Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 608 - 616 2016-06-24

Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma

İrfan TOSUNCUOĞLU [1]

658 695

İngilizce Bölüm mezunlarının istihdamına ilişkin düşüncelerinin nitel bir çalışmayla belirlenmesidir. Araştırmada nitel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Nitel durum çalışmalarında bir ya da birkaç durumun detaylı araştırılmasıdır. Araştırma çalışma grubunu, Karabük Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 21 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yapılarak gönüllü öğrencilere uygulama yapılmıştır. Öğrenciler gelecekleriyle ilgili endişe duymaktadır. Edebiyat fakültesinde filoloji eğitimi almalarına rağmen pedagojik formasyon sertifikası eğitimi almak istemektedirler.

İngilizce bölümü, öğrenci, istihdam, öğretim, pedagojik formasyon
 • Abazaoglu, İ.(2014). Türkiyenin Öğretmen Profili . Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/2 Winter 2014, p. 1-20, Ankara.
 • Atmaca, H.(2013). Almanca, Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları. Fransızca ve İngilizce öğretmenliği Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/10 Fall 2013, p. 67-76, Ankara.
 • Brad, R. (1994). Eleştirel Düşünme Becerilerini Öğretme. (Çev: Güzin Büyükkurt). Eğitim ve Bilim, 18 (91):45-49.
 • Branch, B., J. (2000). The Relationship Among Critical Thinking, Clinical Decision Making, and Clinical Practica: A Comparative Study. Universty of Idaho PhD Thesis.
 • Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004).‘‘Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler’’, Milli Eğitim Dergisi,Sayı 162, ss.160-167
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2009). Beş Yıllık Kalkınma Planları, http://ekutup.dpt.
 • gov.tr/plan/plan.asp web adresinden 10 Ocak 2012 tarihinde yararlanılmıştır.
 • Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009).‘‘Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’, Eğitim ve Bilim, Cilt 34, Sayı 153, ss.157-168
 • Ensari, H. (2000). ‘‘Yılgınlık ile Kaygı ve Öğretmen Tutumlarının İlişkisi’’, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 4, ss.85-102
 • Halpern, D., F. (1993). Assessing The Effectiveness of Critik-Thinking Instruction. The Journal of General Education. Vol.42, No:4, 338-353.
 • Karadeniz, Y., Demir, S. B.(2010). Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının
 • değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2),
 • -57.
 • MEB. (2016) http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler.asp?ID=207, 25 Nisan 2016 tarihinde erişilmiştir
 • Oktay, H.(2012). Türkiye’de öğretmen istihdamında Yaşanan sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özoğlu, M.(2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları, Ankara:
 • Seta Analiz Yayınları.
 • Paul, R. W., L. Elder, (2001). Critical Thinking: Tools For Taking Charge Of Your Learning And Your Life. Upper Saddle River, Nj: Prentice Hall.
 • Semerci, N.(2000). “Kritik düşünme ölçeği”. Eğitim ve Bilim. Cilt:25. Sayı116. S:23-26
 • Uygun, S. (2010). Türkiye’de öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamaların tarihsel analizi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, (3). 707-
 • Yıldız, G. (2005), Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam durumu, Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu. (16-17 Nisan 2007). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: İrfan TOSUNCUOĞLU

Dates

Publication Date: June 24, 2016

Bibtex @ { buefad258107, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {608 - 616}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000190535}, title = {Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {TOSUNCUOĞLU, İrfan} }
APA TOSUNCUOĞLU, İ . (2016). Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 608-616. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000190535
MLA TOSUNCUOĞLU, İ . "Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 608-616 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258107>
Chicago TOSUNCUOĞLU, İ . "Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 608-616
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma AU - İrfan TOSUNCUOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190535 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000190535 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 608 EP - 616 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190535 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190535 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma %A İrfan TOSUNCUOĞLU %T Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190535 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000190535
ISNAD TOSUNCUOĞLU, İrfan . "Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 608-616. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190535
AMA TOSUNCUOĞLU İ . Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 608-616.
Vancouver TOSUNCUOĞLU İ . Öğretmen Yetiştirme ve İngilizce Bölüm Öğrencilerinin İstihdama İlişkin Düşünceleri: Nitel Bir Çalışma. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 616-608.