Yayın Kurulu Kararları

2018 Nisan Ayı Yayın Kurulu Kararları

1- Makaleler www.dergipark.gov.tr üzerinden gönderilecektir. Mail ve elden makale kabul edilmeyecektir.

2- Dergiye gönderilen makaleler intihal programından geçirilecek ve intihal oranı %20 ve üzeri olanlar yazara geri gönderilecektir.

3- Dergiye makale gönderen yazarların ORCİD numarası alması ve bunu makale üzerinde belirtmesi zorunludur.

4- Arapça makalelerin kaynakçasında Arapça kaynakçanın yanı sıra Latin Alfabesi ile yazılmış kaynakça bulunması zorunludur.