Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 1 - 28 2018-02-28

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümündeki Öğretmen Adaylarının “Kitap” Kavramı Üzerine Algıları
Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education

Nevin Akkaya [1] , Eylem Ezgi Özdemir [2] , Serdar Akbulut [3]

375 468

Bu çalışmanın amacı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümündeki öğretmen adaylarının “kitap” kavramı üzerine algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümlerinin ilk ve son sınıflarında okuyan 330 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, birinci bölümde kişisel bilgilerin yer aldığı ve ikinci bölümde “benim için kitap… çünkü…” şeklinde verilen ifadeyi tamamladıkları formlar aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen 330 verinin, Nvivo 11 PLUS programı aracılığı ile içerik analizi yapılmıştır ve zayıf yapıda olduğuna karar verilen 9 metafor çalışmadan çıkarılmıştır. Ayıklama sonucunda kalan 321 metafor derlenerek bir metafor listesi oluşturulmuş, çeşitli kavramsal temalar aracılığı ile gruplandırılmış ve 13 kavramsal kategori oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 13 kavramsal kategoride yer alan metaforlar sayılarına göre; yolculuk (111), bilgi ve eğlence kaynağı (65), dost (44), hazine (22), farkındalık oluşturma (22), doğa (17), nesne (11), gereksinim (11), hayat (7), önemsiz (4), duygu (3), amaç (2), mucize (2) şeklinde sıralanmaktadır. 

The purpose of this study is to determine the perceptions of teacher candidates of Turkish and Social Sciences Education on the concept of "book" through metaphors. The study group consists of 330 students who study in the first and last classes of Turkish and Social Sciences Education departments in the second semester of 2016-2017 academic year. The data were obtained through the forms in which the personal information was included in the first part and the completed form was given in the second part "book for me ... because ...". The 330 data obtained were analyzed by content analysis technique via Nvivo 11 PLUS program and 9 metaphors determined to be weak structure were extracted without working.  The remaining 321 metaphors were compiled to form a metaphor list, grouped by various conceptual themes, and 13 conceptual categories were created. According to the metaphor numbers in these 13 conceptual categories; journey (111), source of information and entertainment (65), friend (44), treasure (22), awareness (22), nature (17), object (11), requirement (11), life (7),  insignificant (4), feeling (3), purpose (2) and  miracle (2).

 • Alacapınar, F. (2011). İlköğretim okulu öğrencileri “öğretmenlerini” nelere benzetmektedirler. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 249-263.
 • Aydın, E., Sulak, S.E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının “değer” kavramına yönelik metafor algıları, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, Doi: 10.14686/buefad.v4i2.5000148420 482-500.
 • Cerit, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 6 (3), 669-699.
 • Çelikkaya, T., Seyhan, O. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının evrensel değerlere ilişkin metafor algıları, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 3, 2017, ss. 65-87, DOI: 10.19160/ijer.342330
 • Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 607-629.
 • Ekici, G., Baş, M. ve Kızılkaya, O. (2017). Öğretmen adaylarının “öğretmenlik mesleği” kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: bir metafor analizi çalışması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 28.
 • Güneyli, A. ve Akıntuğ, Y. (2012). Kitap kavramına ilişkin zihinsel imgeler (yakın doğu üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(3), 1769-1790.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (2005). Metaforlar, hayat, anlam ve dil. İstanbul: Paradigma.
 • Ocak, G., Gündüz, M., (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), s. 293-309.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 7 (2), 281-326.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 461-522.
 • Soysal, D., Afacan, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarina yönelik metafor durumlari. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, Cilt: 9, Sayı19, s. 287-306.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-7222-4562
Author: Nevin Akkaya

Orcid: orcid.org/0000-0003-4471-8228
Author: Eylem Ezgi Özdemir
Country: Turkey


Author: Serdar Akbulut

Bibtex @research article { buefad374138, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1 - 28}, doi = {10.14686/buefad.374138}, title = {Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education}, key = {cite}, author = {Akkaya, Nevin and Özdemir, Eylem Ezgi and Akbulut, Serdar} }
APA Akkaya, N , Özdemir, E , Akbulut, S . (2018). Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (1), 1-28. DOI: 10.14686/buefad.374138
MLA Akkaya, N , Özdemir, E , Akbulut, S . "Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 1-28 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/35713/374138>
Chicago Akkaya, N , Özdemir, E , Akbulut, S . "Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education AU - Nevin Akkaya , Eylem Ezgi Özdemir , Serdar Akbulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.374138 DO - 10.14686/buefad.374138 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 7 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.374138 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.374138 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education %A Nevin Akkaya , Eylem Ezgi Özdemir , Serdar Akbulut %T Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.374138 %U 10.14686/buefad.374138
ISNAD Akkaya, Nevin , Özdemir, Eylem Ezgi , Akbulut, Serdar . "Perceptions of “Book” Concepts on Teacher Candidates of Turkish and Social Sciences Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 1 (February 2018): 1-28. https://doi.org/10.14686/buefad.374138