Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 974 - 1006 2018-10-31

An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching
Yetişkin Eğitimi Açısından Hemşire Adayları İle Hastalar Arasındaki İletişim Sorunlarının Değerlendirilmesi

Hayat Boz [1] , Sevinç Dereli [2]

60 118

            This research aims to identify the hardships that the nurse candidates confront at their internship clinics while patient-caring and coaching, to specify the conflicts between them and the patients in accordance with their own feedbacks, and to evaluate these problems in terms of adult coaching. The study group chosen from 12th grade students of Anatolia Medical Vocational High School- Nursing Department were 12 nurse candidates, who were studying Skills training in 2 different teaching hospitals, have had face-to-face individual meetings with. The findings and views obtained by utilizing semi-structured interview forms have been interpreted in accordance with the research’s aim by being analyzed through the descriptive analysis technique. The findings were as follows: Trainee nurses have faced problems such as resistance to the treatment, refusal, crying out, communication issues, unnecessary demands, repelling out of the room, and pre-judgement, and they have attempted to overcome these problems by establishing empathy and roll-modeling other nurses. While facing out extra-and-unrelated workload with other medical personnel, they have also had problems like being seen as a servant and as a selfish person by the patients’ relatives. Nurse candidates did not only suggest that they have become more conscious about the communication problems due to the interviews, but they have also learned how to utilize their experiences as a means to detect possible solutions and so not being as helpless as they were before. It is expected that they definitely involve communication skills while arranging patience-care plans in their future lives. 

Bu araştırmanın amacı hemşire adaylarının staj yaptıkları kliniklerde hasta bakımı ve eğitim hizmeti sunarken karşılaştıkları güçlükleri, yetişkin hastalarla aralarında yaşanan iletişim çatışmalarını ve yaşadıkları sorunları, kendilerinin görüşleri doğrultusunda belirlemek ve bu sorunları yetişkin eğitimi açısından değerlendirmektir. Çalışma grubu, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü 12. sınıf tan seçilen, 2 farklı Eğitim Hastanesinde Beceri Eğitimi yapan 12 hemşire adayı ile yüz yüze bireysel görüşmeler sonucu gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan görüşmelerden elde edilen bulgu ve görüşler araştırmanın amacına uygun biçimde betimsel analiz tekniği ile çözümlenerek yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar şöyledir: Hemşire adayları kliniklerde hastalarla, tedaviye uymama, reddetme, ağlama,  dil problemleri, gereksiz istekler, odadan kovma, önyargılar gibi sorunlar yaşamışlar ve bu sorunlarla da öncelikle empati kurarak ve diğer hemşireleri rol model alarak baş etmeye çalışmışlardır. Diğer sağlık personelleriyle de gereksiz ve alakasız iş yükü, acımasız ve anlayışsız davranışlar şeklinde sorun yaşarken, hasta yakınlarıyla da, hizmetçi gibi görülme, bencillik gibi sorunlar yaşamışlardır. Hemşire adayları görüşmeler sayesinde yaşadıkları iletişim sorunlarıyla daha bilinçli şekilde yüzleşmişler, farkında olmuşlar ve yaşadıkları deneyimleri bilgiye ve çözüm üretmeye dönüştürerek bundan sonra çaresizlik yaşamayacaklarını belirtmişlerdir. Gelecekte mesleki yaşantılarında hasta bakımı planlarken iletişim becerilerini de mutlaka plana dahil etmeleri beklenmektedir.


  • Aydoğan S. (2016). Ögrencinin Sesi/Voice of Students Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Kazanmaları Sırasında Karşılaştıkları Etik Problemler Türkiye Biyoetik Dergisi, Vol. 3, No. 2, s.120-123, https://www.journalagent.com (Erişim Tarihi: 15.05.2017).
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5409-8371
Author: Hayat Boz (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1535-4042
Author: Sevinç Dereli

Bibtex @research article { buefad407786, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {974 - 1006}, doi = {10.14686/buefad.407786}, title = {An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching}, key = {cite}, author = {Boz, Hayat and Dereli, Sevinç} }
APA Boz, H , Dereli, S . (2018). An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (3), 974-1006. DOI: 10.14686/buefad.407786
MLA Boz, H , Dereli, S . "An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 974-1006 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/40029/407786>
Chicago Boz, H , Dereli, S . "An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 974-1006
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching AU - Hayat Boz , Sevinç Dereli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.407786 DO - 10.14686/buefad.407786 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 974 EP - 1006 VL - 7 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.407786 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.407786 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching %A Hayat Boz , Sevinç Dereli %T An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.407786 %U 10.14686/buefad.407786
ISNAD Boz, Hayat , Dereli, Sevinç . "An Evaluation of the Communication Problems Between Nurse Candidates And Patients In Terms of Adult Coaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 3 (October 2018): 974-1006. https://doi.org/10.14686/buefad.407786