Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 204 - 213 2015-06-13

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Doç. Dr. Ahmet AKIN [1] , Oğuz AKKAYA [2]

397 825

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin (Wright, Wright ve JenkinsGuarnieri, 2013) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 177’si kız, 118’i erkek olmak üzere 295 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde KMO örneklem uygunluk katsayısı .95, Barlett Sphericity testi x² değeri 3155.501 (p
Sosyal öz-yeterlik, sosyal sonuç beklentileri, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi.
 • Akın, A., & İskender, M. (2010). Social self-efficacy, academic locus of control and internet addiction. Computers and Education, 54, 1101-110.
 • Anderson, S. L., & Betz, N. E. (2001). Sources of social self-efficacy expectations: Their mea-surement and relation to career development. Journal of Vocational Behavior, 58, 98-117.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.
 • Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
 • Bandura, A. (2006). Guide for constructing self¬efficacy scales. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 307-337). Charlotte, NC: Information Age.
 • Bandura, A. (2012). On the functional prop¬erties of perceived self-efficacy revis¬ited. Journal of Management, 38, 9-44.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
 • Caprara, G. V., & Steca, P. (2007). Prosocial agency: The contribution of values and self-efficacy beliefs to prosocial behavior across ages. Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 218-239.
 • Caprara, G. V., & Steca, P. (2005). Prosocial behav¬ior conducive to life satisfaction across ages. Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 191-217.
 • DeWitz, S. J., & Walsh, W. B. (2002). Self-efficacy and college student satisfaction. Journal of Career Assessment, 10, 315-326.
 • DeWitz, S. J., Woolsely, M. L., & Walsh, W. B. (2009). College student retention: An exploration of the relationship between self¬efficacy beliefs and purpose in life among college students. Journal of College Student Development, 50, 19-34.
 • Hermann, K. S., & Betz, N. E. (2004). Path models of the relationships of instrumentality and expressiveness, social self-efficacy, shyness, and depressive symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology, 25, 1086-1106.
 • Hermann, K. S., & Betz, N. E. (2006). Path models of the relationships of instrumentality and expressiveness, social self-efficacy, and self-esteem to depressive symptoms in college students. Journal of Social and Clinical Psychology, 25, 1086-1106.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1996). LISREL 8 reference guide. Lincolnwood, IL: Scien¬tific Software International.
 • Matsushima, R., & Shiomi, K. (2003). Social self¬efficacy and interpersonal stress in adolescence. Social Behavior and Personality, 31, 323-332.
 • Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., & Çakır, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal düzenleme, mizah, sosyal öz yeterlik ve başa çıkma davranışları ile yordanması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 325-345.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistik veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstan¬bul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Smith, H. M., & Betz, N. E. (2000). Development and validation of a scale of perceived social self-efficacy. Journal of Career Assessment, 8, 283-301.
 • Smith, H. M., & Betz, N. E. (2002). An examination of efficacy and esteem pathways to depression in young adulthood. Journal of Counseling Psychology, 49, 438-448.
 • Palancı, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini açıklama ve gidermeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu bir yardım modelinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Traş, Z., & Arslan, E. (2013). Ergenlerde sosyal yetkinliğin algılanan sosyal destek açısından incelenmesi. İlkogretim Online, 12, 1133-1140.
 • Wright, S. L., & Perrone, K. M. (2010). An examination of the role of attachment and efficacy in life satisfaction. Counseling Psychologist, 38, 796-823.
 • Wright, S. L., Wright, D. A., & Jenkins-Guarnieri, M. A. (2013). Development of the Social Efficacy and Social Outcome Expectations Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 46, 218-231.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Doç. Dr. Ahmet AKIN

Author: Oğuz AKKAYA

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { buefad51225, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {204 - 213}, doi = {}, title = {Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {AKIN, Doç. Dr. Ahmet and AKKAYA, Oğuz} }
APA AKIN, D , AKKAYA, O . (2015). Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 204-213. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51225
MLA AKIN, D , AKKAYA, O . "Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 204-213 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51225>
Chicago AKIN, D , AKKAYA, O . "Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 204-213
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması AU - Doç. Dr. Ahmet AKIN , Oğuz AKKAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 213 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması %A Doç. Dr. Ahmet AKIN , Oğuz AKKAYA %T Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD AKIN, Doç. Dr. Ahmet , AKKAYA, Oğuz . "Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (June 2015): 204-213.
AMA AKIN D , AKKAYA O . Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 204-213.
Vancouver AKIN D , AKKAYA O . Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 213-204.