Year 2014, Volume 149, Issue 149, Pages 189 - 199 2014-12-01

GÖMÜLÜ JEOLOJİK SINIRLARIN GÖRÜNTÜLENMESİNE İKİ ÖRNEK: OBRUK YAPISI VE SEYİTHACI FAYI, KARAPINAR, KONYA
TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA

Ertan TOKER [1] , Yahya Çiftçi [2] , Aytekin Ayva [3] , Akın Kürçer [4]

321 638

Potansiyel alan haritalarında pozitif ve negatif anomaliler birlikte değerlendirildiğinde, anlamlı bir geometrik yapıya sahip olanlar daha seçilebilir görünmektedirler. Sınır belirleme uygulandığında, jeolojik yapı hakkındaki ön jeolojik model doğrulanabilir ya da doğrulanmayabilir. Doğrulanmadığı durumda öngörülen jeolojik modelin yeniden ele alınarak tartışılması gerektiği anlaşılır. Bu çalışmada önce sınır belirleme yöntemi tanıtılmış, yöntemin başarısı yapay veriler üzerinde denendikten sonra, Karapınar (Konya) bölgesinde toplanan detay gravite verisine uygulanarak bölgedeki obruk yapıları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda, bu yöntem aktif Seyit Hacı Fay zonununa ait verilere uygulanmış ve fayın GB’ya doğru devamlılık gösterdiği anlaşılmış ve bu bulgular tartışılmıştır.

Once anomalies with positive and negative circular closures are assessed together inpotential field maps, the ones which have meaningful geometric structure appear as moredistinguishable. When the edge detection is applied, the preliminary geological modelabout the geological structure may or may not be verified. When it is not verified then it isunderstood that the predicted geological model should be reconsidered and discussedagain. In this study, the edge detection was introduced and the success of the method wastested in an artificial data. Following that, its effect on sinkholes was studied applying themethod on detailed gravity data collected in Karapınar (Konya) region. At the same time,this method was applied on data related to active Seyit Hacı Fault zone. It was detectedthat the fault had shown continuity towards SW and these evidences were discussed
 • Arısoy, M. Ö., Dikmen, Ü. 2011. Potensoft: MATLAB- based software for potential field data processing, modeling and mapping, Computers and Geosciences, 37, 7, pp. 935 – 942.
 • Akın, U., Şerifoğlu, B., Duru, M. 2012. Gravite ve manyetik yöntemlerde tilt açısı kullanılması, Maden Tetkik ve Arama Dergisi 143. s 1-12
 • Cooper, G. R. J., Cowan, D.R. 2004. Filtering using variable order vertical derivatives. Computers and Geosciences, vol. 30, 455-459
 • Cooper, G. R. J., Cowan, D. R. 2006. Enhanging potential field data using filters based on the local phase, Computers and Geosciences, 32 (10), 1585-1591.
 • Cooper, G. R. J. 2013. Reply to “A Discussion about the Hyperbolic Tilt Angle Method by Zhou et al.”, Computers and Geosciences, 52, 496-497.
 • Emre, Ö., Duman, T.Y., Özalp, S. 2011. 1:250 000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Serisi, Karaman (NJ 36- 11) Paftası, Seri No: 27, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara-Türkiye.
 • Erol, O. 1990. Konya-Karapınar Kuzeybatısındaki Obrukların Jeomorfolojik Gelişimi ile Konya ve Tuz Gölü Pleyistosen Plüviyal Gölleri Arasındaki İlişkiler. İ. Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens. Bülteni. Sayı. 7. İstanbul.
 • Hsu, S.K., Sibuet, J.C. & Shyu C.T. 1996. Depth to magnetic source using generalized analytic signal. Geophysics, vol. 61, 373-386
 • Koçyiğit, A. 2005. The Denizli graben-horst system and the eastern limit of western Anatolian continental extension: basin fill, structure, deformational mode, throw amount and episodic evolutionary history, SW Turkey, Geodinamica Acta, 18: 3-4.
 • Oruç, B. 2010. Edge Detection and Depth Estimation Using a Tilt Angle Map from Gravity Gradient Data of the Kozaklı - Central Anatolia Region, Turkey. Pure and Applied Geophysics, September 2011
 • Özalp, S., Emre, Ö., Duman, T.Y., Törk, K. 2011. Karapınar (Konya) Yöresindeki Çizgisel Uzanımlı Yer Çatlaklarının Kökeni Üzerine Paleosismolojik Bulgular. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s: 20-21. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Toker, C. E., Çiftçi, Y. 2014. Simav Yarı Grabeninin Yapısal Jeofiziği. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, S. 126, Ankara.
 • Toker, C. E. 2014. Simav Havzasının Jeofizik Verilerle Analizi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 148, 119- 139 Ankara.
 • Törk, K., Erduran, B., Güner, İ.N., Ateş, Ş., Avcı, K., Çınar, A., Keleş, S., Ayva, A., Demirbaş, Ş., Yılmaz, N.P. ve Sülükçü, S. 2009. Konya havzasında karstik çöküntü alanlarının belirlenmesi ve tehlike değerlendirmesi projesi, 2009 yılı ara raporu. Maden Tetkik ve Arama Report No: 11250, Ankara
 • Verdusco, B., Fairhead, J.D., Green, C.M. 2004. New insigth into magnetic derivatives for structural mapping Leading Edge, 23 (2), 116 – 119.
 • Zhou, W., Do, X., Li, J. 2013. A Discussion about hyperbolic tilt angle method, Computer and Geoscience, V. 52, p. 493-495.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Ertan TOKER (Primary Author)

Author: Yahya Çiftçi

Author: Aytekin Ayva

Author: Akın Kürçer

Bibtex @research article { bulletinofmre51732, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2014}, volume = {149}, pages = {189 - 199}, doi = {10.19111/bmre.68669}, title = {TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA}, key = {cite}, author = {TOKER, Ertan and Çiftçi, Yahya and Ayva, Aytekin and Kürçer, Akın} }
APA TOKER, E , Çiftçi, Y , Ayva, A , Kürçer, A . (2014). TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 149 (149), 189-199. DOI: 10.19111/bmre.68669
MLA TOKER, E , Çiftçi, Y , Ayva, A , Kürçer, A . "TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 149 (2014): 189-199 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3871/51732?publisher=mta?publisher=mta>
Chicago TOKER, E , Çiftçi, Y , Ayva, A , Kürçer, A . "TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 149 (2014): 189-199
RIS TY - JOUR T1 - TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA AU - Ertan TOKER , Yahya Çiftçi , Aytekin Ayva , Akın Kürçer Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19111/bmre.68669 DO - 10.19111/bmre.68669 T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 199 VL - 149 IS - 149 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - doi: 10.19111/bmre.68669 UR - https://doi.org/10.19111/bmre.68669 Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA %A Ertan TOKER , Yahya Çiftçi , Aytekin Ayva , Akın Kürçer %T TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA %D 2014 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V 149 %N 149 %R doi: 10.19111/bmre.68669 %U 10.19111/bmre.68669
ISNAD TOKER, Ertan , Çiftçi, Yahya , Ayva, Aytekin , Kürçer, Akın . "TWO EXAMPLES FOR IMAGING BURIED GEOLOGICAL BOUNDARIES: SINKHOLE STRUCTURE AND SEYİT HACI FAULT, KARAPINAR, KONYA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 149 / 149 (December 2014): 189-199. https://doi.org/10.19111/bmre.68669