Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 132 - 152 2014-05-29

Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri

İbrahim KAZU [1] , Pınar ERTEN [2]

361 564

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers
Bu araştırma ile öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini, Fırat Üniversitesi Fen, Eğitim ve İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik ve alt boyutları olan farkındalık, motivasyon, teknik erişim, yetkinlik düzeyleri cinsiyet, öğrenim görülen fakülte ve bölüm değişkenlerine göre incelenmiştir. Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin orta, farkındalık alt boyutunun diğer alt boyutlara göre yüksek, teknik erişim alt boyutunda ise düşük düzeyde oldukları belirlenmiştir. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin orta, motivasyon ve farkındalık boyutlarında kadın öğretmen adaylarının, teknik erişim ve yetkinlik boyutlarında da erkek öğretmen adaylarının yüksek düzeyde oldukları görülmüştür. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin teknik erişim ve yetkinlik, Fen Fakültesi öğrencilerinin ise sayısal yetkinliklerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada bölümlere göre de öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Sayısal Yetkinlik, Farkındalık, Motivasyon, Teknik Erişim, Yetkinlik, Sayısal Okuryazarlık, Sayısal Teknolojiler
 • Akbaba Dağ, S. ve Oksal, A. (2013). Examining Prospective Primary School Teacher’s Digital Empowerment Levels and Their Attitudes Towards Using Technology in Education. Ozean Journal of Applied Sciences, 6(3), 103-110. Akkoyunlu, B. (2012). Sayısal Etkinlik ve Eğitim Kurumlarının Sorumlulukları.
 • http://egitim.hurriyet.com.tr/haberler/05.03.2012/prof-dr-buket-akkoyunlu-hacettepe
 • universitesi-egit.aspx (17.03.2014 tarihinde indirilmiştir).
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik ve Bilgi Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eurasian Journal of Educational Research-EJER (Eğitim Araştırmaları Dergisi),44, 33-50.
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin Sayısal Yetkinlikleri Üzerine Bir Çalışma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi,24(4), 748-768.
 • Akkoyunlu, B., Yılmaz Soylu, M. ve Çağlar, M. (2010). Üniversite Öğrencileri İçin “Sayısal Yetkinlik Ölçeği” Geliştirme Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 10-19.
 • Albion, P. R. (2008). Web 2.0 in Teacher Education: Two Imperatives for Action. Computers in the Schools: Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research, 25(3-4), 181-198.
 • Attewell, P. (2001). The First and Second Digital Divides. Sociology of Education, 74(3), 252- 259.
 • Cengage Learning. (2014). Digital Literacy Research, What is Digital Literacy. Course Technology, http://www.cengagesites.com/academic/?site=5544&SecID=6730 (30.03.2014 tarihinde indirilmiştir). Cengage Learning Company.
 • Erkan, S., Akkoyunlu, B. ve Tuğrul, B. (2010). Öğretmenlerin İnternet Kullanım Amaçları ve Dijital Yetkinlik Düzeyleri. International Educational Technology Conference-IETC, 26-28 April 2010 (syf. 1142-1147). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Gökçearslan, Ş. ve Bayır, E. A. (2011). Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin İncelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April 2011 (syf. 1177-1182). Turkey: Antalya.
 • Hoyt, M. W. (2014). Modeling Digital Work and Learning: Preservice Teachers’ Digital Proficiencies and Teacher Education. In Z. Yang, H. H. Yang, D. Wu ve S. Liu (Eds.). Transforming K-12 Classrooms with Digital Technology (pp. 227-290).USA: IGI Global.
 • Huyer, S. ve Sikoska, T. (2003). Overcoming the Gender Digital divide: Understanding ICTs and their Potential for the Empowerment of Women. INSTRAW Research Paper Series No:1, April 2003. The INSTRAW Virtual Seminar Series on Gender and ICTs. http://www.iiav.nl/epublications/2003/Overcoming.pdf indirilmiştir). (17.03.2014 tarihinde
 • Jones-Kavalier, B. R. ve Flannigan, S. L. (2006). Connecting The Digital Dots: Literacy of The 21st Century. Educause Quarterly, 29(2), 8-10.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazu, İ. Y. ve Erten, P. (2013). Prospective Teachers’ Perception Levels of Their Digital Literacy. International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM. ISSN: 2156-6992 :: 3(1): 51- 68.
 • Keçecioğlu, T. ve Kelgökmen, D. (2004).Yetkinlik Modellerinin İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapılandırılması ve bir Yetkinlik Modeli Önerisi. Review of Social, Economic & Business Studies, 3/4, 216-232.
 • Kumar, S. ve Vigil, K. (2011). The Net Generation as Preservice Teachers: Transferring Familiarity with New Technologies to Educational Environments. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 144-153.
 • Lambert, J. ve Cuper, P. (2008). Multimedia Technologies and Familiar Spaces: 21st-Century Teaching for 21st-Century Learners. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(3), 264-276.
 • Makinen, M. (2006). Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens' Participation. E- Learning, 3(3), 381-395.
 • Perry, K. A. (2006). The Dimensions of Digital Empowerment. W2i Wireless Government Report, http://w2i.com/resource_center/the_w2i_report__weekly_newsletter/news/p/id_86 (17.03.2014 tarihinde indirilmiştir). and Education.
 • Petrou, G. (2011). Digital Empowerment. A Project Founded by European Commission (505052-2009-LLP-GR-KA3MP). http://eacea.ec.europa.eu/llp/projects/public_parts/documents/ict/2011/ict_mp_5050 Progress/Final
 • 52_digem_pub.pdf (17.03.2014 tarihinde indirilmiştir). Report Public Part.
 • Sarıçoban, A. (2013). Prospective and Regular ELT Teachers’ Digital Empowerment and Self- Efficacy. Porta Linguarum 20, Junio 2013, 77-87.
 • Tyger, R. (2011). Teacher Candidates’ Digital Literacy and Their Technology Integration Efficacy. Unpublished doctoral dissertation, The Graduate Faculty of Georgia Southern University, Statesboro, Georgia.
 • Yavuz-Konokman, G., Yanpar-Yelken, T. ve Sancar-Tokmak, H. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının TPAB’lerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 665-684.
 • Yıldız, Ç., Kahyaoğlu, M. ve Kaya, M. F. (2012). Siirt İlindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Cinsiyet, Sınıf ve Öğrenim Gördüğü Lise Türüne Göre Farklılaşmasının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 82-96.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: İbrahim KAZU

Author: Pınar ERTEN

Bibtex @ { buefad51196, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {132 - 152}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri}, key = {cite}, author = {KAZU, İbrahim and ERTEN, Pınar} }
APA KAZU, İ , ERTEN, P . (2014). Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 132-152. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51196
MLA KAZU, İ , ERTEN, P . "Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 132-152 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51196>
Chicago KAZU, İ , ERTEN, P . "Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 132-152
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri AU - İbrahim KAZU , Pınar ERTEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 152 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri %A İbrahim KAZU , Pınar ERTEN %T Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KAZU, İbrahim , ERTEN, Pınar . "Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (May 2014): 132-152.