Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 52 - 58 2018-06-27

MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM
THE HEART APROACH TO SPİRİTUAL EDUCATİON: SÛFÎ TRAİNİNG

Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI [1]

112 124

İnsanın özünü keşfetmek, kendini tanıyıp eğitmek ve eğitime dâhil olmak, akıldan ziyade kalbî eğitimle bireyi yetiştirmek amacıyla uygulanan tasavvufî eğitim; manevî eğitim çeşitlerinden bir tanesidir. Bu makalede manevî eğitime kalbî bir yaklaşım getirilerek, tasavvufî eğitim konusu incelenmiştir. Tasavvufî eğitimin tanımı yapılırken, amacından, öneminden bahsedilmiş; kullanılan yöntem ve teknikler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Eğitim sistemine sunulan örneklendirmelerle tasavvufî eğitim konusu ele alınmıştır.

Sûfî training is a kind of spiritual education in terms of investigation self nature of humans, knowing selfness, educating individual by using heart instead of mind. In this article, examined sûfîtraining as a heart approach to spiritual education. In chapters, definition of sûfî training, its purpose and significance and techniques and methods are explained in detail. Also, examplifications to education system are mentioned by using sûfî training, useful suggestions submitted to educators and people in education area. 

 • AVCI, Ülkü Pınar. «Tasavvuf ve İnsan Eğitimi.» Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2003.
 • BAYRAKLI, Bayraktar. Mükayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri. İstanbul : İFAV, 1999.
 • BAYRAKTAR, Mehmet. Tasavvuf ve Modern Bilim. İstanbul: İnsan Yayınları, 2016.
 • ÇAMDİBİ, Mehmud. Güzel Ahlak ve İnsan İlişkileri. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2012.
 • GAZALİ, Ebu Muhammed b. Muhammed. İhya-i Ulumiddin. Çeviren Ahmet Serdaroğlu. İstanbul: Bedir Yayınevi, 2012.
 • GÖZÜTOK, Şakir. Sûfî Pedagojisi: Tasavvufta Şahsiyet Eğitimi. İstanbul: Nesil Yayınları, 2012.
 • GÖZÜTOK, Şakir. «Tasavvufî Eğitimde Bilginin Elde Edilmesi.» Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001: 91.
 • GÜNGÖR, Erol. İslâm Tasavvufunun Meseleleri. Ötüken Neşriyat: 1987, İstanbul.
 • HÖKELEKLİ, Hayati. Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011.
 • İKBAL, Muhammed. Cavidname. Çeviren Halil Toker. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014.
 • KUŞEYRİ, Abdülkerim. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi. Çeviren Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergah Yayınları, 2016.
 • KÜÇÜK, Sabahattin. «Yunus Emre'ye Göre Bilgi.» Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995.
 • MEYDAN, Hasan. Din Eğitiminde Manevî Boyut. İstanbul: Dem YAyınları, 2015.
 • MOHAMMED, Yasien. Fıtrah: The Islamic Concept of Human Nature. London: Ta-Ha Publishers, 1996.
 • OKUMUŞLAR, Muhittin. Fıtrattan Dine Din Fıtrat Eğitim İlişkisi. Konya: Yediveren Yayınları, 2002.
 • RABBANİ, İmam. Mektubat-ı Rabbani. Çeviren Abdulkadir Akçiçek. İstanbul: Çelik Yayınevi, 2011.
 • SÜHREVERDİ, Şİhabeddin. Avarifu'l Maarif: Gerçek Tasavvuf. Çeviren Dİlaver Selvi. İstanbul: Dergah Yayınları, 2016.
 • ULUDAĞ, Süleyman. İslâm Düşüncesinin Yapısı. İstanbul: Dergah Yayınları, 1985.
 • ZENGİN, Ahmet Yaşar. «Tasavvufî Eğitim Anlayışı ile Günümüzdeki Bazı Eğitim Kavramlarınınn Örtüştüğüne Dair Bir Çalışma.» Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası Şey Şaban-ı Veli Sempozyumu. Kastamonu, 2014.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI (Primary Author)

Bibtex @research article { buiif437912, journal = {Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi}, issn = {2548-0073}, eissn = {2619-9114}, address = {Batman University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {52 - 58}, doi = {}, title = {MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK İGALÇI, Emine Elif} }
APA ÇAKMAK İGALÇI, E . (2018). MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM. Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, 2 (1), 52-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buiif/issue/37878/437912
MLA ÇAKMAK İGALÇI, E . "MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 52-58 <http://dergipark.org.tr/buiif/issue/37878/437912>
Chicago ÇAKMAK İGALÇI, E . "MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 52-58
RIS TY - JOUR T1 - MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM AU - Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 58 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-0073-2619-9114 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of The İslamic Sciens Faculty of Batman University MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM %A Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI %T MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM %D 2018 %J Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi %P 2548-0073-2619-9114 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAKMAK İGALÇI, Emine Elif . "MANEVÎ EĞİTİMDE KALBÎ METOT: TASAVVUFÎ EĞİTİM". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 / 1 (June 2018): 52-58.