Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 68 - 84 2017-02-28

Sosyobilimsel Konu İçerikli Alan Gezilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality

Mustafa Sami TOPÇU [1] , Nejla ATABEY [2]

602 796

Bu araştırmada, sosyobilimsel konu içerikli alan gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin argümantasyon nitelikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma grubunu, 7. sınıfta öğrenim gören 31 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında termik, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerine alan gezileri düzenlenmiştir. Alan gezilerinin ardından öğrenciler gruplar halinde santrallere ait bilimsel modeller tasarlamıştır. Santral gezileri öncesinde ve sonrasında bireysel olarak yazılı argümantasyon formlarını tamamlanmıştır. Yazılı argümantasyon formları argümantasyon rubriğine göre analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin alan gezileri öncesinde ve sonrasında çoğunlukla 2. seviyede iddia sunabildiği görülmüştür. Ayrıca her gezi sonrasında 1. seviyede kanıt ve muhakeme sunan öğrenci sayısının düştüğü 2., 3. ve 4. seviyelerde kanıt ve muhakeme sunan öğrenci sayısının yükseldiği tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak sosyobilimsel konu içerikli alan gezilerinin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinden olan argümantasyon yeteneklerini geliştirdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın öğretmenlere ve araştırmacılara fen bilimleri ve çevre eğitiminde sosyobilimsel konu içerikli alan gezilerinin ve öğrenci merkezli etkinliklerin kullanılması noktalarında rehberlik edeceği düşünülmektedir.

In this study, the effect of socioscientific issues based field trips on students’ argumentation quality was investigated. The participants were 31 seventh grade students. One group pre-test post-test model was used. Field trips to thermal, wind and hydroelectric power plants were conducted. Students developed scientific models related to power plants and completed written argumentation forms individually. These forms were evaluated according to the argumentation rubric. Results showed that students could present their claims at the second level before and after field trips. We also determined a decrease in the number of students presenting evidence at the first level and an increase in the number of students presenting the second and third level of evidence and reasoning. We may claim that socioscientific issues based field trips could improve students’ argumentation quality. We also suppose that this study would guide teachers, researchers in terms of implementation of socioscientific issues based field trips.

