Year 2015, Volume , Issue , Pages 133 - 139 2015-10-01

Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi

Ayşe Derya ISIK [1] , Gizem SAYGILI [2]

653 984

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler insan hayatını çok farklı biçimlerde etkilemiştir. Bu etkilerden bir tanesi de toplumların ihtiyaç duyduğu insan profili üzerinde kendisini göstermektedir. Eğitim ile düşünen, sorun çözen, araştıran, sorgulayan, ilişkilendiren, analiz eden, ürün oluşturan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bireylerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, girişimci olma, yaşam boyu öğrenme gibi becerilerinin geliştirilmesi en önemli hedef halini almıştır. Bu araştırmanın amacı yaratıcı geliştirme tekniklerinin öğrenilmesinin bireylerin yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Çocuklarda Yaratıcılığı Geliştirme dersini alan 9 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin Yaratıcı düşünme becerilerinin ölçülmesinde Torrance Yaratıcı Düşünme Ölçeği Sözel Formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda yaratıcılığı geliştirme tekniklerinin öğrenilmesinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği ortaya çıkarılmıştır.
Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Yaratıcı Düşünme Becerileri, Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri, Düşünme Süreçleri.
 • Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi'nin Türkçe Versiyonu. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergis,. 14, 19-40.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi, (2. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon: Erol Ofset.
 • De Bono, E. (1972) Children Solve Problems, London: Penguin Press.
 • Dikici, A. (2001). Sanat Eğitiminde Yaratıcılık. Milli Eğitim Dergisi. 149 http://www.okuloncesi.tc/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=9. (03.11.2008).
 • Dikici, A. (2006). Sanat Eğitimi ve Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri. Eğitimi ve Bilim, 31 (139), 3-9.
 • Işık, A. D. (2010). Bilişim Teknolojileri Dersi İçin Oluşturmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanan Öğrenme Paketinin Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Işık, A. D. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev ve Sorumlulukları. International Journal of Social Science. 6(6), 585-601. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS161.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Cilt 19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, S. ve Özcan, S. (2010). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje Geliştirmelerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 225-243.
 • Maloney, j. E. (1992) Teacher Training in Creativity : A Phenomenological Inquiry with Teachers Who Have Participated in Creativity Coursework, Unpublished PhD. University of Massachusetts, USA
 • Rıza, E., T. (1999). İlköğretim Türkçe Derslerinde Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6, 1-11.
 • Rıza, E., T. (2004). Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. (3. bs.). İzmir: Birleşik Matbaa.
 • Saban, A. (2004). Öğrenme ve Öğretme Süreçleri. (3.bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin Gürgen, E. ve Bilen, S. (2005). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 325-338.
 • Temizkan, M. (2011). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Nasreddin Hoca Fıkraları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 195-223.
 • Tezci, E. (2002). Oluşturmacı Öğretim Tasarım Uygulamasının İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılıklarına ve Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Ayşe Derya ISIK

Author: Gizem SAYGILI

Dates

Publication Date: October 1, 2015

Bibtex @ { buefad51325, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {133 - 139}, doi = {}, title = {Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {ISIK, Ayşe Derya and SAYGILI, Gizem} }
APA ISIK, A , SAYGILI, G . (2015). Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 133-139. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51325
MLA ISIK, A , SAYGILI, G . "Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 133-139 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51325>
Chicago ISIK, A , SAYGILI, G . "Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 133-139
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi AU - Ayşe Derya ISIK , Gizem SAYGILI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 139 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi %A Ayşe Derya ISIK , Gizem SAYGILI %T Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD ISIK, Ayşe Derya , SAYGILI, Gizem . "Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 133-139.
AMA ISIK A , SAYGILI G . Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 133-139.
Vancouver ISIK A , SAYGILI G . Yaratıcılığı Geliştirme Tekniklerinin Öğrenilmesinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 139-133.