Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 205 - 222 2016-06-13

Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri

Firdevs GÜNEŞ [1]

379 659

Beceri, bireyin sahip olduğu bilgi, yöntem, teknik gibi zihinsel kaynaklarını harekete geçirerek uygulamaya aktarma sürecidir. Bu süreç bilme, harekete geçirme ve işi/görevi yapma bileşenlerinden oluşmaktadır. Beceri yaklaşımında önce öğrenci için gerekli temel beceriler belirlenmekte ve bunlar düzeylere göre sıralanarak öğretilmektedir. Eğitim sürecinde farklı düzeylerde öğretilen becerilerle mesleki alan becerilerinin uyumlu olmasına dikkat edilmektedir. Bunların farklı olması beceri uyuşmazlığını getirmektedir. Beceri uyuşmazlığı gelecek nesillerin nitelikli yetişmesini olumsuz etkilemekte, genç işsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişmeye zarar vermektedir.

Ülkemizde İlköğretim Türkçe Programları ile Türkçe öğretmeni yetiştirme programları arasında yaklaşım, ders, beceri, yöntem ve uygulama yönüyle beceri uyuşmazlıkları bulunmaktadır. Çoğu ortaokul, lise, üniversite ve Türkçe Öğretmenliği derslerinde dil becerileri yerine edebiyat bilgileri, dil kuralları ve genel kültür öğretimi ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin derslerde verilen teorik bilgileri ezberlemesi beklenmektedir. Türkçe Öğretmenliği lisans programında sadece dört derste (anlama ve anlatma teknikleri) dil becerilerine yer verilmektedir. Bu derslerin süreleri Türkçeyi bilinçli öğrenmek ve kullanmak için yeterli olmamaktadır. Öğrenciler anlama, kendini ifade etme, yazma, Türkçeyi doğru güzel ve etkili kullanma becerilerini yeterince geliştiremeden mezun olmaktadır. Böylece üniversitede verilen Türkçe öğretimi ile öğretmenlik mesleği ve günlük yaşamda gerekli olan temel beceriler örtüşmemektedir. Türkçe öğretimindeki beceri uyuşmazlığının olumsuz sonuçları ulusal ve uluslararası araştırmalarda açıkça görülmektedir. Çoğu öğrencimiz PIRLS ve PISA gibi araştırmalarda okuma ve anlama becerilerinde düşük puan almakta, OECD’ye üye ülkelerin gerisinde kalmaktadırlar. Kısaca dil ve zihinsel beceriler yönüyle zengin olmayan bir eğitim sistemi, öğrencilerin dil becerilerinin istenilen düzeyde gelişmesine yardımcı olamamakta ve iş piyasasının isteklerine cevap verememektedir.

Anahtar Kelimeler: Beceri uyuşmazlığı, Türkçe öğretimi.

 

Beceri uyuşmazlığı, Türkçe öğretimi
 • KAYNAKLAR
 • Beacco ,Jean-Claude (2007). L'approche par compétences dans l'enseignement des langues :
 • Enseigner à partir du CERC,Les Editions Didier.
 • Bissonnette, S.,Richard, M. (2001). Comment construire des compétences en classe,
 • Chemelière / McGraw-Hill, Montréal.
 • Bouallag, M.,( 2015).De l’approche par les objectifs à l’approche par les compétences,
 • Université Mouloud Mammeri- Tizi-ouzou/Algérie
 • Boutin, Gérald (2004). L’approche par compétences en éducation :Un amalgame
 • paradigmatique, Connexions, Revue de psychosociologie sciences humaines,
 • /06, No 81, France
 • Bronckart, Jean-Paul (2009). La notion de compétences est-elle pertinente en éducation ?,
 • L’école démocratique, n°39,http://www.skolo.org.
 • CECR (2000). Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner,
 • évaluer, Division Des Langues Vıvantes, Strasbourg, Conseil de l’Europe, Didier
 • CEDEFOP (2010), L’inadéquation des compétences en Europe, Note d’information, Centre
 • européen pour le développement de la formation professionnelle Juin 2010.
 • Cohen I., Mauffrey A., (1990) .Vers une nouvelle pédagogie de la lecture, Armand
 • Dionnet, Sylvain (2002). Competences,Competences Transversales et Systeme Educatif,
 • Evaluation de la rénovation de l’enseignement primaire, Document de travail
 • Service de la recherche en éducation, Genève, Suisse
 • Güneş,Firdevs(2007).Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayınları.
 • Güneş,Firdevs.(2012).Bologna Süreci ile Yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve Yetkinlikler,
 • Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Dergisi,
 • Cilt/Volume 2, Sayı/Number 1, Nisan/April 2012; Sayfa/Pages 1-9.
 • Güneş,Firdevs (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller, PegemA Yayınları.
 • MEB.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim
 • Programı ve Kılavuzu,Ankara: MEB Basımevi.
 • MEB.(2013). Pısa 2012 Ulusal Ön Raporu, Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim
 • Teknolojileri Genel Müdürlüğü,Ankara.
 • OECD (2005). La définition et la sélection des compétences clés, Résumé,Mep_int_French.
 • Perrenoud, Philippe (1999). Dix nouvelles compétences pour enseigner, Paris, ESF.
 • Perrenoud, Philippe(2004). Evaluer les compétences, la revue de l’Educateur,Mars,Paris.
 • Puren,Christian.(1988). Histoire des Méthodologies de l’enseignemet de langues ,Cles
 • İnternational, Paris.
 • Puren,Christian.(2004). L’evolutıon Historique Des Approches En Didactique Des Langues-
 • Cultures ou Comment Faire L’unite Des « Unites Didactiques », Congrès Annuel de
 • l’Association pour la Diffusion de l’Allemand en France (ADEAF),École Supérieure
 • de Commerce de Clermont-Ferrand, 2-3 Novembre 2004,France.
 • Rodríguez Seara, Ana (2004).L’évolution des méthodologies dans l’enseignement du
 • français langue étrangère depuis la méthodologie traditionnelle jusqu’à nos jours,
 • Cuadernos del Marqués de San Adrián : Revista de humanidades, no. 1,
 • http://www.uned.es/ca-tudela/revista/
 • Québec.(2011). L’approche par compétences Un levier de changement des pratiques en
 • santé publique au Québec, Institut national de santé publique du Québec au :
 • http://www.inspq.qc.ca.
 • Quiesse, Jean-Marie (2007). Talents innés, aptitudes éducables, Oser l’approche orientante,
 • tome 1 : Pourquoi l’approche orientante, éditions Qui plus est, 2007.
 • Tardif, Jacques. (1997). Pour un enseignement stratégique. Montréal : Editions Logiques.
 • YÖK, (2006).Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Firdevs GÜNEŞ

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { buefad258085, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {205 - 222}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000188135}, title = {Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Firdevs} }
APA GÜNEŞ, F . (2016). Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 205-222. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000188135
MLA GÜNEŞ, F . "Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 205-222 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258085>
Chicago GÜNEŞ, F . "Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 205-222
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri AU - Firdevs GÜNEŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000188135 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000188135 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 222 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000188135 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000188135 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri %A Firdevs GÜNEŞ %T Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000188135 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000188135
ISNAD GÜNEŞ, Firdevs . "Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 205-222. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000188135
AMA GÜNEŞ F . Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 205-222.
Vancouver GÜNEŞ F . Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 222-205.