 • American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1990). Benchmarks for Sience
 • Literacy, Project 2061. New York: Oxford University Press.
 • Atabey, N. veTopçu, M. S. (2013). Exploring 7th grade students’ quality of written
 • argumentation: The impact of competing theories and predict-observe-explain
 • strategies. European Science Education Research Association. 2-7 Eylül, Nicosia-
 • Cybrus.
 • Fernandez-Manzanal, R., Rodriguez-Barreiro, L. M., Casal-Jimenez, M. (1999). Relationship
 • between ecology fieldwork and student attitudes toward environmental protection.
 • Journal Research Science Teaching. 36(4), 431-453
 • Hofstein, A., Eilks, I. ve Bybee, R. W. (2011). Societal issues and their importance for
 • contemporary science education: A pedagogical justification and the state-of-the-art in
 • Israel, Germany, and the USA. International Journal of Science and Mathematics
 • Education. 9, 1459-1483.
 • Jimenez-Aleixandre, M., Rodriguez, M., ve Duschl, R. A. (2000). 'Doing the lesson' or 'doing
 • science': Argument in high school genetics. Science Education. 84(6), 757- 792.
 • Knight, A. M. ve McNeill, K. L. (2012). Comparing students’ written and verbal scientific
 • arguments. National Association for Research in Science Teaching. 25-28 Mart,
 • Indianapolis, IN.
 • McNeill, K. L., Lizotte, D. J., Krajcik, J. ve Marx, R. W. (2006). Supporting students' construction
 • of scientific explanations by fading scaffolds in instructional materials. Journal of the
 • Learning Sciences. 15(2), 153-191.
 • McNeill, K. L. ve Krajcik, J. (2009). Synergy between teacher practices and curricular scaffolds
 • to support students in using domain-specific and domain-general knowledge in writing
 • arguments to explain phenomena. Journal of the Learning Sciences. 18(3), 416-460.
 • McNeill, K. L. (2011). Elementary students' views of explanation, argumentation and evidence
 • and abilities to construct arguments over the school year. Journal of Research in
 • Science Teaching. 48(7), 793-823.
 • McNeill, K. L. ve Martin, D. M. (2013). Claims, evidence and reasoning. Froschauer, L. (Ed.), A
 • year of inquiry: A data collection for elementary educatiors. (s. 170-175). Arlington, VA:
 • Science Teachers Association Press.
 • National Research Council. (1996). National Science Education Standards. Washington, DC:
 • National Academy Press.
 • Naylor, S., Keogh, B. ve Downing, B. (2007). Argumentation and Primary science. Research in
 • Science Education. 37, 17-39.
 • Rebello, C. M. ve Barrow, L. H. (2013). Exploring the effects of scaffolding on college students’
 • solutions and argumentation quality on conceptual physics problems. National
 • Association for Research in Science Teaching. 6-9 Nisan, Rio Grande, Puerto Rico.
 • Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues. a critical review of
 • research. Journal of Research in Science Teaching. 41(5), 513-536.
 • Sadler, T. D., Friedrichsen, P., Graham, K., Foulk, J., Tang, N. ve Menon, D. (2015). Socio-
 • scientific Issue based education for three-dimensional science learning: derivation of
 • an instructional model. National Association for Research in Science Teaching. 11-14
 • Nisan 2015, Chicago, Amerika.
 • Sandoval, W. A. ve Millwood, K. A (2005). The quality of students' use of evidence in written
 • scientific explanations. Cognition and Instruction. 23(1), 23-55.
 • Shakil, A. F., Faizi, W., N. ve Hafeez, S. (2011). The need and importance of field trips at higher
 • level in Karachi, Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and
 • Social Sciences. 2(1), 1-17.
 • Tal, T. ve Kedmi, Y. (2006). Teaching socioscientific issues: classroom culture and students’
 • performances. Cultural Science Education. 1, 615-644.
 • Taş, A. M. (2012). Views of Turkish primary school teacher candidates on observation field trip
 • to combined classes in rural settlements. Asian Social Science. 8(15), 142-146.
 • Topçu, M.S. ve Atabey, N. (2014). Sosyobilimsel konu içerikli alan gezilerinin ortaokul
 • öğrencilerinin argümantasyon niteliğine etkisi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
 • Eğitimi Kongres. 11-14 Eylül, Adana, Türkiye.
 • Topçu, M. S., Muğaloğlu, E. Z. ve Güven, D. (2014). Fen eğitiminde sosyobilimsel konular:
 • Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 14(6), 2327-2348.
 • Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi. Ankara.:Pegem Akademi.
 • Toulmin, S. (1958). The Uses of Argument. England: Cambridge University Press.
 • van Eemeren, F. H. ve Grootendorst, R. (1996). A Systematic Theory of Argumantation: A
 • Systematic Theory of Argumantation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yahaya, J. M., Zain, A. M. N. ve Karpudewan, M. (2012). Understanding socioscientific issues in
 • a low literate society for the achievement of the millennium development goals. World
 • Academy of Science, Engineering and Technology. 72, 123-126.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yayıncılık.
 • Zohar, A. ve Nemet, F. (2002). Fostering students' knowledge and argumentation skills through
 • dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching. 39(1), 35-62.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Mustafa Sami TOPÇU
Institution: YILDIZ TEKNIK UNIV
Country: Turkey


Author: Nejla ATABEY
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 28, 2017

Bibtex @research article { buefad263541, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {68 - 84}, doi = {10.14686/buefad.263541}, title = {The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality}, key = {cite}, author = {TOPÇU, Mustafa Sami and ATABEY, Nejla} }
APA TOPÇU, M , ATABEY, N . (2017). The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 68-84. DOI: 10.14686/buefad.263541
MLA TOPÇU, M , ATABEY, N . "The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 68-84 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/263541>
Chicago TOPÇU, M , ATABEY, N . "The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 68-84
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality AU - Mustafa Sami TOPÇU , Nejla ATABEY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.263541 DO - 10.14686/buefad.263541 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 84 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.263541 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.263541 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality %A Mustafa Sami TOPÇU , Nejla ATABEY %T The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.263541 %U 10.14686/buefad.263541
ISNAD TOPÇU, Mustafa Sami , ATABEY, Nejla . "The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 68-84. https://doi.org/10.14686/buefad.263541
AMA TOPÇU M , ATABEY N . The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 68-84.
Vancouver TOPÇU M , ATABEY N . The Effect of Socioscientific Issues Based Field Trips on Elementary School Students’ Argumentation Quality. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 84-68.