Aim

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Scope

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça, Farsça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayımlanır.