Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 177 - 195 2017-02-28

Sevim Ak’ın Öykülerinin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi
The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle

Gülay Karaca [1] , Fahri Temizyürek [2]

686 3132

Bu çalışmanın amacı, Sevim Ak’ın öykülerini çocuğa görelik ilkesi açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Sevim Ak’ın Can Yayınları’ndan çıkan üç öykü kitabındaki on yedi öyküsü ve Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan iki öykü kitabındaki on yedi öyküsü olmak üzere,  beş öykü kitabındaki otuz dört öykünün çocuğa görelik ilkesine uygunluğu incelenmiştir. Bu çalışmada Sevim Ak’ın öyküleri, çocuğun gelişim özellikleri ve “çocuğa görelik” ilkesi dikkate alınarak şu başlıklar altında incelenmiştir: 1.       Sevim Ak’ın öykülerinin çocuğa görelikler açısından taşıması gereken içerik özellikleri: Konu,  tema  (izlek), karakter(ler), dil ve anlatım, ileti ve çevre. 2.       Sevim Ak’ın öykülerinin çocuğa görelikler açısından taşıması gereken tasarım özellikleri: Kâğıt,  sayfa düzeni ve resimlemeler. Bu başlıklar belirlenirken alanyazını taranarak çocuğa görelik ilkesinin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durularak buna göre değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken Çakır (2013)’ın ‘‘Türkçe Ders Kitaplarındaki Öykülerin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi’’ adlı çalışmasından yararlanılmıştır.

The purpose of this study is to research Sevim Ak’s stories in terms of suitability for children principle. In accordance with this purpose, the suitability of thirty four stories in five books of Sevim Ak, with the inclusion seventeen stories in three story books published by Can Publishing and the seventeen stories in two story books published by Yapı Kredi Publishing, were researched in terms of suitability for children principle. In this study, the stories of Sevim Ak were researched within the consideration of the child's developmental characteristics and “the suitability to the child” principle under the following titles:

1. The necessary content features of Sevim Ak’s stories in terms of suitability to the child: Subject, theme, character(s), language and expression, message and environment.

2. The necessary design features of Sevim Ak’s stories in terms of suitability to the child: Paper, page layout and illustrations.

While these titles are determined, the evaluation was carried out by scanning the body of literature by dwelling on how the suitability for children principle should be handled. While this evaluation was carried out, it was benefited from the study of Çakır (2013) titled of ‘‘The Research of Stories in Turkish Coursebook İn Terms of The Suitability To The Child Principle”.

 • Ak, S. (2009). Çilekli dondurma. (1. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (2007). Pembe kuşa ne oldu. (4. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (2011). Toto’nun sınıfı. (1. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (1998). Dalgalar dedikoduyu sever. (1. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ak, S. (1993). Penguenler flüt çalamaz. (1. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları (beceri-ilgi-alışkanlık-eğilim).(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Baş, B. (2013). Çocuk edebiyatı. Abdurrahman Güzel & Halit Karatay (Ed.), Türkçe öğretimi el kitabı (1. Baskı) içinde (s. 469-520). Ankara: Pegem Akademi.
 • Burç, B. (2013). Rıfat Ilgaz’ın ‘‘Bacaksız’ın başından geçenler’’ adlı hikâye serisindeki
 • eserlerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Çakır, P. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin çocuğa görelik ilkesi açısından
 • incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature
 • and History of Turkish or Turkic Volume, 8(1), 1171-1180.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • MEB (2015). Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir
 • çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • Sever, S. (2012). Çocuk ve edebiyat. (6. Baskı). İzmir: Tudem.
 • Şimşek, T. (2011). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı. (1. Baskı). Ankara:
 • Grafiker Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türkçe Sözlük. (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk Edebiyatı. (3. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yayınları .
Subjects Social
Published Date ŞUBAT 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Gülay Karaca
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Fahri Temizyürek
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad263572, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {177 - 195}, doi = {10.14686/buefad.263572}, title = {The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle}, key = {cite}, author = {Karaca, Gülay and Temizyürek, Fahri} }
APA Karaca, G , Temizyürek, F . (2017). The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 177-195. DOI: 10.14686/buefad.263572
MLA Karaca, G , Temizyürek, F . "The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 177-195 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/263572>
Chicago Karaca, G , Temizyürek, F . "The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 177-195
RIS TY - JOUR T1 - The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle AU - Gülay Karaca , Fahri Temizyürek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.263572 DO - 10.14686/buefad.263572 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 195 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.263572 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.263572 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle %A Gülay Karaca , Fahri Temizyürek %T The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.263572 %U 10.14686/buefad.263572
ISNAD Karaca, Gülay , Temizyürek, Fahri . "The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 177-195. https://doi.org/10.14686/buefad.263572


Sevim Ak’ın Öykülerinin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi
Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies
Esra KARAKUŞ TAYŞİ
https://doi.org/10.30767/diledeara.542628