Author Guidelines

• Yazılar A4 ebatlı kâğıda aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. Makale kaynakça dâhil; Sayfa sayısı olarak 20 sayfayı, kelime sayısı olarak da 8000 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetler 150 ila 200 kelime arasında olmalıdır. Başlık konuyu iyi ifade etmeli ve 10 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler 5 ila 7 arasında olmalıdır.

•  Makale, sağ üst köşeden sisteme kullanıcı kaydı yapılıp, sistem üzerinden gönderilmelidir. Makalenin;

--Sayfa düzeni: üst: 2,5 cm; sol: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sağ: 2,5 cm olmalıdır.

--Yazı karakteri: Ana metin-Cambria 11 punto; dipnot- 9 punto.

--Satır Aralığı (ana metin): Birden çok (1,2).

--Paragraf girintileri (ana metin): Önce ve sonra 0 nk ve satır başı/ilk satır 0,75 cm,

-- Paragraf aralığı (ana metin): Önce 0 nk, sonra 3 nk.

--Özet ve başlıkları: Ana başlık: 12 punto; Türkçe-İngilizce özet ile İngilizce başlık: 10 punto; Girinti: Sol ve sağ 0,5 cm; İlk satır: 1,25 cm; Paragraf aralığı: Önce ve sonra 3 nk; Satır aralığı: Tek, olmalıdır.

• Makaleyi bölümlere ayırmada ondalık sistem kullanılmalıdır. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutları ve genel dizayn dikkate alınmalıdır. Şekillere ve tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde şekillerin ise altında yer almalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır.

• Dipnot ve kaynakça gösteriminde “MLA” veya “APA” sistemi kullanılmalıdır. 

 

KAYNAK GÖSTERİM KURALLARI

MLA

 KİTAP

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:

İnalcık, s. 55.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:

İnalcık, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, s. 73.

Tek Yazar

İlk Dipnot:

Halil İnalcık, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, (2. basım), İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000, s. 33-34.

Kaynakça: 
İnalcık, Halil (2000), Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, (2. basım), İstanbul: Eren Yayıncılık.

İki ve Üç Yazar
İlk Dipnot:

Halil İnalcık, Selim Aslantaş ve Bülent Arı, Adalet Kitabı (2. basım), İstanbul: Kadim Yayınları, 2012, s. 68.

Kaynakça:

İnalcık, Halil, Aslantaş, Selim ve Arı, Bülent (2012),  Adalet Kitabı, (2. basım), İstanbul: Kadim Yayınları.

Üçten Fazla Yazar
İlk Dipnot:

Halil İnalcık vd., Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007, s. 18.

Kaynakça: 

İnalcık, Halil vd., (2007), Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İstanbul: Eren Yayıncılık.

Derleme
İlk Dipnot:
Halil İnalcık (ed.),  Tanzimat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011, s. 11.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil (ed.; 2011), Tanzimat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Çeviri
İlk Dipnot:

Allan Nevins ve Henry Steele Commager,  ABD Tarihi, (çev. Halil İnalcık), Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005, s. 11-12.

Kaynakça:

Nevins, Allan ve Commager, Henry Steele (2005), ABD Tarihi, (çev. Halil İnalcık), Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Neşir
İlk Dipnot:

Derviş Ahmet Aşıki,  Aşıkpaşaoğlu Tarihi (nşr. Hüseyin Nihal Atsız), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011, s. 15.

Kaynakça: 

Aşıki, Derviş Ahmet (2011), Aşıkpaşaoğlu Tarihi, (nşr. Hüseyin Nihal Atsız), İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Yazma Eser
İlk dipnot:

Yûsuf Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, No: 01 Mü 2263, 1890, vr. 248.

Kaynakça:

Nâbî, Yûsuf (1890), Zeyl-i Siyer-i Veysî, Milli Kütüphane, No: 01 Mü 2263, vr. 248.

MAKALE

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:

İnalcık, s. 3.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:

İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi”, s. 3.
Dergi içinde makale
İlk Dipnot:

Cüneyd Aydın, “Sünnetullah ve İnsanın İradesi Temelinde Kader”, JOMELIPS, Cilt: 1, Sayı: 27, Yıl: 2016, s. 6.

Kaynakça:

Aydın, Cüneyd (2016), “Sünnetullah ve İnsanın İradesi Temelinde Kader”, JOMELIPS, Cilt: 1, Sayı: 27, ss. 75-104.

