Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 188 - 204 2016-06-13

Eğitimde Sorgulamanın Gücü

Firdevs GÜNEŞ [1]

485 1328

Sorgulama, öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirme, düşünme, anlama ve öğrenme düzeyini yükseltme ve değerlendirme sürecini kolaylaştırma amacıyla yürütülen etkinliklerin başında gelmektedir. Sokrates dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip sorgulama etkinliklerinin 2000’li yıllarda yeni eğitim yaklaşımları ile birlikte tekrar öne çıktığı görülmektedir. Etkili ve güçlü bir eğitim etkinliği olan sorgulama öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme, düşünme ve sorumluluk becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Sorgulama işleminin temeli etkili ve nitelikli sorulara dayanmaktadır. Konuyla ilgili iyi sorular hazırlanmalı, soruların amacına, niteliğine ve türlerine dikkat edilmelidir. Açık uçlu sorular daha ayrıntılı cevapları ve eleştirel düşünmeyi gerektirir. Bu sorular tartışmaya yön verir ve başka konuları araştırmaya teşvik eder. Sorgulamada “ kim, ne, nerede, niçin, nasıl, ne zaman” gibi başlayan sorulardan da yararlanılmalıdır. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar düzeltilerek öğrenme durumları izlenmelidir. Öğrencilerde aktif öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, tartışma, sorun çözme, eleştirel düşünme gibi becerileri üst düzeyde geliştirmek için sorgulama etkinliklerine önem verilmelidir. Ülkemizde 2005 ilköğretim programlarıyla birlikte çocuk ve gençlerin eğitiminde sorgulama yöntem ve tekniklerine geniş yer verildiği görülmektedir. Dileğimiz bütün öğretmenlerin sorgulamayı önemsemesi, uygulamaya yansıtması,  ülkemizin geleceğine yön verecek düşünen, anlayan ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesidir.

Anahtar kelimeler: sorgulama, eğitim, öğrenme, öğretmen

sorgulama, eğitim, öğrenme, öğretmen
 • Adams, Marilee Changez vos questions, changez votre vie. Paris, Éditions Myoho, p. 38.
 • Astolfi, Jean-Pierre (2008). Le Questionnement Pédagogique, Perspectives, Économie et
 • Management, n° 128,p.70
 • Bellenger, L., Philippe P. (1996). Dictionnaire de la formation et du développement
 • personnel, Paris, ESF, 335 p.; ISBN2-7101-1193-4
 • Bentolila, A., Chevalier, B. and Falcoz-Vigne, D. (1991). La lecture : apprentissage,
 • évaluation, perfectionnement, Théories & Pratiques, Nathan.
 • Fournier, C. (2005). Lecture et littérature au cycle 2, Conférence du 9 novembre 2005 Cddp
 • Boulogne.
 • Giasson, J. (1997). La lecture. De la théorie à la pratique. Bruxelles : De Boeck.
 • Giasson J.(2008). La Compréhension en lecture, Bruxelles, De Boeck.
 • Güneş, F. (1997).Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları
 • Güneş, F. (2012). Testlerden Etkinliklere Türkçe Öğretimi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi,
 • (1), 31-42. 36
 • Güneş,F.(2014).Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller, Pegem A Yayınları,Ankara
 • Güneş,F.(2015).Sınıf Yönetimi Yaklaşım ve Modeller, Pegem A Yayınları,Ankara
 • Langevin, Louise(1990).Le questionnement comme stratégie d'enseignement et
 • d'apprentissage, Pédagogie collégiale Septembre 1990, Vol. 4 no:01,p.12-13
 • Maulini, Olivier(2005). Questionner pour enseigner et apprendre, Paris, ESF.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı,Ankara: MEB Basımevi.
 • Michel Saint-Onge,(1990) Suffit-il de permettre aux élèves de s’exprimer pour qu’ils le
 • fassent ? », Pédagogie collégiale, Vol. 3,No:03, Février 1990, p. 11.)
 • OCDE(2005). La définition et la sélection des compétences clés, Résumé,Mep_int_French.
 • Ontario.(2011). L’art de questionner de façon efficace, La Série d’apprentissage
 • professionnel, la Division du rendement des élèves pour soutenir le leadership et
 • l’efficacité de l’enseignement dans les écoles de l’Ontario. Édition Spéciale du
 • Secrétariat,2011, N° 21
 • Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Vermersch, P. (2006). Les fonctions des questions, Expliciter le journal de l’association
 • GREX Groupe de recherche sur l’explicitation n° 65 juin 2006, CNRS.
 • Rieunier, A. (2000). Préparer un cours. Tome 1 : Applications pratiques. Tome 2 : Les
 • stratégies pédagogiques efficaces. Paris : ESF.
 • Viola, Sylvie (2000). L'autoquestionnement en lecture., Sainte-Foy (Québec),Québec
 • Français; numéro 118.
 • Wragg, E.-C. & Brown, G. (2001). Questioning in the secondary school. Routeledge, Falmer.
 • New York & London.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Firdevs GÜNEŞ

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { buefad258084, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {188 - 204}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000184583}, title = {Eğitimde Sorgulamanın Gücü}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Firdevs} }
APA GÜNEŞ, F . (2016). Eğitimde Sorgulamanın Gücü. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 188-204. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000184583
MLA GÜNEŞ, F . "Eğitimde Sorgulamanın Gücü". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 188-204 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258084>
Chicago GÜNEŞ, F . "Eğitimde Sorgulamanın Gücü". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 188-204
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimde Sorgulamanın Gücü AU - Firdevs GÜNEŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000184583 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000184583 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 188 EP - 204 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000184583 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000184583 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Eğitimde Sorgulamanın Gücü %A Firdevs GÜNEŞ %T Eğitimde Sorgulamanın Gücü %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000184583 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000184583
ISNAD GÜNEŞ, Firdevs . "Eğitimde Sorgulamanın Gücü". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 188-204. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000184583
AMA GÜNEŞ F . Eğitimde Sorgulamanın Gücü. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 188-204.
Vancouver GÜNEŞ F . Eğitimde Sorgulamanın Gücü. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 204-188.