Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 529 - 555 2017-06-30

Üç Doğa Eğitim Projesinin Katılımcı Üzerindeki Etkilerinin Nicel ve Nitel Yoldan Değerlendirilmesi
Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects

İdris Oğurlu [1] , Suat Türkoguz [2]

319 528

Bu makalede[1] çoğunluğu öğretmen 227 katılımcının, 2007-2010 yılları arasında Isparta’nın milli park ve tabiat parkı gibi korunan doğal alanlarında (KDA) gerçekleşen 3 doğa eğitim projesine (URL-1) katılmalarında rol oynayan temel faktörlerin ve katılımcıda eğitim sonunda oluşan değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Eğitimin ilk ve son günü yapılan anketler ile bir izleme anketine ait veriler nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle değerlendirilmiştir.

Öğretmenlerin katılım kararında en etkili faktörün doğa hakkında daha fazlasını öğrenmek ve öğrendiklerini öğrencileriyle paylaşmak olduğu tespit edilmiştir. İzleme anketleri aldıkları doğa eğitiminin,  kendilerine,  öğrencilerini eğitmede büyük imkânlar sağladığını ve mesleklerine önemli katkı sağladığının belirten katılımcıların IDE Projelerinde edindikleri müktesebatın meslek hayatlarında kayda değer yararlar sağladığını göstermiştir.

Three Nature Training Projects (URL-1) were realized in NPA’s in Isparta from 2007 to 2010 with 227 participants most of them teachers. In this study it was aimed to determine main factors had lead those teachers to participate in and changes arised at the end of the training. Interviews, on the first and the last day of the courses as well as follow up were conducted with the participants by using qualitative and quantitative methods. The factor most effective over the decisions for participating in were found learning more about Nature and sharing it with their students. They addressed that courses had supplied great facilities for training their students and considerable contribution in their career.

  • Alkan H., Korkmaz M. (2009). An ınvestigation for socioeconomics problems in management of protected areas, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, s.13-22.
  • Arslan M. (1997). Changes in environmental awareness and environmental education, Education and Life, 23-26.
  • Ballantyne R., Packer J., (2002), Naturebased excursions: school students perceptions of learning in natural environments, International Research in Geographical and Environmental Education, 11, 218–236.
  • Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim çocuk doğa etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
  • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
  • Benedict, F. (Ed.). (1991). Environmental education for our common future: A handbook for teachers in Europe. Oslo, Norway: Norwegian University Press
  • Berberoğlu, E, O., Güder, Y., Sezer, B. ve Yalçın-Özdilek, Ş. (2013). Sınıf dışı hidrobiyoloji etkinliğinin öğrencilerin duyuşsal bakış açıları üzerine etkisi, örnek olay incelemesi: Çanakkale, bilim kampı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (3), 1177-1198.
  • Doğan, M. (2007). Orta öğretimde çevre eğitimi. Türkiye Çevre Vakfı Yayını No: 178, Ankara, 59-68.
  • Erol, G.H. and Gezer, K. (2006). Prospective of elementary school teachers’ attitudes toward environment and environmental problems, International Journal of Environmental and Science Educiation, 1(1), 65-77.
  • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkisi, Eğitim ve Bilim, 34(151), 30-43.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: İdris Oğurlu
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Suat Türkoguz
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad292778, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {529 - 555}, doi = {10.14686/buefad.292778}, title = {Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects}, key = {cite}, author = {Oğurlu, İdris and Türkoguz, Suat} }
APA Oğurlu, İ , Türkoguz, S . (2017). Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (2), 529-555. DOI: 10.14686/buefad.292778
MLA Oğurlu, İ , Türkoguz, S . "Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 529-555 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/28302/292778>
Chicago Oğurlu, İ , Türkoguz, S . "Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 529-555
RIS TY - JOUR T1 - Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects AU - İdris Oğurlu , Suat Türkoguz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.292778 DO - 10.14686/buefad.292778 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 529 EP - 555 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.292778 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.292778 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects %A İdris Oğurlu , Suat Türkoguz %T Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.292778 %U 10.14686/buefad.292778
ISNAD Oğurlu, İdris , Türkoguz, Suat . "Qualitative and Quantitative Evaluation of Effects on Participants of the Three Nature Training Projects". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 529-555. https://doi.org/10.14686/buefad.292778