Derleme içinde makale
İlk Dipnot:

Melek Fırat, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar içinde, (ed. Baskın Oran), 6. basım, C. I, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, s. 178.

Kaynakça: 

Fırat, Melek (2002), “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar içinde, (ed. Baskın Oran), 6. basım, C. I, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 178-193.

Çeviri Makale
İlk Dipnot:

Renato José de Oliveira, “ Platon’un Eğitim Felsefesi”, (çev. İrfan Görkaş), İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 2012, s. 168.

Kaynakça: 

Oliveira, Renato José (2012), “Platon’un Eğitim Felsefesi”, (çev. İrfan Görkaş), İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı: 1, ss. 168-173.

BİLDİRİ
İlk Dipnot:

Adem Sağır, “Sanal ile Gerçeklik Arasında Bir Kayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyoloji", Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Aralık 9-10 2010 içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2011, s. 83.

Kaynakça:

Sağır, Adem (2011), “Sanal İle Gerçeklik Arasında Bir Kayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyolojisi”, Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Aralık 9-10 2010, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 81-97.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk Dipnot:

Ahmet Güç, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. XXVII, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999,  s. 276.

Kaynakça:

Güç, Ahmet (1999), “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. XXVII, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, ss. 276-280.

TEZ
İlk Dipnot:

Mustafa Yiğitoğlu, Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 48-51.

Kaynakça: 

Yiğitoğlu, Mustafa (2006), Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İNTERNET SİTELERİ
İlk Dipnot:

Ekrem Özdemir, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek

Kaynakça:

Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012,, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek. 

Not: İnternet kaynaklarında verileri, içerikleri değişen sayfalar için “son güncelleme tarihi”, sabit yazılar için “son erişim tarihi” kullanılacaktır.


APA


· Alıntılar ve atıflar için kaynak verme dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi kullanılarak uygulanmalıdır.

· Atıflar, parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası olarak verilir. Örnek:

Tek yazarlı: (Deniz, 2012, s. 40.), (Taş, 2007, s. 182–185).

İki yazarlı: iki yazarın soy isimleri gösterilir. (Doğan ve Yılmaz, 2002, s. 19).

Üç ve daha fazla yazarlı: “ilk yazarın soy ismi vd.” şeklinde belirtilmelidir. (Şahin vd., 2006, s. 79).

Metin içinde aynı konuda birden fazla kaynak gösterilmişse: Yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir. Örnek: (Deniz, 2012, s. 53; Korkmaz, 2000, s. 31; Uysal, 2010, s. 24).

Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları: Yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c,” harfleriyle gösterilmelidir. Örnek: (Yılmaz, 2002a, s. 29; 2002b, s. 18.).

Eski el yazması eserlerde: Eser adı, kayıt ve varak numarası (Dîvân-ı Lebîb, 382, 15b-16a) belirtilmelidir.

Eski basma eserlerde: Eser adı, basıldığı yıl ve sayfa numarası (Dîvân-ı Leylâ, 1260, s. 18) şeklinde verilmelidir.

Aynı soyadlı yazarlar: Yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen hem metin içinde hem de kaynakçada önce belirtilir ve metin içinde isim de yazılır (Çetin Semerci, 2007; Nuriye Semerci, 2006).

·      Kullanılan kaynakta belli bir sayfaya gönderme yapılmayıp eser hakkında genel bir değerlendirme yapılıyorsa sayfa numarası vermeye gerek yoktur.

• Başka bir metinden aynen yapılan ve kelime sayısı 40’tan az olan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeden fazla olan aynen alıntılar yeni bir paragrafta, 10 punto ve normal metnin sağ ve sol tarafında tarafından birer cm daha içeriden yazılmalıdır.

• Alıntının kaynağı ikinci bir yayına dayanıyorsa: (Güneş, 2007, s. 140’dan aktaran Ünal, 2012, s. 140) şeklinde atıf verilir ve kaynakçada hem Ünal, 2012’nin hem de Güneş, 2007’nin künyesi yazılır.

• Atıfta bulunulan bütün eserler, “KAYNAKLAR” bölümünde alfabetik olarak verilmelidir. Eser bilgisi, ikinci ve sonraki satırlara taşarsa bu satırlar, 1,25 cm daha içeriden yazılmalıdır.

    NOT: Yazarlar, dipnot sistemi olarak ister MLA ister APA’yı kullanmış olsun, kaynaklar bölümünü yazarken yukarıda MLA dipnot ve kaynakça yazım kurallarında örnekleri verilen kaynakça yazım kurallarını örnek almalıdırlar.