We now know that our life depend on mutualistic partnerships (symbiosis) with the microbial communities that colonize in our bodies (called microbiota- the collective microbial community inhabiting a specifi c environment). As a host, we learn to recognize, restrain our mikcrobiota which we encounter before and after birth. Microbiome (which is the collective genomic content of a microbiota such as bacteria, fungi, and other single-celled microorganisms) infl uences our functions and behaviors. The composition and function of microbiomes are critical for animals and plants- thus, each considered as single ecological unit now called holobiont. The holobiont (the host and the microbiota) use tools shaped by millions of years of co-evolution to maintain a constant dialog and a mutualistic relationship. Under normal conditions, the commensal microbiota protects against colonization by pathogens. However, as with any relationship, things can go wrong. Small imbalances introduced by the host (the immune system), or ever mutating microbes can disturb the dynamic equilibrium between host and commensals. In such circumstances (called dysbiosis), microbiota can exert pathological effects that lead to infl ammatory diseases, obesity, diabetes etc. Althought anatomical sites of a host other than the gut are also colonized by unique microbiota, in this short review, I will focus on the interactions of gut mictobiota and the host immune response in health and diseaseri artacaktır. 2020 ve sonrasına yönelik Malezya’da sağlık reformu yapılması ile ilintili baskılar artmaktadır.

