Year 2015, Volume , Issue , Pages 32 - 43 2015-10-02

Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

Ayşe MENTİŞ TAŞ [1] , Tuğba ÖZKARAL [2]

421 890

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler 4-5.sınıf programı ve ders kitaplarını yer temelli eğitim yaklaşımına göre genel anlamda değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı, Sosyal Bilgiler - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (MEB Yayınları) ve Sosyal Bilgiler - 5 Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı (MEB Yayınları) oluşturmaktadır. Veriler “doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Dokümanlar yoluyla elde edilen veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmiş, tablolar halinde okuyucuya sunulmuştur. Sonuç olarak genel anlamda 4-5. Sınıf programında yer temelli eğitim yaklaşımında önemli bir yere sahip olan tecrübeye dayalı, yaşantısal öğrenme fırsatlarına ifade olarak yer verildiğini, programda etkinlik örnekleri olduğunu söyleyebiliriz. 4. sınıfta ders ve çalışma kitabında da bazı etkinlik örnekleri vardır. Ancak 5. sınıf ders ve çalışma kitabında öğrencilerin sınıf dışı aktivitelerde bulunmasını sağlayan faaliyetler bulunmamaktadır.
Yer temelli eğitim, sosyal bilgiler, öğretim programı, ders kitapları
 • Ay, T. ve Fidan, T. (2014). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Müzelerden Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 69-89.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Başol, S. , Ünal, F. vd. (2014a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5.Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Başol, S. , Ünal, F. vd. (2014b). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı 5. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Elfer, C. J. (2011). Place-Based Education: A Review of Historical Precedents in Theory & Practice. Dissertation, Georgia.
 • Human Ecodynamics Research Center. GPS+ Camera Projects: What is Place-Based Education? http://herc.gc.cuny.edu/projects/gpscamera-project/ (Erişim Tarihi: 02.01.2015 )
 • Fly, M. J. (2010). A Place-Based Model for K-12 Education in Tennessee. Department of Forestry, Wildlife, & Fisheries College of Agriculture Sciences and Natural Resources The University of Tennessee – Knoxville, TN. http://web.utk.edu/~markfly/documents/ (Erişim Tarihi: 23.10.2014)
 • Kaya, M., Dağ, Ö. vd. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 4. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • M.E.B. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 4-5.Sınıflar.
 • Penetto, W. (2009). Place-Based Education: Catering for Curriculum, Culture and Community. New Zealand Annual Review of Education, 18, 5-29.
 • Place-Based Education Collaborative (PEEC) (2008). The Benefits of Place-based Education. http://promiseofplace.org/Research_Evaluation/research (Erişim Tarihi: 08.01.2015 )
 • Resor, C.W. (2010). Place-Based Education: What is Its Place in the Social Studies Classroom? The Social Studies. 101, 185-188.
 • Roberts, B. (2013). Place-based Education in the English Curriculum. https://writingworks.wikispaces.com/Placebased+Education+in+the+English+Curriculum (Erişim Tarihi: 02.01.2015 )
 • Sobel, D. (2004). Place-based education: Connecting classrooms and communities. Barrington, MA: Orion Society.
 • Woodhouse, J.L., Knapp, C.E. (2000). Place-Based Curriculum and Instruction: Outdoor and Environmental Education Approaches. ERICDIGESTS. ORG (Erişim Tarihi: 02.01.2015)
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Ayşe MENTİŞ TAŞ

Author: Tuğba ÖZKARAL

Dates

Publication Date: October 2, 2015

Bibtex @ { buefad51328, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {32 - 43}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {MENTİŞ TAŞ, Ayşe and ÖZKARAL, Tuğba} }
APA MENTİŞ TAŞ, A , ÖZKARAL, T . (2015). Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 32-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51328
MLA MENTİŞ TAŞ, A , ÖZKARAL, T . "Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 32-43 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51328>
Chicago MENTİŞ TAŞ, A , ÖZKARAL, T . "Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 32-43
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi AU - Ayşe MENTİŞ TAŞ , Tuğba ÖZKARAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 43 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi %A Ayşe MENTİŞ TAŞ , Tuğba ÖZKARAL %T Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD MENTİŞ TAŞ, Ayşe , ÖZKARAL, Tuğba . "Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 32-43.
AMA MENTİŞ TAŞ A , ÖZKARAL T . Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 32-43.
Vancouver MENTİŞ TAŞ A , ÖZKARAL T . Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 43-32.