Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 360 - 388 2019-02-01

Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok
Çağdaş Türk Resminde Fakirlik Temasına Köy ve Kent Perspektifinden Bir Bakış: Neşet Günal ve Neş’e Erdok

Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER [1] , Süreyya GENÇ [2]

60 144

Beyond being a term in economics, poverty is a reality with which individuals and societies try to come up by developing some methods and which also determines their life styles. Through artistic works, the term poverty can be converted either into a reality which reflects people and their living conditions or into a theme to do a social criticism. She has made drawings of poor people in her paintings such as Konfeksiyon İşçisi (A Worker in Clothing Industry), Berber Çırağı (Apprentice in Barber Shop), Plastik Çiçek Satıcısı (Seller of Plastic Flowers), Cikletçi (Gum Seller), Saltanat (Sultanate), Ağbi Gazete (Brother Newspaper). These paintings exhibit part of the urban life. In this vein, Neş’e Erdok uncovers this difference by presenting a view of the city in which people of different statues and classes live together. This study deals with how the theme of poverty in terms of rural and urban regions is treated in Turkish painting through the perspectives of Neşet Günal and Neş’e Erdok.

Fakirlik, ekonomik bir tanımlama olmanın ötesinde bireylerin ve toplumların yaşama biçimlerini belirleyen, başa çıkmak için yöntemler geliştirdiği bir gerçekliktir. Sanat eserlerinde hem bir yaşama biçimi hem ekonomik koşul bağlamında ele alınarak insanı ve hallerini anlatan bir gerçekliğe ya da toplumsal eleştiri yapmak için temaya dönüşebilir. Neşet Günal atölyesinden yetişmiş, figüratif resmin önemli sanatçılarından biri olan Neş’e Erdok da “Konfeksiyon İşçisi, Berber Çırağı, Plastik Çiçek Satıcısı, Cikletçi, Saltanat, Ağbi Gazete” gibi resimlerinde fakir insanları resmeder. Bu çalışmada fakirlik temasının Türk resminde köy ve kent bağlamında nasıl ele alındığı Neşet Günal ve Neş’e Erdok’un resimlerinin üstlendiği temsiliyetle ele alınacaktır. Böylece bireysel/toplumsal bir temanın resim sanatının bir parçasına dönüşme biçimi örneklendirilmiş olacaktır.  

 • Adaman, F., Keyder, Ç. (2006), Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu Ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma [Poverty and Social Exclusion Experienced Great Depression and the neighborhood in the city of slums in Turkey], 13 Kasım 2018 tarihinde http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf adresinden alınmıştır.
 • Altuğ, E. (2003), Neşet Günal İle Son Söyleşi [Last Interview with Neşet Günal]. Milliyet Sanat Dergisi, (526), 44-45.
 • Arslan, N., Neşet Günal. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, (2.Baskı), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul:2008
 • Batur, E. Başkalaşımlar XI-XX [Metamorphisms XI-XX], Yapı Kredi Yayınları, İstanbul:2000.
 • Can Koç, D., Altıntaş, O. (2016). Bedri Rahmi Eyüboğlu-Neşet Günal-Nuri İyem-Mehmet Pesen Nedret Sekban Eserlerinin Yapı Kategorileri Bakımından İncelenmesi [Investigation of Bedri Rahmi Eyüboğlu-Neşet Günal-Nuri İyem-Mehmet Pesen Nedret Sekban's Works in terms of Building Categories]. İdil Dergisi, 5 (23),831-863.
 • Çelik, A. (2004), İki Bozlak Ustası: Neşet Ertaş ve Neşet Günal [Two Bozlak Masters: Neşet Ertaş and Neşet Günal], 28 Ekim 2018 tarihinde http://acikradyo.com.tr/arsiv-icerigi/iki-bozlak-ustasi-neset-ertas-ve-neset-gunal adresinden alınmıştır.
 • Giray, K. Cumhuriyet dönemi Türk Resim Sanatından Örnekler [Examples of Turkish Painting in Republican Period], Kültür ve Turizm Bakanlığı Kataloğu, Ankara: 2003.
 • Giray, K. (2018). Neş’e Erdok Resimlerinin Arındırılmış Gerçekliği [The Purified Reality of Neş Gerçeke Erdok Paintings], Artam Global Art & Design Dergisi, (50), 76-81.
 • Kaya, G. Dananın Ölümü [The Death of Calf], 27 Ekim 2018 tarihinde http://www.dunyagida.com.tr/kose-yazisi/dananin-olumu/1242 adresinden alınmıştır.
 • Özgenç, N. (2014), Sanatın Ciddiyeti Üzerine: 17. Yüzyıl Hollanda Resim Sanatında Gülme Eylemi [On the Severity of the Art: The Act of Laughing in 17th Century Dutch Art], Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, (11), 17-25.
 • Pelvanoğlu, B. Neşet Günal Retrospektif [Neşet Günal Retrospective], Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2012.
 • Shiner, L., Sanatın İcadı [The Invention of Art], (Çev: İsmail Türkmen), Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2017.
 • Tansuğ, S. Çağdaş Türk Sanatı [Contemporary Turkish Art], Remzi Kitabevi, İstanbul:1996.
 • Tansuğ, S., Türk Resminde Yeni Dönem [New Era in Turkish Painting], Remzi Kitabevi, İstanbul: 1995.
 • Resim 1-09 Pelvanoğlu, B. Neşet Günal Retrospektif [Neşet Günal Retrospective], Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2012.’ dan alınmıştır.
 • Resim 10-17 http://www.neseerdok.com.tr/resimler.asp adresinden alınmıştır.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5251-4327
Author: Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7733-0006
Author: Süreyya GENÇ
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 1, 2019

Bibtex @review { buefad503350, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {360 - 388}, doi = {10.14686/buefad.503350}, title = {Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok}, key = {cite}, author = {KÜÇÜKŞEN ÖNER, Ferhunde and GENÇ, Süreyya} }
APA KÜÇÜKŞEN ÖNER, F , GENÇ, S . (2019). Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8 (1), 360-388. DOI: 10.14686/buefad.503350
MLA KÜÇÜKŞEN ÖNER, F , GENÇ, S . "Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 360-388 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/42863/503350>
Chicago KÜÇÜKŞEN ÖNER, F , GENÇ, S . "Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 360-388
RIS TY - JOUR T1 - Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok AU - Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER , Süreyya GENÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.503350 DO - 10.14686/buefad.503350 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 360 EP - 388 VL - 8 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.503350 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.503350 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok %A Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER , Süreyya GENÇ %T Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.503350 %U 10.14686/buefad.503350
ISNAD KÜÇÜKŞEN ÖNER, Ferhunde , GENÇ, Süreyya . "Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 1 (February 2019): 360-388. https://doi.org/10.14686/buefad.503350
AMA KÜÇÜKŞEN ÖNER F , GENÇ S . Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 360-388.
Vancouver KÜÇÜKŞEN ÖNER F , GENÇ S . Looking at the Theme of Poverty in Contemporary Turkish Painting Through Rural and Urban Perspectives: Samples from Neşet Günal and Neş’e Erdok. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 388-360.