Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 512 - 535 2016-06-18

Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eser ÜLTAY [1] , Şule Merve ULUDÜZ [2]

370 622

Bu çalışmada amaç, öğrencilerin fenne ve teknolojiye olan tutumları üzerinde büyük bir etkiye sahip olan sınıf öğretmenlerinin, fen ve teknoloji okuryazarı yetiştirmede önemli bir yeri olan teknoloji uygulamaları ve tasarımlarına ilişkin görüşlerini almaktır. Özel durum yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan 9 temel sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle toplanmıştır. Veriler gerekli indirgemeler yapıldıktan sonra tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler ışığında sınıf öğretmenlerinin teknoloji uygulamaları ve tasarımlarına olumlu baktıkları ve sınıf içi ders etkinliklerinde mutlaka yer verilmesi gerektiği ancak çeşitli nedenlerden dolayı (zamanın kısıtlı olması, malzeme yetersizliği vb.) sınıflarında bu tür uygulamaları çok gerçekleştiremedikleri tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda, ilkokulların öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği öğretim teknolojileri ile donatılması ve mevcut olan 3 saatlik fen bilimleri dersi ders saati sayısının arttırılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Fen Bilimleri dersi, Öğretmen görüşleri, Teknoloji uygulamaları, Teknoloji tasarımları

fen bilimleri dersi, öğretmen görüşleri, teknoloji uygulamaları, teknoloji tasarımları
  • AAAS. (1993). Science For All Americans: Project 2061. New York: Oxford University Pres.
  • Buluş Kırıkkaya, E. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 133-148.
  • Cohen, L., & Manion, L. (1989). Research methods in education (4th ed.). New York: Routledge.
  • Drew, C. J., Hardman, M. L., & Hart, A. W. (1996). Designing and conducting research: Inquiry in education and social science (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
  • Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
  • Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-91.
  • OECD (2013). Draft PISA 2015 science framework. Paris: OECD.
  • Yager, R. E. (1996). History Of Science/Tehcnology/Society as Reform in the United States. R. E. Yager (Ed.), Science/Tehcnology/Society as Reform in Science Education (pp. 3 -15), Albany: Suny.
Subjects
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Eser ÜLTAY

Author: Şule Merve ULUDÜZ

Bibtex @ { buefad258102, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {512 - 535}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000174097}, title = {Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÜLTAY, Eser and ULUDÜZ, Şule Merve} }
APA ÜLTAY, E , ULUDÜZ, Ş . (2016). Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 512-535. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000174097
MLA ÜLTAY, E , ULUDÜZ, Ş . "Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 512-535 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258102>
Chicago ÜLTAY, E , ULUDÜZ, Ş . "Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 512-535
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri AU - Eser ÜLTAY , Şule Merve ULUDÜZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000174097 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000174097 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 512 EP - 535 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000174097 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000174097 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Eser ÜLTAY , Şule Merve ULUDÜZ %T Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000174097 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000174097
ISNAD ÜLTAY, Eser , ULUDÜZ, Şule Merve . "Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 512-535. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000174097