Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 64 - 72 2015-02-09

Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”

Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK [1] , Okt. Nihan ÜNLÜ [2]

438 1183

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Eğitim teknolojisinin gelişmesiyle öğretmenler de öğretme şekillerini bu gelişmeler doğrultusunda yenilemeye çalışmaktadırlar. Dil öğretmenleri de bu gelişmeleri kendi sınıflarında uygulamaya başlamışlardır çünkü öğretmenlerin öğretme şekilleri yeni neslin öğrenme yöntemleriyle uyum sağlayamazsa öğrenme sürecinin başarılı olması mümkün değildir. “Flipped classroom” modeli de batıda yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu yeni uygulamalardan biridir. Geleneksel yöntemlerin tersine öğrenciler teorik bilgileri sınıf dışında istedikleri yerde istedikleri zamanda izleyebilmekte ve ev ödevi olarak verilen etkinlikleri de sınıf içinde öğretmenin rehberliğinde gerçekleştirmektedirler. Yabancı dil öğretiminde böyle bir yöntem sınıf içi zamanı daha etkin bir şekilde kullanmaya olanak verdiği için hem öğrenciler hem de öğretmenler için büyük faydalar sağlamaktadır. “Flipped classroom”da kullanılan videolar ya internet kaynaklarından faydalanılarak ya da öğretmenin kendi kayıtlarını gerçekleştirmesiyle yapılabilmektedir.  Bu çalışmanın amacı “flipped classroom” kavramı ve uygulamalarıyla ile ilgili bilgi vermek ve yabancı dil öğretiminde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bir alan taraması gerçekleştirmektir. Bu nedenle, yurt içinde ve yurt dışında bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve uygulamaların etkinlikleri gözden geçirilerek dil sınıflarında bu uygulamanın kullanılmasının yararları ortaya konulmuştur.
Flipped classroom, yabancı dil öğretimi, materyal geliştirme, bilgisayar destekli öğretim, eğitim teknolojisi
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). Cilt 2(1) 38-63. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Baker, J. W. (2000). The “Classroom Flip”: Using web course management tools to become the guide by the side. In J. A. Chambers (Ed.), Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning (pp. 9-17). Jacksonville: Florida Community College.
 • Başal, Ahmet. (2012). The Use of Flipped Classroom in Language Teaching. The 3 rd Black Sea ELT Conference “Technology: A Bridge to Language Learning” November 15-17, 2012 SAMSUN
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Publisher: ISTE & ASCD
 • Brown, A. F. (2012). A phenomenological study of undergraduate instructors using the inverted or flipped classroom model. Unpublished doctoral dissertation, Pepperdine University, Malibu.
 • Büyükaslan, A. (2007, Mayıs). Yabancı dil Türkçenin öğretilmesinde yeni yöntemler: bilişim uygulamaları, çözüm önerileri, I. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.
 • Christensen, C. M., Horn, M. B., & Staker, H. (2013). Is K-12 Blended Learning Disruptive? An introduction of the theory of hybrids. Clayton Christensen Institute. from http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/05/Is-K-12-Blended-Learning-Disruptive.pdf. Erişim tarihi: 10 Ocak 2015.
 • Demiralay, R & Karataş, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Ağustos 2014 Cilt: 3 Sayı: 3
 • Gannod, G., Burge, J., & Helmick, M. (2008). Using the Inverted Classroom to Teach Software Engineering. International Conference on Software Engineering (ICSE). Leipzig, Germany, 10-18 May 2008.
 • Gencer, B.G., Gurbulak, N., & Adiguzel, T. (2014). A new approach in learning and teaching: The Flipped Classroom. In A.C. Ilhan, A. Isman, C. Birol & A. Eskicumali (Eds.), Proceedings of International Teacher Education Conference (pp. 881-888)
 • Karahan, M. (2001). Eğitimde bilgi teknolojileri. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Böte ders notları.
 • Lage, M. J., Platt, G., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. Journal of Economic Education, 31(1), 30-43. doi: 10.2307/1183338 from http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2. pdf. Erişim tarihi: 7 Ocak 2015.
 • Moravec M., Williams A., Aguilar R. N., & O’Dowd D. K. (2010). Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE Life Sci Educ 9, 473-481.
 • Muharremoğlu, M. (2012). iTEC PROJESİ “Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler”. http://yegitek.meb.gov.tr/itec.html. Erişim tarihi: 28 Aralık 2014.
 • Nicolosi, Alessandra. (2012). Grammar Lessons with the Flipped Classroom Method. The 3 rd Black Sea ELT Conference “Technology: A Bridge to Language Learning” November 15-17, 2012 SAMSUN
 • OECD (2013), PISA 2012 Results: Ready to Learn – Students’ Engagement, Drive and Self-Beliefs (Volume III), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201170-en. Erişim tarihi: 7 Ocak 2015.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. Erişim tarihi: 2 Ocak 2015
 • Richards, J.C. & Rodgers T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
 • Strayer, J. F. (2011). The teacher’s guide to flipped classroom. from: http://www.edudemic.com/guides/flipped-classrooms-guide/
 • Talbert, R. (2012). Inverted Classroom. Colleagues: Vol. 9: Iss. 1, Article 7.
 • Uşun, S. (2000). Öğretim teknolojisi ve etkili öğretim. 9.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.
 • Zownorega, J. S. (2013). Effectiveness of flipping the classroom in a honors level, mechanics-based physics class. Master’s Thesis. Eastern Illinois University.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Author: Okt. Nihan ÜNLÜ

Dates

Publication Date: February 9, 2015

Bibtex @ { buefad51248, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {64 - 72}, doi = {}, title = {Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”}, key = {cite}, author = {TEMİZYÜREK, Doç. Dr. Fahri and ÜNLÜ, Okt. Nihan} }
APA TEMİZYÜREK, D , ÜNLÜ, O . (2015). Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 64-72. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51248
MLA TEMİZYÜREK, D , ÜNLÜ, O . "Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 64-72 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51248>
Chicago TEMİZYÜREK, D , ÜNLÜ, O . "Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 64-72
RIS TY - JOUR T1 - Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom” AU - Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK , Okt. Nihan ÜNLÜ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 72 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom” %A Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK , Okt. Nihan ÜNLÜ %T Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom” %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD TEMİZYÜREK, Doç. Dr. Fahri , ÜNLÜ, Okt. Nihan . "Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (February 2015): 64-72.
AMA TEMİZYÜREK D , ÜNLÜ O . Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 64-72.
Vancouver TEMİZYÜREK D , ÜNLÜ O . Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 72-64.