 • 1. Margulis L. Symbiotic theory of the origin of eukaryotic organelles; criteria for proof. Symp Soc Exp Biol. 1975;(29):21-38.
 • 2. Carroll SB, Stephen Jay Gould (1941-2002): a wonderful life. Dev Cell. 2002 Jul;3(1):21
 • 3. Blaser M, Bork P, Fraser C, Knight R and Wang J. The microbiome explored: recent insights and future challenges. Nature Reviews Microbiology 2013;11:213-17
 • 4. Steven RG, Pop M, Robert, DeBoy T et al. Metagenomic Analysis of the Human Distal Gut Microbiome. Science, 2006;312:1355-59
 • 5. Alkan, ŞŞ, Bağışıklık Nedir? (2018 de yayinlanacak)
 • 6. Sender R, Fuchs S, Milo R. Are We Really Vastly Outnumbered? Revisiting the Ratio of Bacterial to Host Cells in Humans. Cell. 2016 164(3):337-40.
 • 7. Funkhouser LJ, Bordenstein SR. Mom knows best: the universality of maternal microbial transmission. PLoS Biol. 2013;11:e1001631
 • 8. Vyas U, Ranganathan N. Probiotics, prebiotics, and synbiotics: gut and beyond. Gastroenterol Res Pract. 2012;2012:872716
 • 9. Belkaid Y, Naik S. Compartmentalized and systemic control of tissue immunity by commensals. Nat Immunol. 2013;14:646-53
 • 10. Belkaid Y, Hand TW. Role of the microbiota in immunity. Cell. 2014;157:121- 41).
 • 11. Brown EM, Sadarangani M and Finlay BB. The role of the immune system in governing host-microbe interactions in the intestine. Nature Immunology 2013;14: 660–67.
 • 12. Fung TC, Artis D, Sonnenberg GF. Anatomical localization of commensal bacteria in immune cell homeostasis and disease. Immunol Rev. 2014;260:35- 49
 • 13. Kuhn KA and Stappenbeck TS. Peripheral education of the immune system by the colonic microbiota. Semin Immunol. 2013;25:364-9
 • 14. Khosravi A, Yáñez A, Price JG et al , Gut microbiota promote hematopoiesis to control bacterial infection. Cell Host Microbe. 2014;15:374-81
 • 15. Kamada N, Chen GY, Inohara N, Núñez G. Control of pathogens and pathobionts by the gut microbiota. Nat Immunol. 2013;14:685-90
 • 16. Bollrath J, Powrie FM. Controlling the frontier: regulatory T-cells and intestinal homeostasis. Semin Immunol. 2013;25:352-7
 • 17. Schiering C, Krausgruber T, Chomka A. et al. The alarmin IL-33 promotes regulatory T-cell function in the intestine. Nature. 2014;513:564-8
 • 18. Prescott D, Lee J, Philpott DJ. An epithelial armamentarium to sense the microbiota. Semin Immunol. 2013;25:323-33
 • 19. Brestoff JR and Artis D. Commensal bacteria at the interface of host metabolism and the immune system. Nat Immunol. 2013;14:676-84
 • 20. Tremaroli V, Bäckhed F. Functional interactions between the gut microbiota and host metabolism. Nature. 2012;489:242-9
 • 21. Pham TA, Lawley TD. Emerging insights on intestinal dysbiosis during bacterial infections. Curr Opin Microbiol. 2014;17:67-74
 • 22. Karlsson F, Tremaroli V, Nielsen J, Bäckhed F. Assessing the human gut microbiota in metabolic diseases. Diabetes. 2013;62:3341-9
 • 23. Kamada N, S-K, Chen GY & Núñez, G. Role of the gut microbiota in immunity and infl ammatory disease. Nature Reviews Immunology 2013;13:321-35
 • 24. Salzman NH, Bevins CL. Dysbiosis--a consequence of Paneth cell dysfunction. Semin Immunol. 2013;25:334-41
 • 25. Pham TA, Clare S, Goulding D, et al. Epithelial IL-22RA1-Mediated Fucosylation Promotes Intestinal Colonization Resistance to an Opportunistic Pathogen. Cell Host Microbe. 2014;16:504-16
 • 26. Alkan ŞŞ. Minicanlı Dünyası, Ortakyaşamımız, Uyum ve Uyumsuzluklar. (Microbes, Mutualistic Partnerships, Symbiosis, Dysbiosis) Turk J Immunol 2014;2(3):41-51
 • 27. Vindigni SM, Broussard EK, Surawicz CM. Alteration of the intestinal microbiome: fecal microbiota transplant and probiotics for Clostridium diffi cile and beyond. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;7:615-28.
 • 28. Ianiro G, Bibbò S, Scaldaferri F, Gasbarrini A, Cammarota G. Fecal Microbiota Transplantation in Infl ammatory Bowel Disease: Beyond the Excitement. Medicine (Baltimore). 2014;93:e97
 • 29. Elinav E, Nowarski R, Thaiss CA, Hu B, Jin C, Flavell RA. Infl ammation-induced cancer: crosstalk between tumours, immune cells and microorganisms. Nat Rev Cancer. 2013;13:759-71
 • 30. Viaud S, Saccheri F, Mignot G, Yamazaki T et al. The intestinal microbiota modulates the anticancer immune effects of cyclophosphamide. Science. 2013;342:971-76
 • 31. Iida N, Dzutsev A, Stewart CA, Smith L et al. Commensal bacteria control cancer response to therapy by modulating the tumor microenvironment. Science. 2013 Nov 22;342(6161):967-70.
 • 32. Dzutsev A, Goldszmid RS, Viaud S, Zitvogel L Trinchieri G. The role of the microbiota in infl ammation, carcinogenesis and cancer therapy. Eur J Immunol. 2014
 • 33. Cryan JF, Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nat Rev Neurosci. 2012;13:701-12
 • 34. Foster JA, McVey Neufeld KA. Gut-brain axis: how the microbiome infl uences anxiety and depression. Trends Neurosci. 2013;36:305-12
 • 35. Burokas A, Moloney RD, Dinan TG, Cryan JF. Microbiota regulation of the Mammalian gut-brain axis. Adv Appl Microbiol. 2015 91:1-62,
 • 36. Schwartz M, Deczkowska A. Neurological Disease as a Failure of Brain-Immune Crosstalk: The Multiple Faces of Neuroinfl ammation. Trends Immunol. 2016 37(10):668-679,
 • 37. Dinan TG, Cryan JF. Melancholic microbes: a link between gut microbiota and depression? Neurogastroenterol Motil. 2013;25:713-9
 • 38. Zeissig S, Blumberg RS. Life at the beginning: perturbation of the microbiota by antibiotics in early life and its role in health and disease. Nat Immunol. 2014;15:307-10.
 • 39. Vieira SM, Pagovich OE, Kriegel MA. Diet, microbiota and autoimmune diseases. Lupus. 2014;23:518-26
 • 40. Underhill DM, Iliev ID. The mycobiota: interactions between commensal fungi and the host immune system. Nat Rev Immunol. 2014;14:405-16
 • 41. Markle JG, Frank DN, Mortin-Toth S. et al. Sex differences in the gut microbiome drive hormone-dependent regulation of autoimmunity. Science. 2013;339:1084-8
 • 42. Dunne JL, Triplett EW, Gevers D et al.The intestinal microbiome in type 1 diabetes. Clin Exp Immunol. 2014;177:30-7
 • 43. Qin J, Li Y, Cai Z, et al. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Nature. 2012;490:55-6
 • 44. Luckey D, Gomez A, Murray J et al Bugs & us: the role of the gut in autoimmunity. Indian J Med Res. 2013;138:732-43
 • 45. Spasova DS, Surh CD. Blowing on embers: commensal microbiota and our immune system. Front Immunol. 2014;5:318
 • 46. Goodrich JK et al., Human genetics shape the gut microbiome, Cell, 2014 doi:10.1016/j.cell.2014.09.053,.
 • 47. Buchen L. Microbiology: The new germ theory. Nature. 2010;468:492-5
 • 48. Hanage WP. Microbiology: Microbiome science needs a healthy dose of scepticism. Nature 2014; 512, 247–48
 • 49. Bojanova DP, Bordenstein SR. Fecal Transplants: What Is Being Transferred? PLoS Biol. 2016 Jul 12;14(7):e1002503.
 • 50. Khoruts A & Sadowsky MJ. Understanding the mechanisms of faecal microbiota transplantation. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (2016)13, 508–516
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Review
Authors

Author: Şefik Şanal Alkan (Primary Author)
Country: Switzerland


Bibtex @review { bshr362301, journal = {JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH}, issn = {}, eissn = {2587-1641}, address = {Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {7 - 16}, doi = {}, title = {İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası}, key = {cite}, author = {Alkan, Şefik Şanal} }
APA Alkan, Ş . (2017). İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, 1 (), 7-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bshr/issue/32641/362301
MLA Alkan, Ş . "İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası". JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 1 (2017): 7-16 <http://dergipark.org.tr/bshr/issue/32641/362301>
Chicago Alkan, Ş . "İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası". JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 1 (2017): 7-16
RIS TY - JOUR T1 - İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası AU - Şefik Şanal Alkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 16 VL - 1 IS - SN - -2587-1641 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası %A Şefik Şanal Alkan %T İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası %D 2017 %J JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH %P -2587-1641 %V 1 %N %R %U
ISNAD Alkan, Şefik Şanal . "İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası". JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH 1 / (November 2017): 7-16.