Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 449 - 470 2014-11-18

Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194
Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen İngiliz Dili Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Emrullah YILMAZ [1]

314 428

Learning English is assigned great importance in Turkey due to the fact that it provides individuals with some advantages. Therefore, the efficiency in learning and teaching English is often questioned at all levels of education. English language education at universities is no exception when it comes to the efficiency of learning and teaching. Higher Education Council of Turkey assigned English Teaching Assistants (ETAs) from USA at 54 universities in Turkey in 2010 through Fulbright Scholarship in order to improve the quality of English language instruction at universities. They worked for one year in Turkey and observed the English instruction process and the stakeholders involved in the process. A survey consisting of 19 likert-type items and 5 open-ended items was implemented on 25 ETAs working at different universities in Turkey.
Yükseköğretim Kurulu 2010-2011 akademik yılında, Türkiye’deki üniversitelerde verilen İngilizce eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla 37 üniversitede 54 Amerikalı İngilizce Öğretim Asistanı (İÖA) görevlendirmiştir. Bu öğretim asistanlarına 19’u likert, 5’i açık uçlu olmak üzere toplam 24 maddeden oluşan bir anket verilmiş ve bu anketi 25 katılımcı cevaplamıştır. Yabancı öğretim asistanları Türk öğretim elemanlarını çağdaş öğretim yöntemleri kullanma, işlerine adanmış olma, işlerinde iyi olma ve öğrencilerini motive etme konularında ortalamanın altında değerlendirmişler; gerekli materyal ve ekipmanlardan yoksun olmaları ve İngilizce yeterlikleri konusunda ise ortalamanın biraz üzerinde değerlendirmişlerdir. Üniversite öğrencileri söz konusu olduğunda, öğretim asistanları öğrencilerin İngilizce öğrenmeye güdülenmiş olmaları, teknolojik imkanlardan yoksun olmaları ve İngilizceyi sevmeleri ile ilgili olan maddelere katılmamışlar; öğrencilerin dil öğrenmelerini destekleyecek çevreden yoksun olduklarına katılmışlar ve hatırı sayılır bir kısmı ise öğrencilerin İngilizce öğrenme yeteneklerinin olduğuna inancını vurgulamıştır. Buna ek olarak, fiziki imkanlar, dil öğretimine ayrılan haftalık ders saatleri, ders kitaplarının nitelikleri ve yönetimlerin destekleri konusunda ortalamanın altında değerlendirmede bulunmuşlardır. Öğretim elemanlarıyla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını ve İngilizce derslerine anlamlı düzeyde katkıda bulunduklarını düşünmektedirler. Homojen sınıfların oluşturulmasını ve Türkiye’de yabancı okutmanların sıklıkla görevlendirilmesini önermişlerdir.
İngilizce Öğretim Asistanları, Görüşler, Yükseköğretim Kurulu, İngilizce öğretimi, Üniversiteler
  • Aslan, Y. (2007). Yabancı Dil Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi,Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Atay, D. (2004). İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyon Stratejileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1), 99-108.
  • Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 285-307.
  • Demirezen, M. (2007). Türk İngilizce Öğretmenlerinin İngilizcenin Ünsüz Ses Birimlerinin Sesletimi İle İlgili Sorunları. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi,Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Gömleksiz, M. N. (1993). Yükseköğretimde Yabancı Dil Eğitimi ve Sorunları: Fırat Üniversitesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
  • Işık, A. (2007). Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitim Sistemine Eleştirel Bir Bakış. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi,Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Yılmaz, E. (2007). Ortaöğretimde İngilizce Derslerinde Öğrenci Başarısında Motivasyonun Rolü: Bartın İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Primary Language en
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Emrullah YILMAZ

Dates

Publication Date: November 18, 2014

Bibtex @ { buefad51233, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {449 - 470}, doi = {}, title = {Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Emrullah} }
APA YILMAZ, E . (2014). Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 449-470. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51233
MLA YILMAZ, E . "Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 449-470 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51233>
Chicago YILMAZ, E . "Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 449-470
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194 AU - Emrullah YILMAZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 449 EP - 470 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194 %A Emrullah YILMAZ %T Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194 %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD YILMAZ, Emrullah . "Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (November 2014): 449-470.
AMA YILMAZ E . Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 449-470.
Vancouver YILMAZ E . Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey (Amerikan Öğretim Asistanlarının Türkiye’deki Üniversitelerde Verilen).....Doi: 10.14686/BUEFAD.201428194. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 470-449.