Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 29 - 66 2018-02-28

Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use
Sınama Etkisinde Farklı Öğrenme Koşullarının İncelenmesi: Güvenli İnternet Kullanımı Konusu Örneği

Beyza UÇAR [1] , Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK [2]

269 503

Tests in educational setting are often seen as an assessment tool. However, in the field of psychology, memory related studies have shown that being tested affects recall in a positive way. Studying on a material as testing rather than studying on it many times helps better to remember the information in the material. This phenomenon is called Testing Effect. It is stated in the literature that using testing effect in the field of education may have positive result. It is thought that one of the important skills that should be gained to learners is the Safe Internet Usage. The aim of this study is to examine whether the different learning conditions (Study-Study-Test, Study-Test-Test, Study-Study-Study-Test and Study-Test-Test-Test) are influential for middle school students to learn the topic of Safe Internet Use. The research results show that different learning conditions have an effect on the group's short-term retention performance but not on long term retention.

Eğitim ortamında testler genellikle bir değerlendirme aracı olarak görülmektedir. Ancak psikoloji alanında bellek ile ilgili yürütülen çalışmalar göstermiştir ki test olmak aynı zamanda hatırlamayı da olumlu yönde etkilemektedir. Bir materyale defalarca çalışıp sonrasında test olmaktansa, bir kere çalışıp birçok kez test olmak materyaldeki bilgilerin daha iyi hatırlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum Test Etkisi olarak adlandırılmaktadır. Alan yazında test etkisinin eğitim amaçlı kullanımının da olumlu sonuçlar doğurabileceği belirtilmektedir. Bu araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin Güvenli İnternet Kullanımı konusunu öğrenmelerinde farklı öğrenme koşularının (Çalış-Çalış-Sına, Çalış-Sına-Sına, Çalış-Çalış-Çalış-Sına ve Çalış-Sına-Sına-Sına) öğrenenlerin hatırlama performansları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda farklı öğrenme koşullarının grupların hatırlama performansları üzerindeki etkisi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Farkın anlamlı bulunamamasına dair olası nedenler tartışılmış ve ileriki çalışmalar için öneriler sunulmuştur. 

 • Agarwal, P. K., Karpicke, J. D., Kang, S. H., Roediger, H. L., & McDermott, K. B. (2008). Examining the testing effect with open-and closed-book tests. Applied Cognitive Psychology, 22(7), 861-876.
 • Atabek Yigit, E., Balkan Kiyici, F., & Cetinkaya, G. (2014). Evaluating the testing effect in the classroom: An effective way to retrieve learned information. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 99-116.
 • Atabek Yiğit, E., & Balkan Kıyıcı, F. (2016). Öğrenilen bilgilerin hatırlanmasında sınavların etkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1).
 • Bangert-Drowns, R. L., Kulik, J. A., & Kulik, C. L. C. (1991). Effects of frequent classroom testing. The Journal of Educational Research, 85(2), 89-99.
 • Butler, A. C., Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007a). The effect of type and timing of feedback on learning from multiple-choice tests. Journal of Experimental Psychology: Applied, 13(4), 273.
 • Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2007b). Testing improves long-term retention in a simulated classroom setting. European Journal of Cognitive Psychology, 19(4-5), 514-527.
 • Chang, C. Y., Yeh, T. K., & Barufaldi, J. P. (2010). The positive and negative effects of science concept tests on student conceptual understanding. International Journal of Science Education, 32(2), 265-282.
 • Çevik, Y. D., & Çoban, T. (2016). Testing effect in learning digital property and cyber ethics. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 84-99.
 • Darley, C. F., & Murdock, B. B. (1971). Effects of prior free recall testing on final recall and recognition. Journal of Experimental Psychology, 91, 66-73.
 • Dobson, J., & Perez, J. (2016). The Testing Effect Varies with Spaced Versus Massed Learning of Skeletal Muscle Information. The FASEB Journal, 30 (1 Supplement), 776-15.
 • Halamish, V., & Bjork, R. A. (2011). When does testing enhance retention? A distribution-based interpretation of retrieval as a memory modifier. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 37(4), 801.
 • Heesen, J. (2012). Computer and Information Ethics A2 - Chadwick, Ruth Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition) (pp. 538-546). San Diego: Academic Press.
 • Karakuş, T., Çağıltay, K., Kaşıkcı, D., Kurşun, E., & Ogan, C. (2014). Türkiye ve avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim,b39(171).
 • Larsen, D. P., Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2009). Repeated testing improves long‐term retention relative to repeated study: a randomised controlled trial. Medical education, 43(12), 1174-1181.
 • McDaniel, M. A., Kowitz, M. D., & Dunay, P. K. (1989). Altering memory through recall: The effects of cue-guided retrieval processing. Memory and Cognition, 17, 423-434.
 • McDaniel, M. A., Anderson, J. L., Derbish, M. H., & Morrisette, N. (2007a). Testing the testing effect in the classroom. European Journal of Cognitive Psychology, 19(4-5), 494-513.
 • McDaniel, M. A., Roediger, H. L., & McDermott, K. B. (2007b). Generalizing test-enhanced learning from the laboratory to the classroom. Psychonomic Bulletin & Review, 14(2), 200-206.
 • Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006a). The power of testing memory: Basic research and implications for educational practice. Perspectives on Psychological Science, 1(3), 181-210.
 • Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006b). Test-enhanced learning taking memory tests improves long-term retention. Psychological science, 17(3), 249-255.
 • Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. In J. Mester, & B. Ross (Eds.), The psychology of learning and motivation: Cognition in education (pp. 1–36). Oxford: Elsevier.
 • Şişman, M. (2011). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi.
 • Terry, W. S. (2011). Öğrenme & Bellek: Temel İlkeler, Süreçler ve İşlemler. Çev., Banu Cangöz. Ankara: Anı Yayınları.
 • TÜİK. (2013). Türkiye İstatistik Kurumu. 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya. [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866, Erişim Tarihi: 07.12.2016.]
 • TÜİK. (2016). Türkiye İstatistik Kurumu. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779, Erişim Tarihi: 07.12.2016.]
 • Whitten, W. B., & Bjork, R. A. (1977). Learning from tests: Effects of spacing. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(4), 465-478.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Beyza UÇAR
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 28, 2018

Bibtex @research article { buefad322792, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {29 - 66}, doi = {10.14686/buefad.322792}, title = {Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use}, key = {cite}, author = {UÇAR, Beyza and DEMİRASLAN ÇEVİK, Yasemin} }
APA UÇAR, B , DEMİRASLAN ÇEVİK, Y . (2018). Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (1), 29-66. DOI: 10.14686/buefad.322792
MLA UÇAR, B , DEMİRASLAN ÇEVİK, Y . "Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 29-66 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/35713/322792>
Chicago UÇAR, B , DEMİRASLAN ÇEVİK, Y . "Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 29-66
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use AU - Beyza UÇAR , Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.322792 DO - 10.14686/buefad.322792 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 66 VL - 7 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.322792 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.322792 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use %A Beyza UÇAR , Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK %T Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.322792 %U 10.14686/buefad.322792
ISNAD UÇAR, Beyza , DEMİRASLAN ÇEVİK, Yasemin . "Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 1 (February 2018): 29-66. https://doi.org/10.14686/buefad.322792
AMA UÇAR B , DEMİRASLAN ÇEVİK Y . Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(1): 29-66.
Vancouver UÇAR B , DEMİRASLAN ÇEVİK Y . Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(1): 66-29.