Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 385 - 394 2017-02-28

Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Futbol Özel Yetenek Sınavının Rasch Ölçüm Modeli ile Analizi: Bartın Üniversitesi Örneği

Murat Kul [1]

460 488

The purpose of this study is to analyze the evaluations of branch members of the jury in football branch examination carried out within the scope of Special Talent Examination of Physical Education and Sports School using Rasch model of measurement. Survey method was used in the study and all the academics and participants in the study were chosen among voluntaries. There are three factors in Rasch Model of measurement and these are: 3 juries (academicians who have expertise in football branch), 6 criteria (competences and skills in football branch) and 223 participants evaluated.

The findings of the study revealed that the applicants with the highest performance based on the criteria set were applicants coded C26, C33, C67, C59, C21, C94 and C17 whilst the applicants with a low performance were C54, C72, C10, C79, C86, C35 and C76. In addition, it was also found that all raters rated below average and that all the ratings of the raters were close to each other. Another finding of the study was that the most difficult competence was “bouncing ball” whilst the easiest was “long pass”.

This study is important in terms of the fact that evaluation criteria of the applicant students who want to get an admission to an undergraduate programme via special skills examination and the necessity of making their standardization. Besides, it is necessary to statistically examine in order to minimize the differences in comments that could arise between raters in their evaluations.


Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı kapsamında yapılan futbol branşındaki jüri üyelerinin değerlendirmelerini Rasch Ölçüm Modeli kullanılarak incelemektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış ve araştırmadaki tüm akademisyenler ve katılımcılar gönüllüler arasından seçilmiştir. Rasch Ölçüm Modeli'nde üç faktör vardır ve çalışmada 3 jüri (futbol dalında uzmanlık sahibi akademisyenler), 6 kriter (futbol branşındaki yeterlik ve beceriler) ve 223 katılımcıdan oluşan bu üç faktör değerlendirilmiştir.

Araştırmanın bulguları; belirlenen kriterlere göre en yüksek performansa sahip adayların C26, C33, C67, C59, C21, C94 ve C17 kodlu adaylar olduğunu ortaya koyarken, düşük performans gösteren adayların C54, C72, C10, C79, C86, C35 ve C76 kodlu adaylar olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, tüm değerlendiricilerin ortalamanın altında derecelendirdiği ve değerlendiricilerin tüm notlarının birbirine yakın olduğu tespit edildi. “Uzun Pas” en kolay yeterlik iken “Top Sektirmek” en zor yeterlik olduğu çalışmanın bir başka bulgusudur.

Bu çalışma, özel yetenek sınavı ile bir lisans programına kabul edilmek isteyen aday öğrencilerin değerlendirilme kriterleri ve bu kriterleri standartlaştırmanın gerekliliği açısından önemlidir. Ayrıca değerlendirme aşamasında değerlendiriciler arasında ortaya çıkabilecek yorumlardaki farklılıkları en aza indirgemek için istatistiksel olarak inceleme yapılması gerekmektedir.

  • Başpınar, E. & Öğüş, E. (1997). Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Üniversitelerde Puanların Değerlendirilmesi için Yöntemler. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2(1), 33-50.
  • Dalkıran, O., Altıntaş, A., Gündüz, N., Sunay, H. & Akgül, M. (2004). Ankara İli Devlet-Özel İlk ve Orta Öğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinliklerinde Kapalı Spor Alanlarının Etkin Kullanımı Üzerine Görüşleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2(3), 109-118.
  • Semerci, Ç. (2011). Doktora Yeterlikler Çerçevesinde Öğretim Üyesi, Akran ve Öz Değerlendirmelerin Rasch Modeliyle Analizi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2(2), 164-171.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Murat Kul
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 28, 2017

Bibtex @research article { buefad288162, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {385 - 394}, doi = {10.14686/buefad.288162}, title = {Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample}, key = {cite}, author = {Kul, Murat} }
APA Kul, M . (2017). Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 385-394. DOI: 10.14686/buefad.288162
MLA Kul, M . "Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 385-394 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/288162>
Chicago Kul, M . "Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 385-394
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample AU - Murat Kul Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.288162 DO - 10.14686/buefad.288162 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 394 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.288162 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.288162 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample %A Murat Kul %T Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.288162 %U 10.14686/buefad.288162
ISNAD Kul, Murat . "Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 385-394. https://doi.org/10.14686/buefad.288162
AMA Kul M . Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 385-394.
Vancouver Kul M . Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 394-385.