Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 127 - 136 2015-05-05

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Muamber YILMAZ [1] , Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK [2]

416 518

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının staj öğretmenlerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde okuyan 4. sınıf 87 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, amaçlı ve kümeleme örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan verilerin analizinde, içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Güvenirliği sağlamak amacıyla yapılan analizler sonucunda kodlayıcılar arası uyum %78,6 bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 1) Öğretmen adaylarının yarıdan fazlası (%53) staj hakkında olumsuz görüşe sahiptir. 2) Olumsuz düşünenlerin %22,9’u uygulama öğretmenlerinin kendileriyle yeterince ilgilenmediklerini, %19,7’si uygulama sürecinden yeterli verimi alamadıklarını belirtmişlerdir. 3) Olumlu düşünenlerin %46,3’ü staj sürecinin kendilerine meslekî deneyim kazandırdığını ifade etmiştir. 4) Öğretmen adaylarının yaklaşık yarısı (%49,5) uygulama öğretmenlerinin kendilerine meslekî rehberlik yapmalarını istemektedirler. 5) Uygulama öğretmeninin sahip olması gereken yeterlilikler konusunda ise öğretmen adaylarının %27,3’ü öğretmenlerin alan ve meslek bilgisine sahip olmaları, %23,8’i ise hoşgörülü olmaları gerektiği yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.
Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Uygulaması Dersleri
  • Beldağ, A. ve Yaylacı, A. F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13(48), 90-107.
  • Çelikten, M., Şanal, M. vd. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19(2), 207-237.
  • Çetinkaya, G. ve Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 18(2), 113-136.
  • Çimer, A. ve Odabaşı Çimer, S. (2002). Öğretmen Adaylarının Okullardaki Uygulama Öğretmenlerinin Özellikleri Hakkındaki Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 16-18 Ekim 2002, Ankara.
  • Göçer, A. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Öğretimi Bakımından Öğretmenlik Mesleğine Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Niğde Üniversitesi Örneği). Çağdaş Eğitim Dergisi. 33(358), 5-13.
  • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. vd. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2), 221-232.
  • Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(23), 132-139.
  • Scott, A. (2013) Teaching Practice at the University of Namibia: Quo Vadis?. Africa Education Review. 10(1), 149-158.
  • Yılmaz, M. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersini Yürüten Öğretim Elemanlarına İlişkin Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(4), 1377 -1387.
  • Yükseköğretim Kurulu. (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. https://www.yok.gov.tr (Erişim Tarihi: 2015, 22 Ocak).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Doç. Dr. Muamber YILMAZ

Author: Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK

Dates

Publication Date: May 5, 2015

Bibtex @ { buefad51273, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {127 - 136}, doi = {10.14686/buefad.74149}, title = {Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Doç. Dr. Muamber and ÖZÇAKMAK, Dr. Hüseyin} }
APA YILMAZ, D , ÖZÇAKMAK, D . (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 127-136. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51273
MLA YILMAZ, D , ÖZÇAKMAK, D . "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 127-136 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51273>
Chicago YILMAZ, D , ÖZÇAKMAK, D . "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 127-136
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Doç. Dr. Muamber YILMAZ , Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 136 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Doç. Dr. Muamber YILMAZ , Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK %T Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YILMAZ, Doç. Dr. Muamber , ÖZÇAKMAK, Dr. Hüseyin . "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (May 2015): 127-136.
AMA YILMAZ D , ÖZÇAKMAK D . Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 127-136.
Vancouver YILMAZ D , ÖZÇAKMAK D . Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 136-127.