Accepted Submissions

 • Anadolu’nun İslamlaşmasında Ahi Evren ve Ahiliğin Rol Modelliği
  Mehmet Şirin AYİŞ Feb 13, 2019
 • The Life and Works of Muhammad b. Ahmad at-Tarsûsî
  ADEM DOĞAN Apr 5, 2019
 • İslâm Mîrâs Hukukunda Red Meselesi: İnceleme ve Değerlendirme
  MEHMET AZİZ YAŞAR Apr 18, 2019
 • Zygmunt Bauman ve Din: Tanrı, İnsan ve Belirsizlik
  Mustafa Günerigök May 2, 2019
 • Nafaka Yükümlüsünün Nafakası ile Sorumlu Olduğu Kimselere Zekât Vermesinin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi
  Muhammed Çuçak May 17, 2019