Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 29 - 47 2017-02-28

Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views
Okul Öncesi Sınıflarında Çocuğun Katılım Hakkının Çocukların Ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Kevser Tozduman Yaralı [1] , F. Abide Güngör AYTAR [2]

669 1280

The aim of this study is to investigate the participation rights of children into the preschool education activities through teacher and child views. The study was designed through a qualitative approach using case study design. The participants of this study are composed of ten teachers and ten children who were at the six age group at two preschool education institutions in Kırklareli and Ankara. The data were collected through individual interviews with teachers while the children participated in focus group interviews which were carried out with two children in each group. Since the data collected in this study were coded based on the participation qualifications of children; descriptive analysis method was used. In order to increase the validity of the study the student and teacher views were included; to obtain interrater reliability some of the data were coded by a second researcher. At the end of the study, it has been revealed that teachers do not have enough information about the participation rights of children. Moreover, teachers’ applications towards providing the participation right for children were both inhibiting and increasing their participation rights. When children’s views were investigated, their demands were towards more leisure time activities, voluntary participation in the activities, and less structured activities.

Araştırmada, okul öncesi eğitim uygulamalarında çocuğun katılım hakkının öğretmen ve çocukların görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel model ve durum deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Kırklareli ve Ankara merkezdeki iki okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan on öğretmen ve altı yaş grubundaki on çocuk katılmıştır. Veriler, öğretmenlerden bireysel görüşmeler yoluyla toplanmış olup, çocuklardan ise ikili odak grup görüşmeleri yapılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler katılım niteliklerinin oluşturduğu kategorilere göre kodlanmış ve çalışmada betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliğini artırmak için çalışmada öğretmen ve çocukların görüşlerine yer verilirken, güvenirliği artırmak için öğretmenlerin görüşlerine ait bir tablo ile çocukların görüşlerine ait  tablo kodlayıcı güvenirliği yapılarak ikinci bir araştırmacı tarafından da kodlanmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışma grubundaki öğretmenlerin, çocuğun katılım hakkı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, çalışma grubundaki öğretmenlerin, çocuğun katılım hakkını sağlamaya yönelik yaptıkları uygulamalarla, çocukların katılım hakkını sağlamalarının yanında ihlal ettikleri de görülmüştür. Çocukların görüşleri değerlendirildiğinde ise,  çocukların daha çok, serbest zaman etkinliklerinin süresinin artması, etkinliklere gönüllü katılım ve etkinliklerin daha az yapılandırılması yönünde talepleri olduğu belirlenmiştir.

  • İnal, K. (2014). Çocuk ve demokrasi. İstanbul: Ayrıntı.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Kevser Tozduman Yaralı
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: F. Abide Güngör AYTAR
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 28, 2017

Bibtex @research article { buefad263554, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {29 - 47}, doi = {10.14686/buefad.263554}, title = {Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views}, key = {cite}, author = {Tozduman Yaralı, Kevser and Güngör AYTAR, F. Abide} }
APA Tozduman Yaralı, K , Güngör AYTAR, F . (2017). Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 29-47. DOI: 10.14686/buefad.263554
MLA Tozduman Yaralı, K , Güngör AYTAR, F . "Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 29-47 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/263554>
Chicago Tozduman Yaralı, K , Güngör AYTAR, F . "Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 29-47
RIS TY - JOUR T1 - Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views AU - Kevser Tozduman Yaralı , F. Abide Güngör AYTAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.263554 DO - 10.14686/buefad.263554 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 47 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.263554 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.263554 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views %A Kevser Tozduman Yaralı , F. Abide Güngör AYTAR %T Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.263554 %U 10.14686/buefad.263554
ISNAD Tozduman Yaralı, Kevser , Güngör AYTAR, F. Abide . "Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 29-47. https://doi.org/10.14686/buefad.263554
AMA Tozduman Yaralı K , Güngör AYTAR F . Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 29-47.
Vancouver Tozduman Yaralı K , Güngör AYTAR F . Investigate the Participation Rights of Children into the Preschool Classes through Teachers and Children Views. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 47-29.