Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 96 - 112 2018-12-28

İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ

Seda Aktaş [1]

32 49

Çalışmanın amacı, filmlerin üretildikleri dönemin hakim/egemen ideolojisinin yeniden üretimi ve onanmasındaki işlev ve süreçlerini,  seçilen Top Gun (1986) film anlatısında yer alan semboller, temsiller  ve tekrarlanan mitler üzerinden saptamak ve kültürel bir ürün olan sinemanın ideolojik bir aygıt olarak nasıl kullanıldığına dair bir örnek sunmaktır. Egemen ideoloji, gerçekliğin üstünü örterek, kendi yararına olan düşünceyi tüm toplumun yararınaymış gibi sunarken, ideolojik aygıtlar olarak filmlerin kullanılması ile, bireyler  bu ideolojik inşa sürecine gönüllü olarak katılmaktadırlar. Dolayısı ile sinemanın ideolojik işlevinin farkına varılması ve bu bilinçle incelenmesi önem taşımaktadır. Çalışmada, seçilen anlatının üretildiği dönemin sosyo-ekonomik özellikleri incelenerek filmin “neden” üretildiği saptanmakta ve  filmin ideolojik işlevinin, anlatı yapısında gizlenen semboller, tekrarlanan mitler ve filmde yer alan temsiller aracılığı ile ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

İdeoloji, Mitler, Temsil, Top Gun, Militarizm
  • KAYNAKÇABasılı KaynaklarAlthusser, L. 2006. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İstanbul: İthaki Yayınları Büker, S., Topçu,G. 2010. Sinema; Tarih, Kuram, Eleştiri, İstanbul: Kırmızı KediÇam, Ş. 2008. Medya Çalışmalarında İdeoloji, Ankara: De Ki Yayınları Fiske. J. 2003. İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. Süleyman İrvan. Ankara:Bilim ve Sanat Foucault,M.2003. İktidarın Gözü, Çev. Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları,Kellner, D. , Ryan,M. 2010. Politik Kamera, Çev. Elif Özsayar, İstanbul: Ayrıntı YayınlarıMarcause,H. 1985. Eros ve Uygarlık Freud Üzerine Felsefi Bir İnceleme, İstanbul: Idea Yayınları Smelik,A. 2008. Feminist Sinema ve Film Teorisi. Çev. Deniz Koç. İstanbul: AgoraTura, S.M.2007. Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, İstanbul: Kanat Kitapları Wayne.M. 2011. Sinemayı Anlamak, Marksist Perspektifler. Çev. Ertan Yılmaz. Ankara: De Ki YayınlarıWood. R. 2004. Hitchkock Sineması. Çev. Ertan Yılmaz. İstanbul: Kabalcı Yayınlarıİnternet KaynaklarıBarış Çoban, Althusser; Deliliğin Tutsaklığında Bir Dahi ya da Marx’ı Okumak Uzun Sürer, http://www.academia.edu/608769/ erişim tarihi 12.12.2012Douglas Kellner. Media Culture. Taylor & Francis e-Library, 2003 Evelyn Reed, A Study of the Feminine Mystique , International Socialist Review, Vol. 25, No. 1, No. 166, Winter 1964, pp. 24-27; http://www.marxists.org/archive/reedevelyn/1964/friedan-review.htmTony Thwaites, L.Davis,W. Mules, An Ideological Analysis of 'Top Gun' Macmillan, Australia, 1994. www.stavrope.wikispaces.com
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda Aktaş (Primary Author)
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { bujss441447, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {Beykent University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {96 - 112}, doi = {10.18221/bujss.441447}, title = {İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ}, key = {cite}, author = {Aktaş, Seda} }
APA Aktaş, S . (2018). İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 96-112. DOI: 10.18221/bujss.441447
MLA Aktaş, S . "İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 96-112 <http://dergipark.org.tr/bujss/issue/40552/441447>
Chicago Aktaş, S . "İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 96-112
RIS TY - JOUR T1 - İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ AU - Seda Aktaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18221/bujss.441447 DO - 10.18221/bujss.441447 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 112 VL - 11 IS - 2 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.441447 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.441447 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ %A Seda Aktaş %T İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ %D 2018 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18221/bujss.441447 %U 10.18221/bujss.441447
ISNAD Aktaş, Seda . "İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK SİNEMA: "TOP GUN"FİLM ANLATISINDA EGEMEN İDEOLOJİNİN TEMSİLİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 2 (December 2018): 96-112. https://doi.org/10.18221/bujss.441447