Year 2016, Volume 5, Issue 1, Pages 169 - 177 2016-02-11

Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031

Erhan CEYLAN [1] , Cengiz TÜYSÜZ [2] , Erdal TATAR [3]

418 914

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar) programı etkinlikleri hakkındaki görüşlerini almaktır. Çalışmada zayıf deneysel desenlerden kontrol grupsuz son-test deneysel deseni kullanılmıştır. Çalışma, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 64 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. GEMS etkinlikleriyle ilgili açık uçlu sorular veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada nitel verilerin analizinde kullanılan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; GEMS etkinliklerine yönelik düşünceler, Öz değerlendirme ve Öğretim programına göre değerlendirme olmak üzere 3 kategoriye ayrılmıştır. Öğretmen adaylarının, GEMS etkinliklerine yönelik çoğunlukla olumlu düşüncelere sahip olduğu, derinlemesine bilgi edinmenin, günlük hayatla ilişki kurmanın, eğlenmenin, kalıcı öğrenmenin ve yaşayarak öğrenmenin GEMS etkinlikleriyle mümkün olduğu görüşünde oldukları bulunmuştur. Ayrıca uygulanan etkinliğin kendilerinde olumlu etkiler bırakan adayların çoğu, derse karşı ilgilerinin arttığını, bu tür etkinlikleri kendilerinin de tasarlayabileceğini ve bu tür etkinlikleri sıklıkla kullanacağını ifade etmişlerdir. Son olarak, öğretmen adayları, fen bilimleri konularının çoğu için GEMS etkinliklerinin tasarlanabileceğini ve bu etkinliklerin uygulanmasının gerekli olduğunu ve öğrenciler için faydalı olacağını belirtmişlerdir.
GEMS etkinlikleri, C vitamini, fen bilimleri eğitimi
 • Barber, J. (2002). Vitamin C Testing. Lawrence Hall of Science, Berkeley, California.
 • Barber, J. (1998). GEMS Teacher’s Handbook. Lawrence Hall of Science, Berkeley, California.
 • Barrett, K., Blinderman E., Boffen, B. Echols J. A.House, P. Hosoume, K. Kopp, J. (1999). Science and Math Explorations For Young Children. Lawrence Hall of Science, Berkeley, California.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri.15.Baskı (s.201). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çam, ŞS. (2013). GEMS Programı- Fen ve Matemetikte Büyük Buluşlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2(2).
 • Fraenkel, Wallen & Hyun, (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. Eighth Edition. Mc Graw Hill. New York.
 • Kaptan, F. (1999). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Öğretmen Kitapları Dizisi, Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • MEB. (2013). İlköğretim Kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Özer, B. (2007). Öğrenci Merkezli Karma Öğretim Yönteminin Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Dersinde Akademik Başarı Ve Eleştirel Düşünmeye Etkisi. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sağlam, K (2012). Fen Ve Matematikte Büyük Buluşlar Programı (Gems:Great Exploratıons In Math And Scıence)’nın Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Özel Okul Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sarıtaş, R. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına Uyarlanmış GEMS (Great Explorations in Math And Science) Fen Ve Matematik Programının Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Kavram Edinimleri Ve Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalçın, F & Tekbıyık, A (2013). GEMS Tabanlı Etkinliklerle Desteklenen Proje Yaklaşımının Okul Öncesi Eğitimde Kavramsal Gelişime Etkisi. International Periodical For the Languages, Literature and HistoryofTurkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Erhan CEYLAN

Author: Cengiz TÜYSÜZ

Author: Erdal TATAR

Dates

Publication Date: February 11, 2016

Bibtex @ { buefad263056, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {169 - 177}, doi = {10.14686/buefad.v5i1.5000146031}, title = {Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031}, key = {cite}, author = {CEYLAN, Erhan and TÜYSÜZ, Cengiz and TATAR, Erdal} }
APA CEYLAN, E , TÜYSÜZ, C , TATAR, E . (2016). Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (1), 169-177. DOI: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031
MLA CEYLAN, E , TÜYSÜZ, C , TATAR, E . "Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 169-177 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24919/263056>
Chicago CEYLAN, E , TÜYSÜZ, C , TATAR, E . "Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 169-177
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031 AU - Erhan CEYLAN , Cengiz TÜYSÜZ , Erdal TATAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031 DO - 10.14686/buefad.v5i1.5000146031 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 177 VL - 5 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000146031 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031 %A Erhan CEYLAN , Cengiz TÜYSÜZ , Erdal TATAR %T Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031 %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031 %U 10.14686/buefad.v5i1.5000146031
ISNAD CEYLAN, Erhan , TÜYSÜZ, Cengiz , TATAR, Erdal . "Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 1 (February 2016): 169-177. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000146031
AMA CEYLAN E , TÜYSÜZ C , TATAR E . Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 169-177.
Vancouver CEYLAN E , TÜYSÜZ C , TATAR E . Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 177-169.